Opublikowano Dodaj komentarz

Acordarse i recordar

Możemy znacznie poprawić to, jak mówimy po hiszpańsku, unikając małych, prostych błędów. A jednym z najczęstszych błędów jest niepoprawne użycie słów recordar i acordarse – czyli „pamiętać”. Dlatego dzisiaj wyjaśnimy sobie, kiedy używać jednego słowa, a kiedy używać tego drugiego i, co najważniejsze, jak używać obu poprawnie.

Oba słowa acordarse i recordar brzmią dość podobnie, bo oba pochodzą od łacińskiego słowa „cor”, czyli serce. Starożytni Rzymianie wierzyli, że pamięć mamy właśnie sercu. W wielu kontekstach acordar i recordar możemy używać zamiennie. Np. zdanie „nie pamiętam adresu mojego przyjaciela” możemy przetłumaczyć zarówno na:

No me acuerdo de la dirección de mi amigo.

No recuerdo la dirección de mi amigo.

RÓŻNICA W BUDOWIE ZDANIA

Zwróćmy jednak uwagę na parę różnic, w tym, jak zbudowane jest zdanie. Po pierwsze więc „acordarse” jest tak zwanym czasownikiem zwrotnym, tzn. mówimy:

(yo) me acuerdo (de algo) – przypominam sobie (o czymś)
(tu) te acuerdas (de algo) – przypominasz sobie (o czymś)

(ella) se acuerda (de algo) – on przypomina sobie (o czymś)

Po drugie, jeśli po słowie „acordarse” chcemy kontynuować zdanie, musimy zawsze dodać słówko „de”, czyli mówimy zawsze „yo me acuerdo de algo”. Najlepszym odpowiednikiem hiszpańskiej konstrukcji jest polskie „ja przypominam sobie o czymś”. Czyli w przypadku acordarse zawsze musi być wyrażona ta zwrotność (ja przypominam SOBIE – yo ME acuerdo) oraz trzeba dodać słówko „de”, jeśli chcemy kontynuować zdanie (yo me acuerdo DE algo – o czymś).

Z kolei słowo „recordar” nie jest zwrotne, tzn. mówimy po prostu:

(yo) recuerdo (algo) – ja pamiętam (coś)
(tu) recuerdas (algo) – ty pamiętasz (coś)
(ella) recuerda (algo) – ona pamięta (coś)

Jeden z najczęstszych błędów polega na tym, że osoby uczące się hiszpańskiego mówią „me recuerdo” czyli mieszają te dwa czasowniki. Dlatego podsumowując, tak długo jak chcemy przekazać sens „pamiętać coś” możemy użyć acordarse i recordar ale zdania będą wyglądały następująco:

No me acuerdo de su nombre – nie przypominam sobie jego imienia

No recuerdo su nombre – nie pamiętam jego imienia

DODATKOWE RÓŻNICE W ZNACZENIU

Przyjrzyjmy się teraz dodatkowym znaczeniom obu słów, czyli sytuacjom, w których użyjemy tylko jednego słowa lub tylko drugiego. A zaczniemy od „recordar”. 

RECORDAR

1. „Recordar” może znaczyć „przypominać komuś o czymś” np. 


Recuérdame comprar calcetines – przypomnij mi, żebym, kupił skarpetki

Recuérdame lo que te dijo – przypomnij mi, co ci powiedział

2. „Recordar” może też znaczyć, że „ktoś nam kogoś / coś przypomina”, np.

Me recuerdas a mi hermano – przypominasz mi mojego brata
Este olor me recuerda a la cocina de mi abuela – ten zapach przypomina mi kuchnię mojej babci. 

Zwróć uwagę, że w takiej sytuacji musimy użyć słówka „a”, żeby określić „kogo lub co” dana osoba lub rzecz mi przypomina” – „me recuerdas a mi hermano”.

Tutaj też możesz zadać sobie pytanie: „jak to „me recuerda”?” przecież mówiliśmy, że słowo „recordar” nie jest zwrotne i że mówimy albo „me acuerdo” albo po prostu „recuerdo”. Zgadza się – recordar nie jest zwrotne. Zwrotność oznacza, że to JA SOBIE coś przypominam – czyli ja sam zwracam się do siebie, TY SOBIE coś przypominasz, a ONA SOBIE przypomina. Z kolei w przypadku „recordar” mówimy, że to ktoś inny przypomina MI, TOBIE lub JEJ (a nie sam sobie). Po prostu mamy tak naprawdę dwa różne słowa „me” jedno oznaczające „mi” a drugie oznaczające „sobie”. Tą różnicę najłatwiej zaobserwujesz na następnym przykładzie, gdzie obie formy się nie pokrywają: 

Ella no se acuerda de mi nombre – ona nie przypomina SOBIE mojego imienia

Recuérdale mi nombre – przypomnij JEJ mojego imię (można by też powiedzieć: Tu recuerda a ella – przypomij TY jej

3. Osoby, które mówią po angielsku, czasami błędnie używają słowa „recordar” w znaczeniu „nagrywać”. Ostatecznie „recordar” przypomina angielskie słowo „nagrywać” czyli „record”. Jednak nagrywać wideo po hiszpańsku to „grabar un video”.   

ACORDAR(SE)

1. Jeśli chcesz zakończyć zdanie pytaniem „pamiętasz?”, rodowity Hiszpan użyje w takiej sytuacji tylko „te acuerdas?” Np. 

Ana dijo algo interesante ayer, ¿te acuerdas? – Ana powiedziała coś interesującego wczoraj, pamiętasz?   

W takiej sytuacji nigdy nie spytamy „recuerdas” bo przy słowie recordar trzeba zawsze określić, „co pamiętamy”.

2. Nie pomyl „acordarse” zwłaszcza w odmienionej formie. „me acuerdo – pamiętam /przypominam sobie” z popularnym zwrotem „de acuerdo – który można przetłumaczyć na „zgadzam się” lub „w porządku”. Czyli np. powiemy:

Me acuerdo de él – pamietam go

Nos vemos a las siete – widzimy się o 7

De acuerdo – w porządku / zgadzam się

PODSUMOWUJĄC:

  1. ACORDARSE – jest zwrotne, czyli zawsze trzeba powiedzieć „me acuerdo, te acuerdas, se acuerda”. Żeby kontynuować zdanie, zawsze trzeba dodać słówko „de” – me acuerdo de ella – pamiętam ją. Jeśli chcesz zakończyć zdanie pytaniem, „pamiętasz” poprawne będzie tylko pytanie ¿te acuerdas? – pamiętasz?”. Nie pomyl „me acuerdo de – pamiętam o” ze zwrotem „de acuerdo” który oznacza „w porządku, zgadzam się).
  2. RECORDAR – nie jest zwrotne i nie stawiamy po nim „de”. Powiemy więc „recuerdo algo – pamiętam coś, np. La recuerdo – pamiętam ją. Recordar może też znaczyć „przypominać komuś coś” – „recuérdame donde vives – przypomnij mi gdzie mieszkasz” lub „przypominać komuś o czymś – este lugar m recuerda a mi casa” – to miejsce przypomina mi mój dom. 

A na koniec jeszcze odmiana obu słów w teraźniejszości:

(yo) recuerdo

(tú) recuerdas

(él) recuerda

(ns) recordamos

(vs) recordáis

(ellos) recuerdan

(yo) me acuerdo

(tú) te acuerdas

(él) se acuerda

(ns) nos acordamos

(vs) os acordáis

(ellos) se acuerdan

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *