Opublikowano Dodaj komentarz

Village, country czy countryside?

Village”, „country” oraz „countryside” – wszystkie te słowa można przetłumaczyć na „wieś”. Którego jednak używać, jak i kiedy, jeśli mówimy o wsi? Jak powiedzieć „mieszkam na wsi?” – I live in a village / in the country czy może „in the countreside? Na te pytania poznamy odpowiedzi w dzisiejszym odcinku. 

VILLAGE

„Village” znaczy „wieś”, kiedy mamy na myśli konkretną miejscowość posiadającą nazwę, np.

Wetlina is a village in Bieszczady – Wetlina jest wioseczką w Bieszczadach.  

There are only two shops in the village where he lives – w wiosce, w której mieszka, są tylko dwa sklepy.

THE COUNTRY

“Country” natomiast oznacza „wieś”, w znaczeniu obszarów wiejskich, niezabudowanych, pozamiejskich, gdzie jest świeże powietrze i gdzie rosną drzewa. „Living in the country is the opposite of living in the city. – mieszkanie na wsi (in the country) jest przede wszystkim przeciwieństwem mieszkania w mieście” – i w takim kontekście użyjemy „the country” najczęściej.

Let’s go to the country and get some rest – pojedźmy na wieś trochę odpocząć (= wyjedźmy gdzieś poza miasto).

I’d like to live in the country in the future – chciałbym w przyszłości zamieszkać na wsi.

UWAGA!

„Country” znaczy również „kraj”. Mając na myśli wieś, zawsze używamy określenia „THE country”. Bywa jednak, że opisując jakiś kraj też używamy „the”, dlatego czasem do zrozumienia czy mówimy o wsi czy o kraju potrzebny jest kontekst całej wypowiedzi.

You can’t imagine how I miss the country, especially the peace and quiet – nie wyobrażasz sobie jak tęsknię za wsią, szczególnie za ciszą i spokojem.

You can’t imagine how I miss the country I lived in – nie wyobrażasz sobie jak tęsknię za krajem, w którym żyłem.

COUNTRYSIDE

„Countryside” ma natomiast znaczenie zbliżone do „the country”, i czasami słów tych można użyć zamiennie, jednak zmieni się nieco wydźwięk naszej wypowiedzi. Słowa „the country” użyjemy tam, gdzie nacisk jest na przeciwstawienie sobie wsi i miasta.  

I moved to the country – przeprowadziłem się na wieś (=wyprowadziłem się z miasta). 

„The countryside” natomiast użyjemy tam, gdzie mamy przede wszystkim na myśli „wiejską przyrodę, krajobraz, ziemię i całą wiejską scenerię”.

The countryside around there is beautiful. – wiejski krajobraz wokół jest piękny. 

I love the countryside, it’s very reassuring – uwielbiam wiejski krajobraz, jest bardzo uspokajające.

VILLAGE – COUNTRY – COUNTRYSIDE

Dla porównania tych trzech określeń wsi, spójrzmy na poniższe zdanie:

I would like to live in the country to admire the countryside. The village where my friend lives is a place where I could experience it all – chciałbym mieszkać na wsi, żeby podziwiać wiejskie krajobrazy. Wieś, w której mieszka mój znajomy jest miejscem, gdzie mógłbym tego doświadczyć.

 (W tym zdaniu „country” oznacza obszar pozamiejski, „countryside” krajobrazy wiejskie i „village” konkretną wioskę).

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa użyjesz: „village” czy „the country” w zdaniu:

We stopped in a (…) near Warsaw to eat something – zatrzymaliśmy się we wsi pod Warszawą, żeby coś zjeść.

Odpowiedzi napiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE

Village – „wieś”, konkretne miejsce, posiadające nazwę, granice, itp.

The country –  „wieś”, w znaczeniu terenów pozamiejskich.

Countryside – ziemia, krajobraz i przyroda wiejskiego obszaru lub ludzie, którzy tam mieszkają.

CYTAT NA DZIŚ

„It takes a village to raise a child – żeby wychować dziecko potrzeba całej wsi”