Opublikowano Dodaj komentarz

Pero czy sino?

Pero” czy „sino”? Oba słowa można na polski przetłumaczyć jako „ale” jednak tych słów nie używamy zamiennie. Jak więc używać ich poprawnie, kiedy użyjemy tylko pero, ale kiedy tylko sino – na te pytania odpowiemy sobie dzisiaj. 

PERO

Pero” to takie hiszpańskie „ale”, które można by przetłumaczyć też za pomocą słowa „jednak”. Innymi słowy to takie „ale”, które pomaga nam dodać coś albo wzbogacić treść tego, co powiedzieliśmy, np.

Ana es muy inteligente pero nada simpática. – Ana jest bardzo inteligentna ale / jednak ani trochę sympatyczna

El día está soleado pero hace frío. – Dzień jest słoneczny ale / jednak jest zimno

No me gusta la comida española, pero me gusta la paella. – Nie lubię kuchni hiszpańskiej, ale / jednak lubię paellę. 

Zauważ, że w obu przykładach nie zaprzeczamy pierwszej części zdania, czyli np. temu że „Ana es muy inteligente. – Ana jest bardzo inteligentna.” Jednak słowo „pero – ale  / jednak” pozwala nam po prostu dodać coś jeszcze do wypowiedzi czyli np. „pero nada simpática – ale / jednak ani trochę sympatyczna”. Oba stwierdzenia nie stoją w żadnej sprzeczności ze sobą i mogą funkcjonować równocześnie, bo można być przecież jednocześnie inteligentnym i niemiłym. 

SINO

Z kolei słowo „sino” to takie hiszpańskie „ale”, które można by przetłumaczyć też za pomocą słów „tylko”, ”ale zamiast tego”. Innymi słowy zdanie po „sino” zupełnie zaprzecza zdaniu przed „sino” np.

Ana no es baj, sino alta. – Ana nie jets niska, tylko wysoka.

Juan no es moreno sino rubio. – Juan nie jest brunetem, tylko / zamiast tego jest blondynem.

Innymi słowy oba zdania – przed sino i po sino – stoją w sprzeczności ze sobą. Nie można być jednocześnie brunetem i blondynem (przynajmniej w 100%). Nie można też być jednocześnie „niskim” i „wysokim”. 

Dla lepszego zobrazowania tej różnicy, zobaczmy jeszcze 2 przykłady z „pero” i z „sino”:

Ella no se llama Ana pero vive aquí. – ona nie nazywa się Ana, ale mieszka tutaj (fakt, że dana kobieta nie nazywa się Ana, nie stoi w żadnej sprzeczności z faktem, że mieszka pod danym adresem. Dodajemy po prostu dodatkową treść po słowie „pero”) 

Ella no se llama Ana sino Carla. – ona nie nazywa się Ana tylko Carla (Nie nazywa się Ana, zamiast tego nazywa się Carla. Treść po słowie „sino” zaprzecza treści przed tym słowem.)

No he visitado Barcelona pero me gusta España – nie odwiedziłem Barcelony, ale podoba mi się Hiszpania. (Druga część zdania na temat Hiszpanii nie stoi w sprzeczności z faktem, że nie odwiedziłem Barcelony, dodajemy po prostu dodatkową treść.)

No he visitado Barcelona sino Madrid – nie odwiedziłem Barcelony, tylko Madryt. (Zamiast Barcelony, odwiedziłem Madryt.)

CO JESZCZE POWINNIŚCIE WIEDZIEĆ NA TEMAT„SINO”

1. Jeśli po „sino” chcesz podać tylko czyjeś imię, jakąś nazwę lub cechę (jak np. inteligentny) zdania budujemy jak wspomniałem powyżej, czyli np.:

El no quiere comer la carne sino el pescado. – On nie chce jeść mięsa, tylko rybę.

Jeśli natomiast chcesz po hiszpańsku powiedzieć, że zamiast jednej czynności wykonujesz drugą – czyli w zdaniu jest odmieniony przez osoby czasownik, zamiast „sino” użyjesz „sino que” np.:

No voy al cine, sino que ceno con mis amigos. – Nie idę do kina, zamiast tego jem kolację z przyjaciółmi.

Dolores no habla sino que grita. – Dolores nie mówi ale krzyczy.

2. Odpowiednikiem polskiego „nie tylko… lecz także / ale też” jak w zdaniu „ona nie tylko jest łada ale też miła” jest po hiszpańsku struktura „no solo… sino también”.

Ella no sólo es guapa, sino también simpática. – Ona nie tylko jest łada ale też miła

Jeśli w drugiej części zdania mamy odmieniony czasownik, podobnie jak w poprzednich przykładach zamiast „sino” użyjesz „sino que” np.:

No sólo corro sino que también nado. – Nie tylko biegam, ale też pływam.

CO JESZCZE POWINNIŚCIE WIEDZIEĆ NA TEMAT„PERO”

„Pero” możemy użyć też w znaczeniu „ależ” np.

¡Pero qué bronceada estás! – Ależ jesteś opalona!

¡Pero qué bien habláis español! – Ależ dobrze mówicie po hiszpańsku!

PODSUMOWUJĄC:

  1. „Pero” oznacza „ale” i „jednak”. Zdanie po „pero” nie zaprzecza zdaniu przed „pero”, tylko dopełnia jego znaczenie – Tengo que levantarme muy pronto pero no quiero. – Muszę wstać wcześnie, ale nie chcę. 
  2. Pero można użyć też w znaczeniu „ależ” np. ¡Pero qué lista eres. – Ależ jesteś mądra!
  3. Sino oznacza „ale”, tylko, zamiast tego”. Zdanie po „sino” zaprzecza zdaniu przed „sino” np. No es pesado sino ligero. – To nie jest ciężkie, tylko lekkie. – dana rzecz nie może być ciężka i lekka jednocześnie.
  4. Jeśli chcemy powiedzieć, że robimy jedną czynność zamiast drugiej, używamy „sino que”: No va en coche sino que va a pie. – Nie jedzie samochodem tylko idzie na piechotę.
  5. Odpowiednikiem „nie tylko… lecz także…” jest „no solosino también” ewentualnie  jeśli mamy odmieniony czasownik w drugiej części zdania „no solosino que también” np. no solo canta sino que también baila – nie tylko śpiewa, ale też tańczy. 
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *