Opublikowano Dodaj komentarz

Each czy every?

Ostatnio padło ciekawe pytanie: jaka jest różnica między słowami every i each, które na polski tłumaczymy na “każdy”. I dzisiaj sobie na to pytanie odpowiemy, zapraszam!

EACH VS. EVERY

Jak wspomniałem we wstępie, oba słowa, “each” and “every” znaczą “każdy”. 

Every plant – każda roślina

Each plant – każda roślina 

Every comedy – każdy komedia

Each comedy – każdy komedia

Czym zatem te słowa się różnią. Już wyjaśniam:

“Every” znaczy “każdy” w znaczeniu wszyscy, bez wyjątku, np.

Every plant needs water – każda roślina potrzebuje wody (wszystkie rośliny potrzebują wody, nie ma takiej rośliny, która wody by nie potrzebowała).

“Each” natomiast oznacza “każdy, z określonej grupy”, np.

Each plant in this garden is tropical – każda roślina w tym ogrodzie jest tropikalna (tutaj określiliśmy jasno, że mamy na myśli “każdą roślinę z określonej grupy”, w tym wypadku mowa o “każdej roślinie w konkretnym ogrodzie”. Nie użyjemy tutaj słowa “every”, bo “every plant” oznaczałoby “każdą roślinę w ogóle”. A przecież nie każda roślina na świecie jest tropikalna. Dlatego możemy powiedzieć:

Not every plant in the world is tropical, but each plant in this garden is tropical – nie każda roślina na świecie jest tropikalna, ale każda z roślin w tym ogrodzie jest tropikalna. 

 

Porównajmy sobie użycie tych słów na przykładzie:

Not every comedy is good. But each comedy made by him is just brilliant – nie każda komedia jest dobra. Ale każda komedia zrobiona przez niego jest świetna.

Every comedy – oznacza tutaj “wszystkie” filmy komediowe na świecie.

Each comedy – oznacza tutaj “każdą komedię” z konkretnej grupy – mowa tutaj o firmach jednego reżysera. 

I zobaczmy jeszcze jeden przykład:

Not every person has a car, but each person living on my street has at least one – nie każda osoba ma samochód, ale każda osoba na mojej ulicy ma co najmniej jeden.

Every person – oznacza tutaj „nie wszyscy” ludzie.

Each person – oznacza tutaj „każdą osobę” w konkretnej grupie – w tym przykładzie ludzi mieszkających na mojej ulicy.

EVERY

Słowo “every” używane jest też do określania częstotliwości:

I pick up my mail every other day – odbieram pocztę co drugi dzień.

I get my paycheck every two weeks – dostaję wypłatę co dwa tygodnie.

I go on business trips every three months – wyjeżdżam w podróże służbowe co trzy miesiące.

Słowo “every” używane jest częściej do określania czasu niż słowo “each”, np.

I go to work every day – codziennie chodzę do pracy.

I spend every weekend in the countryside – każdy weekend spędzam na wsi.

I attend English classes every Friday – uczęszczam na zajęcia z angielskiego w każdy piątek.

Niemniej jednak użycie “each” do określenia czasu nie jest błędem, przy czym “each Friday” w znaczeniu “każdy piątek” użylibyśmy raczej, gdybyśmy mówili o piątkach z jakiejś określonej grupy, np.

On each Friday this month – w każdy piątek w tym miesiącu (each Friday this month is not every Friday – każdy piątek w tym miesiącu, to nie każdy piątek w ogóle).

EACH

Jeśli chodzi natomiast o co ciekawsze użycia “each” słowo to pojawia się w wyrażeniu “each other”. Zwrotu tego  używamy gdy chcemy powiedzieć o stosunku dwóch osób względem siebie.

We have known each other since childhood – znamy się od dziecka.

They don’t understand each other – oni się nie rozumieją.

I’d like us to talk to each other – chciałabym, żebyśmy ze sobą porozmawiali.

 

EVERY + EACH

Co ciekawe w angielskim mamy jeden utarty zwrot, w którym oba słowa “each” i “every” występują razem:

Each and every – każdy bez wyjątku, wszyscy razem i każdy z osobna. 

Za pomocą tego zwrotu podkreślamy, że mamy na myśli absolutnie każdy element czegoś, np. 

I’d like to thank each and every person who has contributed to this project – chciałbym podziękować absolutnie każdej osobie, która miała swój udział w tym projekcie.

 

 

KAŻDY Z NAS / Z WAS

Kiedy chcemy powiedzieć „każdy z nas/ każdy z was”, itp., możemy użyć zarówno „each” jak i „every”. W takiej sytuacji jednak należy nieco zmienić budowę zdania:

Each + of + us, you, them, etc.

Every + one + of + us, you, them, etc.

Each of us – każdy z nas

Every one of us – każdy z nas

Each of us has a good job – każdy z nas ma dobrą pracę

Every one of us has a good job – każdy z nas ma dobrą pracę

Podobnie jest kiedy chcemy powiedzieć o osobie/rzeczy z konkretnej grupy, np. „każde z dzieci/ każdy z domów”, itp., możemy użyć zarówno „each” jak i „every”. W takiej sytuacji budowa zdania jest podobna do powyższej, z małą zmianą:

Each + of + the + children, houses, etc.

Every + one + of + the + children, houses, etc. 

Each of the children received a bicycle – każde z dzieci otrzymało rower.

Every one of the children received a bicycle – każde z dzieci otrzymało rower.

PRZYDATNE ZWROTY

Na koniec kilka użytecznych zwrotów:

Every now and then – od czasu do czasu

I visit my family every now and then, but not too often – odwiedzam moją rodzinę od czasu do czasu, ale nie za często.

Be made for each other – być dla siebie stworzonym

Their marriage was perfect, they were made for each other – ich małżeństwo było idealne, byli dla siebie stworzeni.

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa użyjesz : „every” czy„each” w zdaniu:

The gardener comes (…) two weeks. – ogrodnik przychodzi co dwa tygodnie. 

Odpowiedzi napiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE

Oba słowa, “each” and “every” znaczą “każdy”. 

“Every” znaczy “każdy” w znaczeniu wszyscy bez wyjątku.

“Each” oznacza “każdy, z określonej grupy”.

Not every plant in the world is tropical, but each plant in this garden is tropical – nie każda roślina na świecie jest tropikalna, ale każda z roślin w tym ogrodzie jest tropikalna. 

Kiedy chcemy powiedzieć „każdy nas/ każdy z was”, itp., zmieniamy budowę zdania:

Each of us – każdy z nas

Every one of us – każdy z nas

Podobnie jest kiedy chcemy powiedzieć o osobie/rzeczy z konkretnej grupy, np. „każde z dzieci/ każdy z domów”, itp.:

Each of the children – każde z dzieci

Every one of the children – każde z dzieci

CYTAT NA DZIŚ

 „Enjoy every moment: you never know when things might change – ciesz się każdą chwilą, nigdy nie wiadomo, kiedy coś się może zmienić”. – Natalie Imbruglia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *