Opublikowano 2 komentarze

Sammeln, sich versammeln czy sich ansammeln

Ich freue mich, dass ihr euch jeden Montag hier versammelt – cieszę się, że co poniedziałek zbieracie się tutaj. In den letzen Monaten haben sich hier viele interessante Themen angesammelt – w ciągu ostatnich miesięcy nagromadziło się tutaj wiele ciekawych tematów. I dzisiaj również mam dla Was coś interesującego: ich habe für euch drei Wörter gesammelt – zebrałem dzisiaj dla was trzy słowa: sammeln, sich versammeln i sich ansammeln.   

SAMMELN

Słowo „sammeln” znaczy „zbierać”

Wir sammeln Pilze gerne – lubimy zbierać grzyby. 

Ich sammle Beeren ungerne – nie lubię zbierać jagód 

(zwróćcie uwagę, że żeby po niemiecku powiedzieć, że lubimy coś robić, mówimy dosłownie, że „robimy coś chętnie lub niechętnie).

Nierzadko, jak juz coś zbieramy, to po to, żeby to kolekcjonować. 

Ich sammle Münzen – zbieram / kolekcjonuję monety

Als Kind habe ich Briefmarken für mein Sammelalbum gesammelt – jako dziecko zbierałem / kolekcjonowałem znaczki do mojego albumu kolekcjonerskiego. 

  

SICH VERSAMMELN

Przejdźmy teraz do wyrażenia „sich versammeln”, które oznacza „zbierać się / gromadzić się”. Mowa tutaj o sytuacji, kiedy to ludzie zbierają się w grupę, zazwyczaj z powodu jakiejś okazji, np. 

Zum Geburtstag meines Opas hat sich die ganze Familie versammelt – na urodziny mojego dziadka zebrała się cała rodzina. 

Alle Mitarbeiter haben sich versammelt, weil der Chef eine Rede halten wollte – wszyscy pracownicy się zebrali, ponieważ szef chciał wygłosić przemówienie

Gläubige versammeln sich in der Kirche, um an einer Messe teilzunehmen – wierni gromadzą się w kościołach, żeby brać udział we mszy.

SICH ANSAMMELN 

Ostatnie już wyrażenie „ansammeln sich” oznacza „nagromadzić się, nazbierać się”, kiedy mówimy o jakichś rzeczach, których wciąż przybywa np. brudnych naczyniach, kurzu albo mailach w skrzynce, np. 

Wenn ich lange Zeit die Küche nicht aufräume, sammelt sich das dreckige Geschirr an – jak długo nie sprzątam kuchni, zbierają się brudne naczynia

In meiner Mailbox haben sich viele ungelesene E‐Mails angesammelt. – w mojej skrzynce mailowej nagromadziło sie dużo nieprzeczytanych maili. 

Auf dem Dachboden sammelt sich nur Staub an, weil niemand dort wohnt – na strychu gromadzi sie tylko kurz, bo nikt nie mieszka tam. 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa „sammeln”, „sich versammeln” czy „sich ansammeln” użylibyście w zdaniu:

Pszczoły zbierają nektar –  die Bienen (…) Nektar, . 

Odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE

Sammeln – zbierać / kolekcjonować się

Sich versammeln – zbierać / gromadzić się na spotkanie

Sich ansammeln – nazbierać się, nagromadzić się (o rzeczach, których wciąż przybywa).

Cytat na dziś

„Selbstvertrauen gewinnt man dadurch, dass man genau das tut, wovor man Angst hat, und auf diese Weise eine Reihe von erfolgreichen Erfahrungen sammelt. – pewność siebie zdobywamy kiedy robimy dokładnie to, czego się boimy i w ten sposób zbieramy szereg pozytywnych doświadczeń“ ―Dale Carnegie

2 komentarze do: “Sammeln, sich versammeln czy sich ansammeln

  1. Die Bienen sammeln Nektar.

    1. Richtig????????????!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *