Opublikowano Dodaj komentarz

Person, persons, people, peoples

PEOPLE VS. PEOPLES

Hej, w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy więcej niż jedna “person – osoba” to “persons”, “people” czy “peoples”. Zapraszam!

PERSON VS. PEOPLE

Aby zrozumieć słowo „people” należy odnieść się do słowa „person”.

Person – osoba

People – ludzie (grupa ludzi)

W języku angielskim naturalną formą używaną do określenia więcej niż jednej osoby, więcej niż jednej “person” jest „people”.

There was one person in the room – w pokoju była jedna osoba.

There were three people in the room – w pokoju były trzy osoby.

PERSONS

Wiemy już, że liczbą mnogą od słowa “person – osoba” są “people – ludzie”. Ktoś mógłby zapytać, a czemu nie używać “persons – osoby” jako liczby mnogiej od “a person – osoba. Otóż w języku angielskim funkcjonuje forma „persons” jest ona jednak bardziej formalna niż “people”. “Persons” używa się przede wszystkim w języku prawniczym lub urzędowym.

Two persons were sentenced for assault – dwie osoby zostały skazane za napaść.

Six persons at the scene were witnesses – sześć osób na miejscu zdarzenia było świadkami.

This lift can accommodate a maximum of 10 persons – ta winda może pomieścić maksymalnie 10 osób.

Generalnie “persons” usłyszymy bardzo rzadko do nazwania więcej niż jednej osoby. 

PEOPLE

Słowo “people” natomiast używane jest powszechnie do określania jednej grupy ludzi, którzy mają coś ze sobą, bo np. przynależą do jakiegoś miejsca, religii, narodu, języka, kultury lub subkultury.

The English are known as people with a strange sense of humor – anglicy są znani jako społeczeństwo z dziwnym poczuciem humoru.

Some vegetarian people are also vegan – niektórzy wegetarianie są też weganami (ludzie z poszczególnej grupy, w tym przypadku wegetarian).

There are more Spanish-speaking people around the world than Englishspeaking people – na świecie jest więcej ludzi hiszpańskojęzycznych niż anglojęzycznych (ludzie z konkretnej grupy, w tym przypadku mówiących w jakimś obcym języku).

The beautiful people – określenie na modnych, bogatych ludzi z wyższych sfer

PEOPLES

Przejdźmy teraz do słowa „peoples”. Jest to liczba mnoga od słowa „people” i oznacza ono „ludy”. Lub innymi słowy “grupy ludzi” o określonych cechach:

The Polish people and the English people are two peoples – Polacy i Anglicy to dwa społeczeństwa/narody.

There are many peoples in Africa – w Afryce jest wiele ludów (= wiele grup mających wspólne cechy, np. ten sam język albo religię).

Many peoples migrated into Europe after the decline od the Western Roman Empire – wiele ludów wyemigrowało do Europy po upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa użyjesz : “persons”, „people” czy „peoples” w zdaniu:

 A lot of (…) came to the meeting – na spotkanie przyszło wiele ludzi.

 Odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

 

PODSUMOWANIE

People – ludzie (forma liczby mnogiej od „person”), osoby przynależące do jakiegoś miejsca, religii, narodu, rasy, języka, klasy lub kultury.

Peoples – forma liczby mnogiej od „people”, „ludy”.

Most people say what you want to hear – większość ludzi mówi to, co chcesz usłyszeć.

The peoples of India include the Christian, the Muslim and the Indian – do ludów zamieszkujących Indie należą chrześcijanie, muzułmanie i hindusi.

CYTAT NA DZIŚ

„If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or objects – jeśli chcesz mieć szczęśliwe życie, skup się na celu, a nie na ludziach czy rzeczach”. – Albert Einstein

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *