Opublikowano Dodaj komentarz

I wonder czy I am thinking about

I wonder, what are you thinking about now – – zastamnawiam się, nad czym się teraz zastanawiasz. No właśnie, oba wyraźnie „I wonder” i „I’m thinking about” można przetłumaczyć na „zastanawiam się”. Czym te wyrażenia się jednak różnią, kiedy używać jednego, kiedy używać drugiego – na te pytania odpowiem Ci w dzisiejszym odcinku 

I WONDER…

Słowo „wonder” znaczy „dziw”. Alicja w Krainie Czarów to po angielsku „Alice’s Adventures in Wonderland” czyli Przygody Alicji w Krainie Dziwów”. Dlatego słowo „wonder” spotkamy w tak popularnym wyrażeniu jak „no wonder – nic dziwnego”. 

If she doesn’t like them, no wonder she does’t wanna go there – jeśli ona ich nie lubi, nic dziwnego, że nie chce tam iść. 

Jako czasownik słowo „wonder” znaczy „zastanawiać się”, ale zastanawiać się w taki sposób, że „sami siebie niby pytamy” jaka jest odpowiedź, jednak pytanie to wyrażamy na głos, tak żeby ktoś nam na to pytanie odpowiedział, np. 

I wonder if you can give me your phone number. – Zastanawiam się (sam siebie pytam), czy dałabyś mi swój numer telefonu. 

I wonder, if she likes me – zastanawiam się / tam sam siebie pytam, czy ona mnie lubi. (Niby sam się tak pytam, ale pytam się na głos, więc tak naprawdę pytam się o opinię drugiej osoby na ten temat)

I ponieważ właśnie wyrażenie „I wonder” jest tak naprawdę najczęściej niebezpośrednim pytaniem, po tym wyrażeniu najczęściej usłyszymy jakieś słowo służące do zadawania pytań, np. „if / whether – czy”, „how – jak”, „what – co” itd.: 

I wonder how much a ticket to New York costs? – zastanawiam się, ile kosztuje bilet do Nowego Jorku. 

If he’s not here, I wonder where he is – jeśli nie ma go tutaj, to zastanawiam się, gdzie on jest / to ciekawe, gdzie się właściwie podziewa

Czyli znowu, „I wonder” to takie trochę dziwienie się, trochę pytanie się, a tak naprawdę pytanie w niebezpośredni sposób kogoś innego. 

Nieco nawet subtelniejsze od „I wonder” jest „I am wondering” lub „I was wondering”. Wyrażenia te możemy też przetłumaczyć kolejno na „zastanawiam się” i „zastanawiałem się”. 

Pamiętajcie, że w kulturze anglosaskiej bycie uprzejmym jest bardzo ważne. Dlatego Brytyjczycy wiele rzeczy wyrażają „niebezpośrednio”, zamiast więc zadać np. Komuś pytanie, oni „zastanawiają się” na głos nad odpowiedzią, a jak ktoś stojący obok, przypadkiem to pytanie usłyszy i zechciałaby odpowiedzieć, byłoby to bardzo na miejscu:

I’m wondering if you can help me out. – Zastanawiam się, czy mógłbyś mi pomóc. (Nie pytam się broń Boże, czy mo pomożesz, bo nie chcę postawić Cię w niekomfortowej sytuacji. Dlatego ja się zastanawiam, czy Ty w ogóle możesz mi pomóc. W tym zdaniu można by też powiedzieć „I wonder” przy czym „I’m wondering” jest po prostu uprzejmiejsze. Można by tutaj też użyć „I was wondering, if you could help me out” i tutaj użycie tego czasu przeszłego, uczyniłoby to zdanie jeszcze uprzejmiejszym”. 

I ponieważ Anglicy nie są bezpośredni, w codziennych sytuacjach nie lubią wprost mówić: „nie, nie zgadzam się, nie masz racji”, oni raczej będą na głos zastanawiać się, czy inne rozwiązanie nie będzie może lepsze. Np. jeśli mamy gdzieś dotrzeć i powiemy:

Let’s go on foot – chodźmy na piechotę. 

Anglik może nam odpowiedzieć:

I’m wondering, if we shouldn’t rather take a taxi. It’s a long way – zastanawiam się, czy nie powinniśmy wziąć raczej taksówki. To długa droga. 

TO THINK ABOUT

Przejdźmy teraz do słowa „to think about”. 

„To think about” znaczy „zastanawiać się”, jednak w znaczeniu „rozważać za i przeciw”, analizować”, np.

He has been thinking about starting his own business – on zastanawia się nad otwarciem swojego własnego biznesu (więc zaczyna analizować, jak to wszystko poukładać, czym się właściwie zająć itd).

Zauważcie, że kiedy używacie wyrażenia „think about” nie pytacie nikogo o opinię, jak ma to miejsce w przypadku słowa „wonder”, tylko naprawdę zastanawiamy się wewnętrznie właśnie nad „za i przeciw”.

Have you ever thought about becoming a diving instructor – myślałaś kiedyś, żeby zostać instruktorką nurkowania? 

Wyrażenia „to think about” używa się również, żeby kategorycznie wyrazić komuś, żeby czegoś nie robił, np. 

Don’t even think about calling him – nawet nie myśl o tym, żeby do niego zadzwonić.

Don’t even think about doing it – nawet nie myśl, o zrobieniu tego. 

„To think about” znaczy też po prostu myśleć o kimś lub o czymś, zadumać się, np. jak się zakochamy, możemy powiedzieć:

I think about her all the time. – Myślę o niej cały czas. 

Albo jak nasz kolega odpłynie myślami w chmury i zacznie się uśmiechać bez wyraźnego powodu, możemy go zapytać:

What are you thinking about? Why are you smiling? – o czym myślisz? Czemu się uśmiechasz?

I’m thinking about my last vacation. It was a beautiful time – myślę o moich ostatnich wakacjach. To był piękny czas. 

I zauważcie, że tutaj znowu, nie pytamy nikogo o opinię, jak w przypadku „wonder” tylko myślimy sobie o czymś. 

PODSUMOWANIE 

„I wonder” znaczy „zastanawiam się” i tak naprawdę jest to najczęściej niebezpośrednie pytanie do naszego rozmówcy. Jeśli chodzi o uprzejmość, to jest kolejność od najmniej do najbardziej uprzejmego zwrotu:

I wonder

I’m wondering

I was wondering

I’m wondering, if I could call you. -zastanawiam się, czy mógłbym do Ciebie zadzwonić. 

„To think about” znaczy zastawiać się w znaczeniu „analizować za i przeciw”

I’m thinking about moving to the USA – zastanawiam się nad przeprowadzą do USA. 

„To think about” będzie znaczyło też „myśleć sobie o czymś”. „I’m thinking about her – myślę sobie o niej”. Zwrotu tego użyjemy też do kategorycznego zakazywania: don’t even think about this – nawet o tym nie myśl. 

CYTAT NA DZIŚ

“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief – wolę mieć umysł otwarty przez zastanawianie się niż zamknięty przez przekonanie.  ”

— Gerry Spence

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *