Opublikowano Dodaj komentarz

Jak powiedzieć “miałem to zrobić” po angielsku

Każdy język cechują pewne zwroty, które nie mają bezpośredniego tłumaczenia na inne języki. Takim zwrotem jest polskie „miałem coś zrobić”. Zwrot, wydawałoby się, niezwykle potrzebny, używany na codzień, jak jednak przekazać go po angielsku? Na to pytanie odpowiemy sobie w dzisiejszej audycji. 

HAVE TO

Jednym z najczęstszych błędów jest przekazywanie treści „miałem coś zrobić” dosłownie, czyli mówiąc „I had to do something”. Wydawałoby się to poprawne, w końcu kiedy każemy np. dziecku posprzątać pokój, rzeczywiście użyjemy „have” i powiemy:

you have to tidy up your room – masz posprzątać pokój. 

Takie dziecko rozmawiając potem z kolegą może powiedzieć: I had to tidy up my room but I didn’t do it. – Miałem posprzątać pokój, ale tego nie zrobiłem. 

Mamy tutaj jednak pewien szkopuł. „I have to do something” w rzeczywistości oznacza „muszę coś zrobić”. Jak mówimy dziecku, że „ma” posprzątać pokój, jest to równoznaczne z tym, że „musi” ten pokój posprzątać, najczęściej wbrew lub mimo swojej woli. Takie wyrażenie jest raczej zbyt mocne w wielu kontekstach, zwłaszcza w sytuacjach, w których nikt nikomu nic kazać nie może.

TO BE SUPPOSED TO DO STH

Taką delikatniejszą wersją „mieć coś zrobić”, przekazującą takie odgórne założenie, że coś ma przebiegać zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem lub planem jest zwrot „to be supposed to”, np. 

The conference was totallydisorganized – nobody knew what they were supposed to be doing. – Ta konferencja była totalnie chaotyczna – nikt nie wiedział, co miał robić. (=brakowało odgórnego porządku, zgodnie z którym ktoś miał postępować).

They were supposed to meet up with others and go to a party, but that didn’t happen. – oni mieli spotkać się z innymi i pójść na imprezę, ale to się nie stało.  (Znów w tym zdaniu mamy jakiś plan, zgodnie z którym coś miało się wydarzyć. Słowo „have” byłoby tutaj nie na miejscu, bo „nikt nikomu nie każe iść na imprezę). 

I was supposed to be at work an hour ago. – miałem być w pracy godzinę temu (czyli znów mamy jakiś odgórny plan – w tym wypadku umowę określającą godziny pracy, zgodnie z którą mieliśmy postępować)

what is that supposed to be – a joke? – Co to ma być – jakiś żart?” powiemy, kiedy nie do końca rozumiemy założenie autora.

TO BE GOING TO

Czasami jednak, gdy mówimy „miałem coś zrobić” nie tyle mamy na myśli nie tylko jakiś odgórny plan, co zamiar. I to taki zamiar, którego prawdopodobnie nie zrealizowaliśmy, bo coś pokrzyżowało nam plany. W takim wypadku użyjemy zwrotu „to be going to” np. 

I was going to visit them last week, but my car broke down – miałem (zamiar) odwiedzić ich w zeszłym tygodniu, ale mój samochód się zepsół.

I was going to tell you about it, but I didn’t have time – miałem (zamiar) powiedzieć Ci o tym

TO BE ABOUT TO DO SOMETHING

Czasami nasze plany bywają pokrzyżowane w ostatniej chwili, wówczas chcemy wyrazić nagłość takiej sytuacji. Powiemy wówczas „właśnie miałem coś zrobić, gdy coś się stało”. Po angielsku w takiej sytuacji użyjemy zwrotu „to be about to do something” np. 

I was about to leave, when my friend called me. – miałem właśnie wyjść, kiedy zadzwonił do mnie kolega. 

the ceremony was about to begin, when we heard a massive explosion – uroczystość miała się właśnie zacząć, kiedy usłyszeliśmy potężną eksplozję. 

PODSUMOWANIE

I had to do sth – znaczy miałem coś zrobić, w znaczeniu „musiałem to zrobić, ktoś mi kazał. 

I was supposed to do sth – znaczy miałem coś zrobić, bo był jakiś plan, jakieś odgórne założenie, że coś miało przebiec w jakiś sposób.

I was going to do sth – znaczy „miałem „zamiar” coś zrobić”

I was about to do sth – znaczy „miałem właśnie coś zrobić” 

CYTAT NA DZIŚ

“Life is not the way it’s supposed to be, it’s the way it is. The way you cope with it is what makes the difference” – życie nie jest takie, jak ma być, tylko takie jakie jest. To sposób, jak do niego podchodzisz, jest tym, co sprawia różnicę.  Virginia Satir

Life’s challenges are not supposed to paralyze you, they’re supposed to help you discover who you are. – wyzwania w życiu nie mają Cię paraliżować, tylko mają pomóc Ci odkryć, kim jesteś, Bernice Johnson Reagon Quotes 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *