Opublikowano Dodaj komentarz

Rozmowa o pracę po niemiecku

18 PYTAŃ JAKIE USŁYSZYSZ PODCZAS ROZMOWY O PRACĘ  

Moi Drodzy, z Waszych maili wiem, że wiele osób, które uczą się niemieckiego, robi to, żeby znaleźć pracę z tym językiem. W dzisiejszym artykule spisałem więc dla Was pytania, jakie możecie usłyszeć podczas rozmowy o pracę w języku niemieckim. 

POCZĄTEK ROZMOWY

1. Erzählen Sie etwas über sich. – Proszę opowiedzieć o sobie.

2. Warum sollten wir Sie einstellen? – dlaczego powinniśmy Panią / Pana zatrudnić?

3. Warum möchten Sie diesen Job? – dlaczego chciałby Pan dostać tą pracę?

PYTANIA O MOTYWACJĘ

4. Wieso haben Sie sich (ausgerechnet) bei uns beworben? – Dlaczego ubiega się Pan / Pani o posadę u nas?

5. Warum wollen Sie Ihren bisherigen Job aufgeben? – dlaczego chce Pan / Pani porzucić swoją dotychczasową pracę?

6. Wären Sie bereit, umzuziehen? – Był(a)by Pan / Pani gotowy, żeby się przeprowadzić?

7. Welches Gehalt stellen Sie sich vor? – Jaką pensję wyobraża sobie Pan / Pani?

8. Was würden Sie gerne verdienen? – Ile chciałby Pan zarabiać?

PYTANIA O OSOBOWOŚĆ

9. Welche Stärken und Schwächen zeichnen Sie aus? – Jakie są Pana silne i słabe strony?

10. Was ist Ihr größter Fehler – und was haben Sie daraus gelernt? – Jakie są Pana / Pani największe błędy. – Czego sie Pana nauczyły?

11. Was irritiert Sie am meisten an anderen Menschen und wie gehen Sie damit um? – co denerwuje Pana / Panią najbardziej w innych ludziach i jak sobie Pan z tym radzi?

PYTANIE O PRACĘ I FIRMĘ

13. Aus welchem Grund wollen Sie Ihren derzeitigen Arbeitgeber verlassen? – Z jakiego powodu chce Pan/Pani porzucić swoją dotychczasową pracę.

14. Für was waren Sie in Ihrem alten Job verantwortlich? – Za co był(a) Pan(i) w swojej poprzedniej pracy odpowiedzialny?

15. Was mochten Sie an Ihrem bisherigen Job am wenigsten? – Co lubił(a) Pan(i) w swojej dotychczasowej pracy najmniej?

16. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? – Gdzie widzi się Pan za pięć lat?

17. Was wissen Sie über unser Unternehmen / unsere Firma? – co Pan wie o naszej firmie?

18. Warum denken Sie, die richtige Besetzung für diese Stelle zu sein? – dlaczego uważa się Pan a właściwego kandydata na to stanowisko?

Ten artykuł przygotowaliśmy dla Was we współpracy z Jooble – jednym z najwiekszych w Polsce portali z ofertami pracy. Jeśli szukacie pracy z językiem niemieckim, pod tym linkiem znajdziecie mnóstwo takich ofert: https://pl.jooble.org/praca-z-niemieckim

Ten błąd popełnia dużo osób!

Ten błąd popełnia dużo osób!
Niemiecki

&nbsp
 

00:00 /
 

1X

 

Opublikowano Dodaj komentarz

Ten błąd popełnia dużo osób!

Każdemu zdarza się robić błędy w języku. Niektóre błędy jednak są podstępne, do tego stopnia, że nawet nie spodziewamy się, że są błędami. I o takim właśnie zaskakującym błędzie – a właściwie dwóch błędach, dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam!

Obiad – das Mittagessen czy zu Mittag?

Wiele osób wie, że obiad po niemiecku to „das Mittagessen” – od słów „Mittag – południe” i „essen – jedzenie”. Możemy usłyszeć takie zdania z tym słowiem, jak np. 

Das Mittagessen ist fertig. – Obiad jest gotowy. 

Ich habe meine Freunde zum Mittagessen eingeladen. – Zaprosiłem moim przyjaciół na obiad. 

Was gibt es heute zum Mittagessen? – Co jest dzisiaj na obiad?

Ich koche / mache das Mittagessen. – Gotuję / robię obiad. 

Niewiele jednak osób wie, że kiedy chcemy powiedzieć „jem obiad” nie użyjemy już słowa „das Mittagessen”. Nie powiemy więc „das Mittagessen essen”, nie powtórzymy dwa razy słowa „essen” – a przynajmniej nie zrobią tego Niemcy. „Jeść obiad” to po niemiecku „zu Mittag essen”.

Ich esse gerade zu Mittag. – Jem właśnie obiad. 

Ich esse eine Suppe zu Mittag. – Jem zupę na obiad. 

Kolacja – das Abendessen czy zu Abend?

Podobną bardzo sytuację mamy ze słowem „kolacja”. W Niemieckim, co ciekawe, w zależności od regionu usłyszymy inne słowo na określenie tego wieczornego posiłku. Najpopularniejsze określenie to, „das Abendbrot „i „das Abendessen”. I tutaj podobnie, Niemcy powiedzą:

Das Abendessen ist fertig. – Kolacja jest gotowa. 

Ich habe meine Freunde zum Abendessen eingeladen. – Zaprosiłem moim przyjaciół na kolację. 

Was gibt es heute zum Abendessen? – Co jest dzisiaj na kolację?

Ich bereite das Abendessen zu. – Przygotowuję kolację.

Jednak Niemcy, kiedy chcą powiedzieć, że „jedzą kolację” nie powiedzą, „das Abendessen essen”, bo takie nawarstwienie słów „essen” nie najlepiej im brzmi. W związku z tym, zamiast tego powiedzą „zu Abend essen”:

Ich esse gerade zu Abend. – Jem właśnie kolację. 

Ich esse ein Sandwich zu Abend. – Jem kanapkę na kolację.

Problem ten nie pojawia nam się jednak ze słowem „Abendbrot” – ponieważ to drugie określenie kolacji nie zawiera już słowa „essen”. W związku z tym Niemcy bez najmniejszych skrupułów mówią:

Ich esse das Abendbrot. – Przygotowuję kolację. (= Ich esse zu Abend).

 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Dlatego biorąc pod uwagę to, o czym dzisiaj Wam powiedziałem, jak powiecie po niemiecku:

Ich koche (…). – gotuję kolację. 

Poprawną odpowiedź podamy na naszych Social Mediach w piątek!

 

PODSUMOWANIE

Das Mittagessen – obiad. 

Zu Mittag essen – jeść obiad.

Das Abendessen – kolacja.

Zu Abend essen – jeść kolację.

 

Cytat na dziś

Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendbrot. – Nadzieja to dobre śniadanie, ale kiepska kolacja. Francis Bacon

Opublikowano Dodaj komentarz

Nie mów więcej ‘auf was’ – worauf, woran, womit, wobei, worüber, wovon

Dołącz do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/niemieckizapytajpoliglote

Podczas gdy w zeszłym odcinku zajmowaliśmy się słówkiem „da” dzisiaj zajmiemy się słówkiem „wo”, które pojawia się w takich wyrażeniach jak worauf, woran, womit, wobei, worüber, wovon, zapraszam!

WORAUF

Zacznijmy od „worauf”. Jak łatwo zauważyć w „worauf” mamy słówko „auf”, które znajdziemy np. w zwrocie: „Ich warte auf – czekam na”, gdzie „auf” znaczy „na”. Kiedy pytamy „na co czekasz” zamiast „auf was” użyjemy właśnie naszego tytułowego „wo” które dokleimy do „auf”. Zapytamy więc:

Worauf wartest du? – na co czekasz?

Zwróćcie uwagę, że dla ułatwienia wymowy, między „wo” i „auf” wcisną jeszcze „r”. I to „r” Niemcy wsadzają zawsze, kiedy po „wo” mamy słówko zaczynające się na samogłoskę, czyli na „a, o, u, i lub e”.  

WORAN

Dobrym tego przykładem jest kolejne wyrażenie, czyli „woran”. Zauważcie, że w tym wyrażeniu mamy słówko „an”, które spotkamy np. w zwrocie „ich denke an – myślę o”. Żeby zapytać „o czym myślisz?” znów użyjemy „wo” i powiemy: 

Woran denkst du? –  o czym myślisz?

WOFÜR

Przejdźmy teraz do „wofür”, w którym słychać słówko „für. Für” spotkamy np. w wyrażeniu: „ich interessiere mich für… – interesuję się…” w którym to po „für” określamy, czym się interesujemy, np. 

Ich interessiere mich für Sport – interesuję się sportem. 

Żeby jednak zadać pytanie „czym się interesujesz” znowu zamiast „für was” użyjemy naszego „wo” i zapytamy:

Wofür interessierst du dich? – czym się interesujesz?

WOÜBER, WOBEI, WOMIT 

Czyli słówko „wo” znaczy „co / czym” i słówko to doklejamy do „auf, an, mit, bei, über, von” itd. Na koniec jeszcze kilka zdań, gdzie będziecie mogli to zauważyć:

Wobei kann ich helfen? – w czym mogę pomóc?

Wovon erzählst du? – o czym opowiadasz?

Worauf freust du dich? – na co się cieszysz?

Worüber sprechen Sie? – o czym Pan mówi?  

Womit soll ich anfangen? – od czego powniewienm zacząć?

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jak więc zapytasz po niemiecku:

(…) warten wir? – na co czekamy?

Poprawną odpowiedź podamy na naszych Social Mediach w piątek!

PODSUMOWANIE

Wo” znaczy „co / czym” i służy do zadawania pytań. 

Wo” przyklejamy do auf, an, mit, bei, über, von: worauf, woran, womit, wobei, worüber, wovon. 

Jeśli po „wo” mamy samogłoskę, w środek wsadzamy jeszcze „r” dla ułatwienia wymowy. 

Cytat na dziś

„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.” – “Muzyka wyraża to, co powiedziane być nie może, ale o czym milczeć się nie da.“

Viktor Hugo

Opublikowano Dodaj komentarz

DA (darauf, daran, damit, dabei, darüber, davon).

W komentarzach często pojawia się pytanie, o to skąd się bierze i co oznacza „da”, w takich wyrażeniach jak darauf, daran, darfür, damit. Dlaczego czasami słyszycie „ich warte auf” a czasami „ich warte darauf”. Dzisiaj długo oczekiwany odcinek, w którym znajdziecie odpowiedzi na te pytania:).

DARAUF

Zacznijmy od „darauf”. Jak łatwo zauważyć w „darauf” mamy słówko „auf”, które znajdziemy np. w zwrocie: „Ich warte auf – czekam na”, gdzie „auf” znaczy „na”. 

Ich warte auf sie – czekam na nią

Ich warte auf ihn – czekam na niego

Kiedy chcemy powiedzieć, „czekam na to”, to zamiast „ich warte auf das” Niemcy użyją słówka „da” które przykleją do „auf” i powiedzą:

Ich warte darauf – czekam na to. 

Zwróćcie uwagę, że dla ułatwienia wymowy, między „da” i „auf” wcisną jeszcze „r”. I to „r” Niemcy wsadzają zawsze, kiedy po „da” mamy słówko zaczynające się na samogłoskę, czyli na „a, o, u, i lub e”.  

DARAN

Dobrym tego przykładem jest kolejne wyrażenie, czyli „daran”. Zauważcie, że w tym wyrażeniu many słówko „an”, które spotkamy np. w zwrocie „ich denke an – myślę o” np. 

Ich denke an sie – myślę o niej

Ich denke an ihn – myślę o nim 

Kiedy Niemiec jednak będzie chciał powiedzieć „myślę o TYM”, znów doda „da” do „an”, a ponieważ „an” zaczyna się na samogłoskę (a), wciśnie tam jeszcze „r” i powie:

Ich denke daran – myślę o tym

DARFÜR

Przejdźmy teraz do „darfür”, w którym słychać słówko „für. Für” spotkamy np. w wyrażeniu: „ich interessiere mich für… – interesuję się…” w którym to po „für” określamy, czym się interesujemy, np. 

Ich interessiere mich für Sport – interesuję się sportem. 

ich interessiere mich für Kunst – interesuję się sztuką. 

Gdyby ktoś nam zadał pytanie „interessierst du dich für Sprachen? – interesujesz się językami?” a my zamiast w odpowiedzi powtarzać całe zdanie: „tak, interesuję się językami”, chcieli odpowiedzieć krótko: „tak, interesuję się TYM”, znów użyjemy naszego słówka „da”, które dokleimy do „für” i powiemy:

ich interessiere mich dafür – interesuję się tym. 

DARÜBER, DABEI, DAMIT 

Czyli słówko „da” znaczy „to / tym” i słówko to doklejamy do „auf, an, mit, bei, über, von” itd. Na koniec jeszcze kilka zdań, gdzie będziecie mogli to zauważyć:

Ich helfe dir dabei – pomogę ci przy tym

Ich erzähle dir davon – opowiem Ci o tym

Ich freue mich darauf – cieszę się na to. 

Wir sprechen darüber – rozmawiamy o tym.  

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Dlatego biorąc pod uwagę to, o czym dzisiaj Wam powiedziałem oraz to, że „opowiadać o” to „erzählen von”, jak powiecie „opowiedz mi o tym”:

Erzähl mit (…) – opowiedz mi o tym

Poprawną odpowiedź podamy na naszych Social Mediach w piątek!

PODSUMOWANIE

Da” znaczy „to / tym” i pozwala krótko odpowiedzieć na pytanie. 

Da” przyklejamy do auf, an, mit, bei, über, von: darauf, daran, damit, dabei, darüber, davon. 

Jeśli po „da” mamy samogłoskę, w środek wsadzamy jeszcze „r” dla ułatwienia wymowy. 

Cytat na dziś

Was es wert ist, zu haben, ist es wert, darauf zu warten! – jeśli coś jest warte tego, żeby to mieć, warte jest też tego, żeby na to poczekać“

Marlin Monroe

Opublikowano Dodaj komentarz

20 codziennych czynności po niemiecku – sprawdź czy znasz je wszystkie!

Zanim zaczniemy krótka informacja, dla osób, które chcą nauczyć się niemieckiego. Otwieramy zapisy na kolejną edycję kursu Niemiecki w 3 Miesiące. Jest to intensywny kurs niemieckiego online, na żywo, prowadzony przeze mnie. W kursie poznasz najważniejsze słownictwo i zwroty do komunikacji, wyjaśnię Ci najważniejsze zasady gramatyki – w rozumiały sposób oraz przećwiczysz mówienie oraz rozumienie, dzięki nagraniom stworzonym przy udziale rodzimych Niemców. Lekcje odbywają się 2 razy w tygodniu na specjalnej platformie online, między lekcjami będziesz otrzymywać dodatkowe materiały do nauki mówienia, pisania i czytania po niemiecku. Pełny opis kursu znajdziesz na https://zapytajpoliglote.pl/niemiecki-w-3-miesiace/. Jak w każdej edycji mamy limit miejsc, więc jeśli zależy Ci na nauczeniu się niemieckiego, warto się pospieszyć.

W dzisiejszym odcinku, przygotowałem dla Was 20 słów i zwrotów, które pozwolą Wam opisać przebieg waszego dnia, czyli wasz Tagesablauf. Zapraszam.

1. Aufwachen – budzić się. 

Ich wache früh auf – budzę się wcześniej. 

2. Aufstehen – wstawać.

Ich stehe um halb sieben auf – wstaję wpół do siódmej.

3. Sich die Zähne putzen – szczotkować / myć sobie zęby (dosł. Czyścić).

W tym zwrocie słowo „sich” znaczy „sobie”. Pamiętajcie, że w języku niemieckim słowo „sobie” jest inne dla każdej osoby:

Ich putze mir die Zähne. – myję sobie zęby (dosł. myję sobie zęby).

du putzt dir Zähne. – myję sobie zęby (dosł. myjesz tobie zęby).

er/sie/es putzt sich die Zähne. – on / ona / ono myją sobie zęby (dosł. myją sobie zęby).

wir putzen uns die Zähne. – myję sobie zęby (dosł. my myjemy nam zęby).

ihr putzt euch die Zähne. – myję sobie zęby (dosł. myjecie wam zęby).

sie putzen sich die Zähne. – myję sobie zęby (dosł. oni myją sobie zęby).

O ile „putzen” znaczy „czyścić / pucować” to słowem, które dosłownie po niemiecku znaczy „myć” jest „waschen”. 

4. Sich waschen – myć się. 

Pamiętajcie, że „sich waschen” jest czasownikiem zwrotnym – oznacza to, że mamy tutaj słowo „sich” które w tym wypadku oznacza „się. I również „się” po niemiecku jest inne dla każdej osoby:

Ich wasche mich – myję się (dosł. ja myję mnie) 

du wäschst dich – ty myjesz się (dosł. ty myjesz ciebie). 

er/sie/es wäscht sich – on / ona / ono myje się. 

wir waschen uns – my myjemy się (dosł. my myjemy nas). 

ihr wascht euch – wy myjecie się (wy myjecie „was”). 

sie waschen sich – oni myją się. 

Zamiast „sich „wachen” możemy powiedzieć. 

5. Duschen – brać prysznic.

Ich dusche (mich) – biorę prysznic. 

6. Sich rasieren – golić się.

Ich rasiere mich – golę się (dosł. ja golę mnie) 

du rasierst dich – ty golisz się (dosł. ty golisz ciebie). 

er/sie/es rasiert sich on / ona / ono gogli się. 

wir rasieren uns – my golimy się (dosł. my golimy nas). 

ihr rasiert euch wy golicie się (wy golicie „was”). 

sie rasieren sich – oni golą się. 

7. Sich anziehen – ubierać się. 

Ich ziehe mich schnell an – ubieram się szybko. 

8. Sich schminken – malować się. 

W tym słowie bardzo dobrze możemy zobaczyć różnicę między „się” i „sobie” po niemiecku:

Ich schminke mir die Augen – maluję sobie oczy. 

Ich schminke mich – maluję się. 

9. Frühstücken / das Frühstück essen. 

Po niemiecku można dosłownie powiedzieć „zjeść śniadanie” czyli „das Frühstück essen”. Nie mniej jednak Niemcy używają powszechnie słowa „frühstücken” czyli nieco już zapomnianego w języku polskim „śniadać”

Ich frühstücke – śniadam. 

Ich esse das Frühstück – jem śniadanie. 

 

Warto zapamiętać tutaj jeszcze zwrot „zum Frühstück” czyli „na śniadanie”.

Was isst du zum Frühstück – co jesz na śniadanie. 

10. Zur Arbeit / in die Arbeit gehen.

Ich gehe zur Arbeit – idę do pracy. 

11. Eine Pause machen – robić sobie przerwę.

Am Mittag mache ich eine Pause – w południe robię sobie przerwę. 

14. Feierabend machen – kończyć pracę. 

Ich mache um 17 Feierabend. – kończę pracę o 17. 

12. Nach Hause züruckkommen. 

Ich komme nach Hause züruck – wracam do domu. 

13. Zu Mittag essen – jeść obiad.  

Ich esse zu Mittag – jem obiad. 

Zwrócicie uwagę, że „zu Mittag essen” należy traktować jako stały, utarty zwrot, bo samo słowo obiad, to „das Mittagessen”. Niemcy jednak nie powtarzają dwa razy słowa „essen” i nie mówią „ich esse das Mittagessen”, tylko krócej: „Ich esse zu Mittag – jem obiad”. Samo słowo ”das Mittagessen” pojawi się np. W taki zwrocie, jak:  

Das Mittagessen ist fertig. – Obiad jest gotowy. 

15. Zu Abend essen – jeść kolację.  

Ich esse zu Abend – jem kolację. 

Podobnie jak w przypadku słowa „obiad”, kolacja to „das Abendesssen”. Niemcy jednak nie powtarzają dwa razy słowa „essen” i nie mówią „ich esse das Abendesssen”, tylko krócej: „Ich esse zu Abend – jem obiad”. Samo słowo ”das Abendessen” pojawi się np. w takich zwrotach, jak:  

Das Abendessen ist fertig. – Kolacja jest gotowa.

Wir sind zum Abendessen eingeladen.  – jesteśmy na kolację zaproszeni. 

16. Sich ausziehen – rozbierać się. 

Ich ziehe mich aus – rozbieram się. 

17. Bügeln – prasować. 

Ich bügle mein Hemd für morgen – prasuję sobie koszulę na jutro. 

Das Bügeleisen – żelazko. 

18. Baden – kąpać się. 

Ich bade – kąpię się. 

Zwróćcie tutaj uwagę, że choć po polsku „kąpać się” jest słowem zwrotnym (ma „się”), to po niemiecku, tego się „nie ma” mówimy więc po prostu „ich bade – kąpię (się)”.

19. Den Wecker stellen – nastawiać budzić.

Ich stelle den Wecker auf sechs – nastawiam budzić na szóstą. 

20. Ins Bett gehen. – iść do łóżka. 

Ich gehe ins Bett – idę do łóżka. 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Dlatego biorąc pod uwagę to, o czym dzisiaj Wam powiedziałem, jak powiecie po niemiecku:

(…) esse ich einen Joghurt – na śniadanie jem jogurt. 

Poprawną odpowiedź podamy na naszych Social Mediach w piątek!

Cytat na dziś

Jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. – każdy dzień jest szansą, żeby robić to, co byś chciał.