Opublikowano Dodaj komentarz

Ir czy irse?

No właśnie – „ir”, czy „irse” po co są te dwie formy, dlaczego hiszpanie czasami mówią „voy” a innym znów razem „me voy”. Na te pytania odpowiemy sobie dzisiaj.

CO WARTO WIEDZIEĆ NA TEMAT „IR”

IR A czyli „iść do” lub „jechać do”. Słowa tego używamy, podobnie jak po polsku, gdy chcemy powiedzieć, dokąd idziemy, czyli gdy podajemy cel podróży / miejsce docelowe, do którego zmierzamy, np.

Voy al restaurante. – idę do restauracji.

Fuimos a la tienda – poszliśmy do sklepu.

IR użyjemy też, gdy chcemy powiedzieć, w jaki sposób sie przemieszczamy, np. Za pomocą samochodu, samolotu czy na piechotę:

Prefiero ir a pie – wolę iść na piechotę.

Vas en coche? – jedziesz samochodem?

Vamos en avión – polecimy samolotem.

IR A – wyrażenie „ir a” może też znaczyć ”zamierzać coś zrobić” i jest używane w mowie potocznej często zamiast czasu przyszłego np. „voy a comer – zamierzam zjeść / zjem coś”. Skąd masz więc wiedzieć, czy w danym zdaniu „ir a” znaczy „iść do” czy „zamierzać zrobić coś”?

Po pierwsze z kontekstu – z sensu całej wypowiedzi, po drugie dlatego, że gdy mówimy „iść do jakiegoś miejsca – zazwyczaj podajemy w dalszej części zdania miejsce (np. Ir a la tienda – iść do sklepu). Z kolei kiedy „ir a” oznacza zamierzać coś zrobić, to po „a” podajemy czynność, którą zamierzymy zrobić (ir a cenar – zamierzać zjeść kolację). Przyjrzyjmy się przykładom:

Voy a regar el jardín – zamierzam podlać ogród.

Voy a ir a la playa con mis amigos – zamierzam iść na plażę z moimi przyjaciółmi (w tym zdaniu zauważ, że mamy dwa razy użyte słowo „ir”, jednak w dwóch innych znaczeniach. Najpierw „voy a” – zamierzam, w drugim wypadku po prostu jako „ir – iść”.

CO WARTO WIEDZIEĆ NA TEMAT „IR”

IRSE – można by dosłownie przetłumaczyć na „iść sobie” i podobnie jak polskie „iść sobie” oznacza najczęściej „opuszczanie jakiegoś miejsca”. „Idę sobie” najczęściej znaczy „wychodzą, idę stąd”. I hiszpańskie „irse” ma właśnie znaczenie opuszczania jakiegoś miejsca. W wielu kontekstach można je przetłumaczyć na „wychodzę”, „wyjeżdżam”.

IRSE w zdaniu często łączy się ze słowem „de – z (jakiegoś miejsca), bo najczęściej podajmy skąd wychodzę lub jakiem miejsce opuszczam. 

El tiene que irse de aquí – on musi iść stąd / opuścić to miejsce

Te vas a las cinco – wychodzisz o 5 (w kontekście wychodzenia z pracy)

Nos vamos de vacaciones – wyjeżdżamy na wakacje.  

Por que te vas tan temprano? – dlaczego wychodzisz tak wcześnie (jak np. opuszczamy imprezę)

Zauważ, że w powyższych zdaniach samo „ir” byłoby niepoprawne, bo nie podajemy celu podróży / miejsca docelowego, do którego zmierzamy. 

Podsumowująć, „ir a” oznacza „iść do” i nacisk w zdaniu jest na celu podróży. Z kolei „irse (de)” oznacza wychodzić (z jakiegoś miejsca) i nacisk jest na opuszczaniu jakiegoś miejsca. Czasami możemy powiedzieć zdanie zarówno z „ir” jak i z „irse”, jednak wtedy znaczenie onu zdań będzie nieco inne:

Voy al bar – idę do baru (w tym zdaniu najważniejszy jest cel, do którego zmierzam w tym wypadku „bar” i że tam ewentualnie należy mnie szukać, gdyby ktoś potrzebował).

Me voy al bar – wychodzę do baru (w tym zdaniu kładziemy nacisk, na fakt, że opuszczamy dane miejsce np. że wychodzimy z domu i że teraz nas nie będzie).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *