Opublikowano 3 komentarze

Ja, nein, doch

Niemiecki jest językiem przewrotnym. Bo jak Niemiec zada nam pytanie, oczekując prostej odpowiedzi – „tak” lub „nie”, mamy tak naprawdę co najmniej 3 możliwości. Możemy odpowiedzieć „ja – tak”, „nein – nie” albo… „doch”. No i właśnie dzisiaj zajmiemy się tym słówkiem „doch” – zapraszam!

JA, NEIN

Słowa, „ja – tak” i „nein – nie” nie wymagają wiele tłumaczenia. Używamy ich, żeby odpowiadać twierdząco lub przecząco na pytanie:

Kommst du aus Deutschland? – pochodzisz z Niemiec?

Ja, ich komme aus Deutschland – tak, pochodzę z Niemiec. 

Nein, ich komme nicht aus Deutschland – ich komme aus Polen – nie nie pochodzę z Niemiec – pochodzę z Polski. 

Willst du etwas essen? – chcesz coś jeść?

Ja, ich will – tak, chcę

Nein, ich will nicht – nie chcę. 

DOCH

„Doch” natomiast można być luźno przetłumaczyć na „wręcz przeciwnie, tak”. Słowa tego, używamy, żeby odpowiedzieć twierdząco na pytanie z przeczeniem. Żeby było to jasne musimy rozróżnić dwa rodzaje pytań. Zwykłe i z przeczeniem. 

Zwykłe pytania, to te, które mieliśmy przed chwilą.

Kommst du aus Deutschland? – pochodzisz z Polski?

Willst du etwas essen? – chcesz coś jeść?

Na takie pytania odpowiadamy za pomocą słów „ja” lub „nein”. 

Pytania z przeczeniem natomiast, to pytania w których jest słówko „nie” np. 

Kommst du NICHT aus Deutschland? – NIE pochodzisz z Niemiec?

I przy takich pytaniach, możemy użyć słówka „doch” i powiedzieć:

Doch, ich komme aus Deutschland, aus Hamburg – Wręcz przeciwnie, pochodzę z Niemiec, z Hamburga,

Zobaczmy jeszcze jeden przykład pytania z przeczeniem, czyli ze słowem „nie”:

Willst Du NICHT essen? – NIE chcesz jeść?

Doch, ich will, ich habe Bärenhunger – wręcz przeciwnie, chcę, jestem głodny jak wilk (dosł. Mam niedźwiedzi głód)

Podsumowując, jeśli na pytanie ze słowem „nie”, chcemy odpowiedzieć, że jednak „tak” używamy słowa „doch – wręcz przeciwnie. 

NICHT, KEIN, NIE, NIEMAND

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że pytanie z przeczeniem możemy po niemiecku zbudować nie tylko ze słowem „nicht” ale miedzy innymi też z takimi słowami jak „kein – żaden, nie – nigdy, niemand – nikt”, np. 

Sprichst du kein Deutsch? – nie mówisz po niemiecku?

Doch, doch, ich spreche – wręcz przeciwnie, mówię. 

Du kommst nie rechtzeitig – nigdy nie przychodzisz na czas.

Doch, ich bin gestern rechtzeitig gekommen – wręcz przeciwnie, wczoraj przyszedłem na czas. 

Es gibt niemanden zu Hause – nikogo nie ma w domu

Doch, es gibt jemanden – wręcz przeciwnie, ktoś tam jest. 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Gdybyście usłyszeli pytanie:

Hast du keine Katze? – Nie masz kota?

Jakiego słowa „JA”, „NEIN”, czy „DOCH” użylibyście w odpowiedzi:

(…), ich habe sogar zwei Katzen – wręcz przeciwnie, mam nawet dwa koty. 


Wir (…) noch – zastanawiamy się jeszcze

PODSUMOWANIE

JA – tak (odpowiedź twierdząca)

NEIN – nie (odpowiedź przecząca)

DOCH – wręcz przeciwnie, tak (=czyli odpowiedź na „tak”, jeśli pytanie jest na „nie” 

 

Cytat na dziś

„Die Fähigkeit, das Wort „NEIN“ auszusprechen, ist der erste Schritt zur Freiheit.” –  Zdolnośc do wymówienia słowa „NIE” jest pierwszym krokiem do wolności. 

Nicolas Chamfort

3 komentarze do: “Ja, nein, doch

  1. „DOCH ich habe sogar zwei Katzen

  2. Uczę się języka niemieckiego.Nie spodziewałam się tak super materiałów…..wszystko dokładnie wyjaśnione na przykładach. Zaczynam wierzyć,ze się nauczę.Bardzo,bardzo dziękuję

  3. Doch, ich habe sogar zwei katzen

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *