Opublikowano Dodaj komentarz

During, while, for

Podczas dzisiejszej lekcji – „during our lesson”, powiemy sobie, jak używać słowa „during”, „while” oraz „for”. I podczas gdy będę mówił – „while I will be speaking” różnice miedzy tymi słowa zaczną stawać się jasne. Zwłaszcza, że przez następne kilka minut – for the next couple of minutes” będę dawał Wam dużo przykładów. Zapraszam! 

DURING VS. WHILE

„During” pozwala nam wyrazić, że jakaś czynność jest wykonywana, podczas „czegoś” np. jakiegoś wydarzenia. W związku z tym słowo to stawiamy przed „rzeczownikiem”. Rzeczownik to, przypominam, słowo, które zastępuje „rzeczy, ludzi i pojęcia” np.     

During lunch – podczas obiadu

During the summer – podczas lata (tak na marginesie można też powiedzieć „in summer – latem”

During our meeting – podczas naszego spotkania

„While” można przetłumaczyć na „podczas gdy” i słowo to łączymy z czynnością.

While I was sleeping – podczas gdy ja spałem

While I was working – podczas gdy pracowałem

She was cleaning while he was doing shopping – ona sprzątała podczas gdy on robił zakupy

Bardzo często, żeby przekazać ten sam sens, możemy użyć obu słów, zmienimy jednak wtedy konstrukcje zdania. Bo during będzie znaczyło „podczas czegoś” a „while – podczas „robienia czegoś”. Porównajmy więc oba słowa:

During dinner – podczas kolacji (rzeczownik – wydarzenie)

While we were eating dinner – podczas gdy jedliśmy kolację (czasownik – czynność)

During the family celebration, I got a call from my friend podczas imprezy rodzinnej (rzeczownik – wydarzenie) zadzwonił do mnie mój kolega.

While we were celebrating, I got a call from my friend – podczas gdy świętowaliśmy (czasownik – czynność), zadzwonił do mnie mój kolega.

Somebody mentioned you during the conversation – ktoś cię wspomniał, podczas rozmowy,

Somebody mentioned you while we were speaking – ktoś Cię wspomniał,

podczas gdy rozmawialiśmy.

WHILE + ING

Jeśli chcesz przekazać sens polskiego zdania „robiąc coś” również użyjesz „while” po którym od razu postawisz „czasownik” czyli słowo zastępujące czynność, z końcówką ”ing”.

While speaking – podczas mówienia / mówiąc

While cooking – podczas gotowania / gotując

Np. 

She likes to listen to music, while cooking – ona lubi słuchać muzyki podczas gotowania / gotując

While speaking, he pointed at the papers – podczas mówienia / mówiąc, wskazał na papiery – 

UWAGA: W takich sytuacjach ciągle trzymamy się zasady, że po ”while” mamy czasownik (w tym wypadku z końcówką „ing”), a po „during” rzeczownik. Np. 

While travelling – podróżując

During his travels – podczas jego podróży

Zobaczmy pełne zdania z tymi wyrażeniami:

While travelling, he met many people – podróżując, spotkał wielu ludzi. 

During his travels, he met many people – podczas swoich podróży, spotkał wielu ludzi.

Oba zdania znaczą to samo, różnią się tylko budową. 

FOR

Ostatnim słowem, którym się tutaj zajmiemy jest, „for”, które możemy przetłumaczyć na „przez”. Słowo to połączymy z jakąś jednostką czasu, np. ”hours – godziny, days – dni, weeks – tygodnie”. „For” użyjemy, żeby wyrazić „jak długo coś trwa”:  

We waited for him for 30 minutes outside his house. – czekaliśmy na niego przez 30 minut na zewnątrz

She couldn’t leave the house for two weeks. – Nie mogła wyjść z domu przez dwa tygodnie

We have been creating it for years. – tworzyliśmy to przez lata. 

PODSUMOWANIE

„During” pozwala nam wyrazić, że jakaś czynność jest wykonywana podczas „czegoś”, np. podczas jakiegoś wydarzenia,. W związku z tym słowo to stawiamy przed „rzeczownikiem”.    

During dinner – podczas kolacji (rzeczownik – wydarzenie)

„While” można przetłumaczyć na „podczas gdy” i słowo to łączymy z czynnością.

While we were eating dinner – podczas gdy jedliśmy kolację (czasownik – czynność)

Po „while” możemy od razu postwić „czasownik” jednak musi on mieć końcówkę „ing”. 

While eating dinner – jedząc kolacje / podczas jedzenia kolacji

„For” pozwala nam określić przez jaki czas coś się działo. Słowo to połączymy z jakąś jednostką czasu jak ”hours – godziny, days – dni, weeks – tygodnie”. „For” użyjemy, żeby wyrazić „jak długo coś trwa”:  . 

We were eating dinner for 3 hours – jedliśmy obiad przez trzy godziny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *