Opublikowano Dodaj komentarz

Interesting, interested czy curious?

I hope, you’re interested in learning some English today – mam nadzieję, że jesteście zainteresowani, żeby nauczyć się dzisiaj trochę angielskiego. Zwłaszcza, że mam dla Was a very interesting topic – bardzo interesujący temat. If you’re curious – jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym wyjaśnimy sobie różnice, często mylnie używanymi słowami: interesting, interested i curious.  

INTERESTED 

Słowo „interested” znaczy „zainteresowany”. Słowo to występuje najczęściej w zwrocie „I am interested in – interesuję się (dosł. „jestem zainteresowany w”)

We are interested in buying a house in this area – jesteśmy zainteresowani zakupem domu w tym rejonie. 

Słowa tego użyjemy też, żeby zapytać o czyjeś zainteresowania:

What are you interested in? – czym się interesujesz

I am interested in finances – interesuję się finansami. 

 

Mówiąc inaczej, „to be interested in sth – być zainteresowany czymś” oznacza tyle co, „mieć jakieś zainteresowanie”, czyli „to have an interest”. Obu zwrotów można użyć często zamiennie: 

He is interested in economy. – on interesuje się gospodarką. 

His main interest is economy. – jego głównym zainteresowaniem jest gospodarka. 

INTERESTING

Słowo „interesting” znaczy „interesujący”. Interesujące może być coś, co czytamy lub oglądamy. 

The movie is very interesting – ten film jest bardzo interesujący. 

I read an interesting book – przeczytałem interesującą książkę. 

CURIOUS 

Przejdźmy teraz do słowa „curious”. Słowo to NIE jest, jak wydaje sie co niektórym ładniejszym synonimem „interested”. „Curious” oznacza „zaciekawiony”. „I am curious – jestem zaciekawiony” można by sparafrazować na „I’d like to know – chciałbym wiedzieć”.  

Tell me what happened! I am curious! – powiedz co się stało! Jestem ciekawy / chciałbym wiedzieć.

Cats are naturally curious – koty są z natury ciekawskie (bo wszędzie wchodzą i zaglądają) 

W zależności od kontekstu „curious” może znaczyć też „dziwny / zastanawiający).

It’s curious that he didn’t say why – to dziwne / zastanawiające, że nie powiedział dlaczego. 

INTERESTED VS. INTERESTING VS CURIOUS

Zobaczmy teraz, jaka jest różnica w znaczeniu między tymi słowami. 

I am interesting – jestem interesujący. 

I am interested – jestem zainteresowany (np. jakimś biznesem)

I am curious – jestem ciekaw, chciałbym wiedzieć (np. co się stało). 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa użyjesz : „ interesting”, „interested” czy „curious” w zdaniu:

He is (…) in buying a car – on jest zainteresowany zakupem samochodu.

Odpowiedzi napiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE

INTERESTING – interesujący

INTERESTED – zainteresowany

CURIOUS – ciekawy, ciekawski

CYTAT NA DZIŚ

“To be interesting, be interested. – Chcesz być interesujący, bądź zainteresowany.” 

— Dale Carnegie