Opublikowano Dodaj komentarz

Können czy dürfen?

Hej, w dzisiejszej audycji odpowiemy sobie na pytanie, jaka jest różnica
między słowami können i dürfen. Oba słowa możemy przetłumaczyć
jako „móc” jednak oba przekazują tak naprawdę inne znaczenie. Zaraz
wszystko stanie się jasne, zapraszam!

*Können*
Słowo „können” użyjemy, jeśli chcemy powiedzieć, że „potrafimy” coś
robić np.
Ich kann kochen. – Potrafię gotować.
Er kann nicht singen. – On nie
potrafi śpiewać.
Wir können tanzen. – Potrafimy tańczyć.

„Können” znaczy też móc. Dlatego to ostatnie zdanie „wir können
tanzen” w zależności od kontekstu możnaby też przetłumaczyć na
„możemy zatańczyć”. A skoro słowo to oznacza „móc” użyjemy go, żeby mówić o tym, co jest potencjalnie możliwe:

Heute kann es schneien. – Dzisiaj może padać śnieg.

Ponieważ „können” oznacza „móc” tego właśnie słowa użyjemy, kiedy
chcemy kogoś w uprzejmy sposób o coś poprosić np.

Kannst du mir helfen? – możesz mi pomóc
Kannst du diesen Text übersetzen? – możesz ten tekst przetłumaczyć
Kannst du mir einen Gefallen tun? – mógłbyś wyświadczyć mi przysługę

Uprzejmiejszą formą od „können” jest könnten. „Könnten Sie” znaczy „może Pan / Pani?” Natomiast „könnten Sie” oznacza „mogłaby Pani /
mógłby Pan”

„Könnten Sie mir helfen. – „czy mógłby pan mi pomóc” będzie bardziej
uprzejme niż „Können Sie mir helfen” – czy może Pan mi pomóc.

„Könntest du kommen. – „czy mógłbyś przyjść” będzie bardziej
uprzejme niż „Kannst do kommen” – czy możesz przyjść.

„Können” w języku potocznym użyjemy też do tego, żeby poprosić
kogoś o pozwolenie np.
Kann ich ins Kino gehen? – mogę iść do kina?
Kann ich dein Handy mal sehen? – mogę zobaczyć Twoj telefon?
Kann ich das Fenster schließen? – Czy mogę zamknąć okno?

I tak dochodzimy do słowa „dürfen”, którego używamy właśnie po to,
żeby poprosić o pozwolenie lub mówić, że coś wolno jest zrobić lub nie
wolno. Czyli możemy zapytać zarówno:

Kann ich das Fenster schließen? – Czy mogę zamknąć okno?

Jak i:

Darf ich das Fenster schließen? – Czy mogę zamknąć okno / czy wolno
mi zamknąć okno? (darf jest odmienioną formą słowa „dürfen”)

Jaka jest więc różnica między tymi słowami.
„dürfen”: jest bardziej
formalne, użyjemy tego słowa do bardziej formalnych pytań. Dlatego
pytanie „Darf ich das Fenster schließen?” będzie odebrane jako bardziej formalne niż to samo pytanie ze słowem „können”. 
„dürfen”: dotyczy też często tego, czy coś jest dozwolone zgodnie z prawem. Dlatego:„darf ich” przetłumaczy często nie tylko jako „mogę” ale wręcz „czy wolno mi / czy jest prawnie dozwolone”. Dlatego pytanie:

Darf ich hier parken? – Czy wolno mi tutaj zaparkować?

Będzie bardziej formalnym, oficjalnym pytaniem. Ponadto takie pytanie
może nie tylko dotyczyć tego, czy ktoś nam pozwala tutaj zaparkować,
ale też „czy wolno jest mi to zrobić”, „czy to jest zgodne z prawem”, czy
np. nie ma tutaj zakazu parkowania. Z kolei:

”Kann ich hier parken?” – Czy mogę tutaj zaparkować? – jest bardziej
potocznym pytaniem, mniej oficjalnym.

Zobaczmy dodatkowe przykłady z użyciem słowa „dürfen”:
Darf ich hier rauchen? – czy tutaj wolno palić?
Ohne Fuhrerschein darf man nicht fahren – bez prawa jazdy nie wolno
prowadzić samochodu
Man darf nicht bei rot über die Straße gehen – nie można / nie wolno
przy czerwonym świetle przechodzić przez ulicę

PODSUMOWANIE

Słowo „dürfen” oznacza „móc” w znaczeniu „czy jest mi wolno coś
zrobić”, „czy coś jest prawnie dozwolone” np. „Darf ich hier parken”
będzie oznaczało „czy wolno mi tutaj zaparkować” -czyli będzie to albo
formalne pytanie albo pytanie, czy w jakimś miejscu nie ma zakazu
parkowania.

Z kolei słowo „können” też oznacza „móc” i może być używane do
pytania o pozwolenie, jednak pytanie z tym słowem odbierane jest
bardziej potocznie. Ponadto słowo to ma jeszcze dodatkowe znaczenia -„potrafić” (ich kann schwimmen. – Potrafię pływać.), słowa tego
użyjemy też w przypadku uprzejmych próśb: „Kannst du mir einen
Gefallen tun? – mógłbyś wyświadczyć mi przysługę” i do wyrażenia
potencjalnej możliwości: Heute kann es schneien. – Dzisiaj może padać
śnieg. W tym wypadkach nie moglibyśmy użyć słowa „dürfen”

Na koniec zobaczmy jeszcze, jak odmieniać poprawnie słowa können i dürfen:

Ich darf
du darfst
er/sie/es darf
wir dürfen
ihr dürft
sie dürfen

ich kann
du kannst
er/sie/es kann
wir können
ihr könnt
sie können

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *