Opublikowano Dodaj komentarz

Either oraz neither

Hej, w dzisiejszej audycji zajmiemy się słowami either /ˈi:ðəʳ/ i neither /ˈni:ðəʳ/, które co niektórzy mogą znać jako /ˈaɪðəʳ/ i /ˈnaɪðəʳ/. Słowa te są w pierwszym tysiącu najpopularniejszych słów po angielsku, dlatego warto wiedzieć, jak używać ich poprawnie. Zwłaszcza, że powiem wam dzisiaj, jak uniknąć jednego z częstszych błędów w angielskim. Zapraszam.

WYMOWA

Zacznijmy od tego, że obie wymowy są poprawne:

either – /ˈaɪðəʳ/, /ˈi:ðəʳ/

neither – /ˈnaɪðəʳ/, /ˈni:ðəʳ/


EITHER

1. EITHER… OR… – ALBO… ALBO

Para słów either… or… najczęściej odpowiada polskiej parze wyrazów „albo… albo”. Są to więc słowa wyboru, za pomocą których określamy, że możemy wybrać tylko jedną z dwóch opcji, czyli albo jedną, albo drugą, np. 

You can have either pasta or pizza – which one would you like? – możesz zjeść albo makaron albo pizzę – co chciałbyś?

You can either love her or hate her – możesz albo ją kochać albo nienawidzieć

We can either fly to Spain or to Italy – możemy polecieć albo do Hiszpanii  albo do Włoch

2. EITHER ONE – KTÓRYKOLWIEK

Kiedy ktoś daje nam wybór między dwoma rzeczami, czyli wybór „albo opcja A albo opcja B” a nam jest zupełnie obojętne, możemy odpowiedzieć: either one, co można przetłumaczyć na „którakolwiek” albo „bez znaczenia który” np.  

Which t-shirt do you want – the red one or the blue one? – którą koszulkę chcesz, czerwoną czy niebieską?

Either one. They both look good to me – bez znaczenia. Obie wyglądają dobrze jak dla mnie. 

Would you like tea or coffee? – chciałbyś herbaty czy kawy?

Either one, I’d just like something to drink – bez znaczenia, chciałbym się po prostu napić. 

„Either… or” może też odpowiadać polskiej parze wyrazów „ani… ani…” jeśli w zdaniu mamy przeczenie. Przeczenie, przypominam, to, upraszczając, zdanie, w którym mamy „nie” np.:

I don’t know either him or her – nie znam ani jego ani jej.

1.  NEITHER… NOR…

Ten sam sens możemy przekazać za pomocą jeszcze jednej pary wyrazów: neither… nor…. Ta para wyrazów również odpowiada polskiej parze wyrazów „ani… ani”, jednak budowa zdania jest nieco inna. „Neither” „ nor” zawierają już w sobie przeczenie, nie musimy więc dodawać do zdania już słowa „nie”.

I know neither him nor her – nie znam ani jego ani jej

Porównajmy to sobie:

I don’t know either him or her – nie znam ani jego ani jej. 

I know neither him nor her – nie znam ani jego ani jej

Zobaczmy jeszcze jeden przykład:

I don’t drink either coffee or tea – nie piję ani kawy, ani herbaty

I drink neither coffee nor tea – nie piję ani kawy, ani herbaty

2. NEITHER OF 

Wyrażenie”neither of” możemy przetłumaczyć na „żaden z dwóch / dwojga” np. 

Neither of my parents wanted a dog – żaden z moich rodziców nie chciał psa

Neither of us plays tennis – żadne z nas nie gra w tenisa. W tym wypadku „neither of us” znowu implikuje, że są dwie osoby, np. Ja i moja żona. 

Kiedy jest więcej niż dwie osoby, użyjemy słowa „none”. „none of us”. Np. Mamy grupę pięciu osób, wtedy powiemy:

None of us plays tennis – nikt z nas nie gra w tenisa

3. NEITHER ONE

Kiedy ktoś daje nam wybór między dwoma rzeczami, a my nie chcemy „ani jednej rzeczy, ani drugiej”, użyjemy słowa „neither” albo „neither one” np.  

Would you like tea or coffee? – chciałbyś herbaty czy kawy?

Neither one, I’m not thirsty (na polski przetłumaczymy to niedosłownie na) Nie chcę nic, nie chce mi się pić. 

Would you like pasta or pizza? – Chciałbyś makaron czy pizzę?

Neither one, I’m on a diet – nic nie chcę, jestem na diecie.  

NOT EITHER / NEITHER – TEŻ NIE

Przyszła pora, żeby powiedzieć Wam o jednym z najczęstszych błędów w angielskim. Znacie najprawdopodobniej wyrażenie „me too” czyli „ja też”.  Kiedy ktoś mówi:

I like to travel – lubię podróżować

Możecie odpowiedzieć 

Me too – ja też. 

Jednak wyrażenia „me too” nie można używać do przeczeń. Przeczenie, przypominam, to zdanie z „nie” np. 

I don’t like to travel – nie lubię podróżować

Jeśli na to zdanie chcemy odpowiedzieć „ja też”. Dosłownie po angielsku musimy odpowiedzieć „ja też nie”i tutaj mamy aż trzy możliwości, przy czym żadną z nich nie będzie ”me too”.

I don’t like to travel – nie lubię podróżować

I don’t either = neither do I = me neither (najbardziej potoczna opcja)

I can’t speak Chinese – nie potrafię mówić po chińsku

“I can’t either.” = “Neither can I.” = “Me neither” 

PODSUMOWANIE

Either… or… znaczy „albo… albo…

Neither… nor z naczy „ani… ani…

Either one znaczy „którykolwiek” 

Neither one znaczy „ani jeden, ani drugi”

Neither of znaczy „żadny z”

„Me neither” znaczy „ja też nie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *