Opublikowano 2 komentarze

Im Gegenteil czy im Gegensatz?

Czy niemiecki jest trudny? Ganz im Gegenteil – wręcz przeciwnie. Deutsch kann einfach und interessant sein im Gegensatz zu dem was manche Leute glauben – niemiecki może być łatwy i ciekawy, w przeciwieństwie do tego, co myślą niektórzy. I to postaram się wam pokazać w dzisiejszym nagraniu. A na warsztat weźmiemy sobie wyrażenia „im Gegenteil” i „im Gegensatz” – dowiemy się kiedy i jak używać ich poprawnie. 

GEGENSATZ
Słowo „der Gegensatz”, w liczbie mnogiej, „die Gegensätze”, oznacza przeciwieństwo, przeciwieństwa. Np. mówi się czasami:

Gegensätze ziehen sich an – przeciwieństwa się przyciągają. 

Der Gegensatz” występuje jednak najcześciej w całym wyrażeniu „im Gegensatz zu – w przeciwieństwie do / w odróżnieniu od czegoś”. Wyrażenia tego używamy, żeby wyrazić kontrast, np.

Im Gegensatz zu ihr ist er klein – w przeciwieństwie do niej, on jest niski

Süßkirschen im Gegensatz zu Kirschen sind sehr süß – czereśnie w przeciwieństwie do wiśni są bardzo słodkie.

Im Gegensatz zu mir mögen viele Leute diesen Film – w przeciwieństwie do mnie wielu ludzi lubi ten film.

Im Gegensatz zu dir halte ich meine Versprechen ein. – w przeciwieństwie do Ciebie dotrzymuję moich obietnic 

Ihre Worte stehen im Gegensatz zu ihren Taten  – jej słowa stoją w sprzeczności z jej czynami (= mówi jedno, a robi drugie)

GEGENTEIL

Das Gegenteil” również może oznaczać „przeciwieństwo”, „odwrotność czegoś”. Słowa tego używamy, zazwyczaj tylko w liczbie pojedynczej, gdy chcemy powiedzieć, że jedna rzecz jest „przeciwieństwem” drugiej:

Die Wärme ist das Gegenteil der Kälte – ciepło jest przeciwieństwem zimna

Das Gegenteil von weiß ist schwarz – przeciwieństwem białego jest czarnego 

Sie ist ganz das Gegenteil von ihm – ona jest jego przeciwieństwem / jest zupełnie inna

Dla nas jednak ważniejsze jest tutaj wyrażenie „im Gegenteil – wręcz przeciwnie”:

Bist du beschäftigt? – jesteś zajęty?

Nein, im Gegenteil – nie, wręcz przeciwnie 

Hast du Hunger? – jesteś głodny?

Nein, im Gegenteil – nie, wręcz przeciwnie

Ich bin nicht nervös, (ganz) im Gegenteil – nie jestem zdenerwowany, wręcz przeciwnie. 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa „Gegenteil” czy „Gegensatz” użylibyście w zdaniu:

Sie ist groß im Gegensatz zu ihm – ona jest wysoka w przeciwieństwie do niego. 

Odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE

Im Gegensatz zu – w przeciwieństwie do / w odróżnieniu od czegoś

Im Gegensatz zu dir mag ich Katzen – w przeciwieństwie do Ciebie lubię koty

Im Gegenteil – wręcz przeciwnie

Magst du keine Katzen? – nie lubisz kotów?

Nein, im Gegenteil – nie, wręcz przeciwnie. 

Cytat na dziś

Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. – przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść lecz obojętność“ ―Elie Wiesel

Opublikowano 5 komentarzy

Teilen czy mitteilen?

Hej, jakiś czas temu napisała do mnie Marysia, pytając o różnicę między „teilen” i „mitteilen”. Oba słowa dotyczą dzielenia się czymś i są dość często mylone. Dlatego ich werde Euch heute mitteilen – podzielę się dzisiaj z wami wiedzą, kiedy słowo „dzielić” to teilen, a kiedy mitteilen – zapraszam!

TEILEN

Słowo „teilen” znaczy dzielić. Lub innymi słowy „jemandem ein Teil von etwas geben – dać komuś część czegoś. „Teilen” czyli „dzielić” najlepiej jest coś z kimś, kogo lubimy. Np. Jak zrobimy pizzę możemy powiedzieć przyjaciołom:

Ich teile gerne meine Pizza mit euch – chętnie podzielę się z Wami pizzą. 

Jeśli mieszkamy wspólnie z innymi osobami w jednym mieszkaniu, powiemy, że dzielimy mieszkanie ze współmieszkańcami – wir teilen eine Wohnung mit Mitbewohnern. W takiej sytuacji są bardzo często studenci.

Als ich studiert habe, habe ich eine Wohnung mit zwei Studenten geteilt – jak studiowałem, dzieliłem mieszkanie z dwoma studentami. 

Teilen” oznacza nie tylko dzielić, ale też podzielać.

Wir teilen dieselbe Meinung – podzielamy to samo zdanie. 

 

A jeśli jakieś wideo wyda się Wam fajne lub przydatne i chcecie pomóc twórcy się rozwijać, możecie podzielić się takim nagraniem na mediach społecznościowych.

Wenn euch dieses Video gefällt, teilt es bitte mit Freunden auf Facebook – jeśli to wideo Wam się podoba, podzielcie się nim proszę z przyjaciółmi na Facebooku. 

To naprawdę bardzo pomaga temu kanałowi:). Dziękuję. 

MITTEILEN

Przejdźmy teraz do słowa „mitteilen” oznacza istotnie podzielić się, ale podzielić się z kimś jakąś informacją. Czyli innymi słowy jemanden von etwas Wichtiges informieren – poinformować kogoś o czymś ważnym, np.

Wie können unsere Absichten, Neuigkeiten und Geheimnisse mitteilen – możemy poinformować innych o naszych zamiarach, nowinach lub tajemnicach.

Mitteilen” pojawia się często w języku oficjalnym, gdzie oznacza „zakomunikować komuś coś”:

Der Manager hat seine Entscheidung den Mitarbeitern mitgeteilt – menadżer zakomunikował swoją decyzję współpracownikom. 

Mitteilen – komunikować”, możemy „per Email – za pomocą maila”, „telefonisch – telefonicznie”, albo „brieflich – listownie” np. 

Wir werden Ihnen Einzelheiten brieflich mitteilen – przekażemy panu szczegóły listownie. 

A jak listownie, to będzie to „eine schriftliche Mitteilung – pisemne zawiadomienie”. 

Eine Mitteilung” bowiem to „informacja” lub „komunikat”. 

Wir können eine vertrauliche Mitteilung bekommen – możemy otrzymać poufną informację. 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc wyrażenia, „teilen” czy „mitteilen” użylibyście w pytaniu:

Die Kinder haben sich Süßigkeiten (…) – dzieci podzieliły się ze sobą słodyczami. 

Odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE

TEILEN – podzielić się z kimś, poprzez danie mu części tego czegoś. Podzielać czyjąś opinię. A także udostępnić coś na social mediach.  

MITTEILEN – zakomunikować, przekazać ważną informację. 

Cytat na dziś

Teile und herrsche – dziel i rządź

Motto licznych rządów

Opublikowano 12 komentarzy

Bereit czy fertig?

Czy jesteście gotowi na dzisiejszy odcinek? Seid Ihr bereit? Czy może powinien powiedzieć „seid Ihr fertig?”. Cóż oba słowa „bereit” i fertig” możemy przetłumaczyć na gotowy. Dzisiaj wyjaśnimy sobie, kiedy i jak ich używać. Zapraszam! 

BEREIT

Słowo „bereit” oznacza gotowy i przygotowany. Na dobrą sprawę to drugie słowo, czyli przygotowany jest najbliższe znaczeniowo słowu „bereit”. Mamy nawet czasownik „vorbereiten” czy właśnie „przygotowywać” coś lub się, na coś, co dopiero ma sie wydarzyć w przyszłości, np. 

Ich bereite meinen Unterricht vor – ja przygotowuję moją lekcję – czyli zbieram tematy, materiały, nagrywam i piszę artykuł. Innymi słowy „ich treffe Vorbereitungen – czynię przygotowania”. I jak już wszystko mam przygotowane, mogę powiedzieć, że „ich bin vorbereitet – przygotowałem się” lub po prostu „ich bin bereit – jestem przygotowany / gotowy”.

 

Albo jak chcę zaprosić gości na święta, ich bereite mein Haus für ein Fest vor – przygotowuję dom do świętowania, czyli znowu, czynię przygotowania – ich treffe Vorbereitungen  – sprzątam, dekoruję i gotuję. A, jak o gotowaniu mowa, Ich bereite das Essen vor – przygotowuję jedzenie. No, a potem, nach langen Vorbereitungen – po długich przygotowaniach, „wenn alles vorbereitet ist – kiedy wszystko przygotowane jest”, ich bin bereit – jestem dobrze przygotowany na gości”. 

 Jak mogliście zauważyć, oba słowa „bereit” i „vorbereitet”, można przetłumaczyć na „przygotowany”. Pamiętajcie też, że zawsze będzie tu mowa, o czymś, co dopiero wydarzy się w przyszłości. Warto też pamiętać, ze „bereit” łączy sie ze słowem „für”, a „vorbereitet”, ze słowem „auf”:

Ich bin bereit für ein neues Abenteuer. – jestem przygotowany / gotowy na nową przygodę. 

Alles ist für ihren Besuch bereit – wszystko jest na jej odwiedziny przygotowane / gotowe. 

Ich bin auf das Schlimmste vorbereitet – jestem na najgorsze przygotowany. 

Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet – jesteśmy na wszystkie ewentualności przygotowani, 

FERTIG

Słowo „fertig” jak wspomniałem we wstępie, również może y przetłumaczyć na „gotowy”. Oznacza ono jednak przede wszystkim, „ dass wir etwas zu Ende gemacht haben – że coś zakończyliśmy / doprowadziliśmy do końca. W takim znaczeniu mówimy najcześciej, że wir sind mit etwas fertig – zakończyliśmy coś robić.

Ich bin fertig mit den Hausaufgaben. – skończyłem prace domowe

Ich bin fertig mit der Arbeit. – skończyłem pracę. 

Jeśli chcemy wiedzieć, czy ktoś wyrobi się na czas, lub innymi słowy czy skończy np. Pracę na czas, możemy zapytać:

Wirst du rechtzeitig fertig? – skończysz na czas?

Słowo „fertig” będzie więc oznaczało „gotowy”, w znaczeniu „zakończony”. Dlatego tego właśnie słowa użyjemy, jak mówimy o jedzenie:


Der Kaffee ist fertig – kawa jest gotowa (= przygotowywanie kawy zostało zakończone). 

Das Essen ist fertig – jedzenie jest gotowe (= przygotowywanie jedzenia zostało zakończone). 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc wyrażenia, „bereit” czy „fertig”  użylibyście w pytaniu:

Zupa jest gotowa – die Suppe ist (…).

Odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE

Ich bin fertig oznacza, że jestem gotowy, bo skończyłem coś robić. Słowa tego użyjemy, jak zakończymy jakąś czynność. 

Ich bin bereit oznacza, że jestem gotowy, bo się przygotowałem na coś i możemy teraz zacząć robić to, na co się przygotowałem. 

Cytat na dziś

Demut macht bereit für die Weisheit. – pokora czyni gotowym na mądrość. 

Hl. Thomas von Aquin

Opublikowano Dodaj komentarz

Anrufen czy telefonieren?

Anrufen czy telefonieren – dzwonić, czy telefonować. Sprawa wydawałaby się dość prosta, jeśli chodzi o te dwa słowa, jednak nie do końca taka jest. Bo słów tych używa się nieco inaczej niż w języku polskim. Nie mniej jednak po dzisiejszym odcinku będziecie wiedzieli, jak unikać najczęstszych błędów z tymi słowami, zapraszam!

ANRUFEN 

Anrufen” oznacza dzwonić do kogoś:

Kannst du mich morgen anrufen? – możesz zadzownić jutro?

ich habe bei der Bank angerufen – zadzwoniłem do banku. 

Czasami możemy zauważyć napis:

Im Notfall diese Nummer anrufen – w nagłych wypadkach proszę dzwonić na ten numer.

Warto pamiętać, że „anrufen” dosłownie znaczy „wołać kogoś”. Dlatego po niemiecku nie mówimy „zadzwonię DO ciebie” – w niemieckim zdaniu w ogóle nie będzie słowa „do”. Dosłownie „zadzwonię do Ciebie” to po niemiecku „zawołam Ciebie”, czyli:

Ich rufe dich an – zadzwonię do Ciebie

Wir rufen ihn an – zadzwonimy do niego (dosł. Zawołam go)

Pamiętajcie też, że „anrufen” jest rozdzielnie złożony – składa się z dwóch elementów „an” i „rufen”. Mówimy więc:

Ich rufe (…) an – dzwonię. 

Wir rufen (…) an – my dzwonimy

Itd. np. 

Ich rufe dich später an – zadzwonię do Ciebie później. 

Dein Handy klingelt, jemand ruft dich an – twoja komórka dzwoni, ktoś do ciebie dzwoni. 

A skoro już przy dzwonieniu jesteśmy, komórka to „das Handy”. Kiedy dzwonimy na komórkę mówimy „wir rufen auf dem Handy an”. „Telefon” natomiast to „das Telefon”.

W formie rozkazującej, powiemy:

Rufen Sie mich an – proszę do mnie zadzwonić.

Ruf mich an – zadzwoń do mnie. 

Np. Jak kolega przyjeżdża do nas pociągiem, możemy mu powiedzieć:

Ruf mich an, wenn du ankommst – zadzwoń do mnie, jak przyjedziesz (ich werde dich abholen – odbiorę Cię)

TELEFONIEREN

Przejdźmy teraz do słowa „telefonieren”. Słowo to oznacza „am Telefon sprechen – rozmawiać przez telefon” czy „am Telefon ein Gespäch führen – przez telefon rozmowę prowadzić”.

Wir können gerne morgen telefonieren. – możemy porozmawiać przez telefon jutro. 

Ich telefoniere ungern – rozmawiam przez telefon niechętnie. 

Jeśli z kimś rozmawiamy przez telefon, wówczas bardzo często powiemy „wir telefonieren mit jemandem” np. 

Ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mutter – codziennie rozmawiam przez telefon z moją mamą. 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc wyrażenia, „telefonieren” czy „anrufen”  użylibyście w pytaniu:

On już 3 razy dzwonił – er hat schon dreimal (…). 

Odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE

ANRUFEN – dzwonić do kogoś. 

TELEFONIEREN – rozmawiać przez telefon. 

Cytat na dziś

Es sind die Freunde, die man um 4 Uhr morgens anrufen kann, welche von Bedeutung sind – przyjaciele, do których możemy zadzwonić o czwartej nad ranem, to ci najważniejsi. Marlene Dietrich