Opublikowano Dodaj komentarz

In front of, before a może opposite lub across from?

„Przed” po angielsku to „before” czy „in front of”? Cóż zarówno jedno jak i drugie określenie jest poprawnym tłumaczeniem słowa „przed” jednak znaczenie tych słów jest inne. Dlatego dziś odpowiemy sobie na pytanie, kiedy używać „before” a kiedy „in front of”. Powiemy też sobie, jak poprawnie używać słów – „opposite” i „across from” zapraszam:

IN FRONT OF – oznacza „przed”, wyłącznie kiedy określamy położenie czegoś w przestrzeni, czyli kiedy chcemy powiedzieć, że coś znajduje się „przed” czymś. np. 

There is a garden in front of the house – przed domem just ogród. 

There’s a car parked right in front of our gate, and I can’t get out! – Jakiś samochód jest zaparkopwany przed naszą bramą, nie mogę wyjść.

BEFORE – dotyczy przede wszystkim umiejscowienia czegoś w czasie, czyli kiedy mówimy, że coś wydarzyło się lub wydarzy się przed innym wydarzeniem, np.

Wash your hands before dinner. – Umyj ręce przed kolacją. 

I will come before Christmas. – Przyjadę przed Bożym Narodzeniem.

We współczesnym angielskim „before” stosunkowo rzadko używane jest do określania położenia czegoś w przestrzeni. Jeśli już, słowo to używane jest do określenia kolejności, np. tego że jedna rzecz znajduje się przed drugą:

Your name comes before mine on the list. – Twoje imię jest przed moim na liście.

I ponieważ „before” używamy do określenia kolejności, a „in front of” do położenia czegoś w przestrzeni, zdarza się, że w jednym zdaniu możemy użyć zarówno „before” jak i „in front of”, jednak zmienimy wtedy nieco znaczenia zdania, np. 

The shop is before my house. – Sklep jest przed moim domem (to zdanie zakłada, że jeśli będziecie szli do mnie, to w pierwszej kolejności, zauważycie sklep, a dopiero potem, np. 5 minut później i trzy domy dalej, będzie mój dom)

The shop is in front of my house. – Sklep jest przed moim domem (to zdanie zakłada, że sklep znajduje się bezpośrednio przed moim domem)

Słowo „before” może oznaczać też „przed” w znaczeniu „w czyjejś obecności” np. „przed obliczem sądu – before the court”, „w obecności sędziego – before a judge

Before użyjemy też w wyrażeniu „right before my eyes / before my very eyes” czyli „na moich oczach”

He did it right before my eyes – on zrobił to na moich oczach 

DLA UŁATWIENIA: jeśli mówcie o położeniu czegoś w przestrzeni, kiedy jedna rzecz jest przed drugą, używajcie „in front of”, z kolei kiedy chcecie umiejscowić coś w czasie i powiedzieć, że jedna rzecz wydarzyła się przed inną, używajcie „before”. 

OPPOSITE / ACROSS FROM

Przejdźmy teraz do słów „opposite i across from”. Słowa te znaczą „naprzeciwko„ i można używać ich zamiennie. 

My house is opposite Ana’s house. / My house is across from Ana’s house.- Mój dom jest na przeciwko domu Ani.

Czym „naprzeciwko” czyli „opposite i across from” różni się od „przed” czyli „in front of”? Otóż naprzeciwko (opposite i across from) oznacza, że stoimy lub siedzimy przodem do siebie. Czyli jeśli powiemy „Peter is sitting opposite Jenny”, będziemy mieli na myśli, że Peter i Jenny siedzą po dwóch stronach tego samego stołu i są zwróceni do siebie twarzami, jak np. w restauracji. Założenie jest też często takie, że między jedną a drugą rzeczą lub osobami jest coś pomiędzy, np. stół jak w powyższym przykładzie.

Z kolei jeśli powiemy, że „Peter is sitting in front of Jenny” będziemy mieli na myśli,  że Peter siedzi w ławce, która jest przed ławką Jenny i oboje są zwróceni w tą samą stronę, czyli np. jak w szkole, ludzie siadają w ławkach ustawionych jedna za drugą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *