Opublikowano Dodaj komentarz

Take czy last?

Witajcie, w tym odcinku wyjaśnię różnicę między użyciem last i take, których używamy, żeby określić ile czasu potrzeba na daną czynność, na przykład:
How long will the flight last?
How long will it take to get there?
Po tym odcinku nie będziecie mieć wątpliwości, kiedy użyć last a kiedy take, zapraszam!

TAKE 

Zacznijmy od słowa “take”. “Take” używamy, żeby określić jak dużo czasu potrzebujemy na wykonanie jakiejś czynności – innymi słowy – ile czasu nam ZAJMIE wykonanie tej czynności. 

 

It’s a very long book. It’s gonna take ages to read it – to bardzo długa książka, jej przeczytanie zajmie wieki. 

It may take a few days to repair the car – naprawa samochodu może zająć kilka dni.

 

“Take” używamy też, kiedy mówimy o czasie podróży wymaganym, żeby przebyć drogę z punktu A do punktu B, np.:

 

the drive from my house to work takes about an hour – droga z mojej pracy do domu trwa około godziny.

How long would it take to travel around the world? – Ile zajęłaby podróż dookoła świata?

 

UWAGA!

„Take” odmienia się nieregularnie.

 

Take – took – taken

 

Learning a foreign language does not have to take long – nauka języka obcego nie musi trwać długo.

The flight took three hours – lot trwał trzy godziny.

It must have taken a long time to forget – musiało ci zająć dużo czasu, żeby zapomnieć.

 

LAST

Przejdźmy teraz do słowa „last”. Słowa tego używamy, żeby określić ile czasu coś TRWA:

 

This movie is boring and lasts three hours! – Ten film jest nudny i trwa 3 godziny 

I wish this moment could last forever – chciałbym żeby ta chwila mogła trwać wiecznie. 

 

TAKE VS. LAST

Podsumowując, słowo “take” jest bliższe polskiemu “zająć”, a słowo “last” bliższe polskiemu “trwać”. 

 

Kolejną różnica między tymi dwoma słowami jest w budowie zdania. “Last” odnosi się wyłącznie do rzeczownika, tzn. powiemy

 

The flight / the movie / the speech will last two hours – lot / film / przemowa będą trwały 2 godziny. 

 

Natomiast słowo “take” może odnosić się też do czynności:

 

It takes a few hours to GET there – zajmuje kilka godzin, żeby DOTRZEĆ tam.

It’ll take us five hours to MAKE this presentation –  zajmie nam 5 godzin, ŻEBY zrobić tą prezentację.

How long will it take you to WRITE an article? – Ile czasu zajmie ci NAPISANIE artykułu?

 

W podobnych sytuacjach użycie „last” byłoby nieprawidłowe.

 

PRZYDATNE ZWROTY

Na koniec kilka ciekawych zwrotów z dzisiejszymi słowami:

 

Last a lifetime – trwać całe życie.
This friendship is gonna last a lifetime – ta przyjaźń będzie trwała cała życie.

 

Not last five minutes – nie przetrwać nawet pięciu minut (ponieść porażkę)

He won’t last five minutes in a war. – na wojnie nie przetrwałby nawet pieciu minut. 

 

Take your time – nie spiesz się.

 

What took you so long? –  Co tak długo?

 

ZADANIE

 

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa użyjesz : „take” czy „last” w zdaniu:

Ile czasu trwa, żeby dotrzeć do plaży – how long does it (…) to get to the beach?

 

Odpowiedzi napiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE 

 

LAST – określa jak długo coś trwa. Słowo to łączy się tylko z rzeczownikiem. 

TAKE – określa ile czasu potrzeba do wykonania danej czynności. Take możemy połączyć z czynnością:

 

The flight will last two hours  -lot potrwa dwie godziny. 

It will take us two hours to get there – zajmie nam dwie godziny, żeby dotrzeć tam. 

 

CYTAT NA DZIŚ

 Fake friends last a day; true friends last a lifetime – fałszywe przyjaźnie trwają dzień, prawdziwe przyjaźnie trwają całe życie. Maria E. Rodriguez

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Village, country czy countryside?

Village”, „country” oraz „countryside” – wszystkie te słowa można przetłumaczyć na „wieś”. Którego jednak używać, jak i kiedy, jeśli mówimy o wsi? Jak powiedzieć „mieszkam na wsi?” – I live in a village / in the country czy może „in the countreside? Na te pytania poznamy odpowiedzi w dzisiejszym odcinku. 

VILLAGE

„Village” znaczy „wieś”, kiedy mamy na myśli konkretną miejscowość posiadającą nazwę, np.

Wetlina is a village in Bieszczady – Wetlina jest wioseczką w Bieszczadach.  

There are only two shops in the village where he lives – w wiosce, w której mieszka, są tylko dwa sklepy.

THE COUNTRY

“Country” natomiast oznacza „wieś”, w znaczeniu obszarów wiejskich, niezabudowanych, pozamiejskich, gdzie jest świeże powietrze i gdzie rosną drzewa. „Living in the country is the opposite of living in the city. – mieszkanie na wsi (in the country) jest przede wszystkim przeciwieństwem mieszkania w mieście” – i w takim kontekście użyjemy „the country” najczęściej.

Let’s go to the country and get some rest – pojedźmy na wieś trochę odpocząć (= wyjedźmy gdzieś poza miasto).

I’d like to live in the country in the future – chciałbym w przyszłości zamieszkać na wsi.

UWAGA!

„Country” znaczy również „kraj”. Mając na myśli wieś, zawsze używamy określenia „THE country”. Bywa jednak, że opisując jakiś kraj też używamy „the”, dlatego czasem do zrozumienia czy mówimy o wsi czy o kraju potrzebny jest kontekst całej wypowiedzi.

You can’t imagine how I miss the country, especially the peace and quiet – nie wyobrażasz sobie jak tęsknię za wsią, szczególnie za ciszą i spokojem.

You can’t imagine how I miss the country I lived in – nie wyobrażasz sobie jak tęsknię za krajem, w którym żyłem.

COUNTRYSIDE

„Countryside” ma natomiast znaczenie zbliżone do „the country”, i czasami słów tych można użyć zamiennie, jednak zmieni się nieco wydźwięk naszej wypowiedzi. Słowa „the country” użyjemy tam, gdzie nacisk jest na przeciwstawienie sobie wsi i miasta.  

I moved to the country – przeprowadziłem się na wieś (=wyprowadziłem się z miasta). 

„The countryside” natomiast użyjemy tam, gdzie mamy przede wszystkim na myśli „wiejską przyrodę, krajobraz, ziemię i całą wiejską scenerię”.

The countryside around there is beautiful. – wiejski krajobraz wokół jest piękny. 

I love the countryside, it’s very reassuring – uwielbiam wiejski krajobraz, jest bardzo uspokajające.

VILLAGE – COUNTRY – COUNTRYSIDE

Dla porównania tych trzech określeń wsi, spójrzmy na poniższe zdanie:

I would like to live in the country to admire the countryside. The village where my friend lives is a place where I could experience it all – chciałbym mieszkać na wsi, żeby podziwiać wiejskie krajobrazy. Wieś, w której mieszka mój znajomy jest miejscem, gdzie mógłbym tego doświadczyć.

 (W tym zdaniu „country” oznacza obszar pozamiejski, „countryside” krajobrazy wiejskie i „village” konkretną wioskę).

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa użyjesz: „village” czy „the country” w zdaniu:

We stopped in a (…) near Warsaw to eat something – zatrzymaliśmy się we wsi pod Warszawą, żeby coś zjeść.

Odpowiedzi napiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE

Village – „wieś”, konkretne miejsce, posiadające nazwę, granice, itp.

The country –  „wieś”, w znaczeniu terenów pozamiejskich.

Countryside – ziemia, krajobraz i przyroda wiejskiego obszaru lub ludzie, którzy tam mieszkają.

CYTAT NA DZIŚ

„It takes a village to raise a child – żeby wychować dziecko potrzeba całej wsi”

Opublikowano 1 komentarz

Another vs. different

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Welcome to another episode of Zapytaj Poliglotę Podcast – witam w kolejnym odcinku audycji zapytaj poliglotę. Dziś  powiemy sobie o tym, jak po angielsku powiedzieć „inny” czyli omówimy sobie często mylone słowa„another” i „different”. A warto zauważyć, że „the meaning of each of these words is a little bit different” – znaczenie każdego z tych słów jest nieco inne. Zapraszam!

ANOTHER

Zacznijmy od słowa „another”. Słowo to znaczy na dobrą sprawę „kolejny” lub „jeszcze jeden taki sam”. Np. kiedy w kawiarni wypijemy kawę i chcemy zamówić jeszcze jedną, powiemy:

Can I have another coffee, please? – poproszę, jeszcze jedną kawę.

„Another coffee” zostanie zrozumiane przez kelnera jako „jeszcze jedna kawa”, a bardzo często jako „jeszcze jedna taka sama kawa„. Czy np. jeśli piliśmy espresso, kelner przyniesie nam espresso, jeśli piliśmy cappuccino, kelner przyniesie nam cappuccino. Ewentualnie dopyta:

Was it black or white coffee? – To była czarna kawa czy kawa z mlekiem (white coffee, czyli dosł. „biała kawa” to kawa z mlekiem).

Wróćmy jednak do naszego słowa „another”. Jeśli wypijemy piwo w barze, np. „a pint of beer – duże piwo” i chcemy jeszcze jedno piwo, powiemy:

Can I have another pint of beer, please? – poproszę, jeszcze jedno duże piwo.

Gdybyście nie chcieli w tych zdaniach powtarzać słów: „coffee” albo „beer”, możecie zastąpić je słowem „one” i powiedzieć:

Excuse me, can I have another one? – Przepraszam, jeszcze raz to samo poproszę. 

„One” czyli dosłownie „jeden” w zwrocie ”another one” zastępuje nam dane słowo jak „kawa” czy „piwo”. Wówczas kontekst dopowiada resztę, tzn. jak mamy przed sobą pustą filiżankę kawy, kelner domyśli się, że chodzi o kawę. 

Pamiętajcie jednak, że albo powiecie „another coffee” albo „another one”. Nie mieszajcie tych wyrażeń i nie mówcie przypadkiem „another one coffee” bo to po prostu nie ma sensu. Dosłownie znaczyłoby „poproszę jeszcze raz to samo kawę”. 

W zależności od kontekstu, „another” poza znaczeniem „jeszcze jeden taki sam” może znaczyć „inny, kolejny”, przy czym znowu raczej tego samego typu np.

I don’t like this bar. Let’s go to another one. Nie podoba mi się ten bar. Chodźmy do innego / kolejnego.  

DIFFERENT

Przejdźmy do słowa „different”. „Different” znaczy „inny”. Przy czym emfaza w tym słowie jest na różnicę, na inność jednej rzeczy w stosunku do drugiej. Np. jeśli spróbowaliśmy wina w winiarni i nam nie zasmakowało, bo jest np. zbyt cierpkie i będziemy chcieli innego wina, powiemy:

Can I have a different wine, please? I don’t like this one – poproszę inne wino. To mi nie smakuje.

Zwróćcie tutaj uwagę na różnicę między „another – jeszcze jeden taki sam” i „different – inny niż ten”. Jeśli powiemy:

Can I have another wine, please? – poproszę jeszcze jedno wino (kelner przyniesie nam to samo, niedobre, cierpkie wino).

Can I have a different wine, please? – poproszę inne wino (kelner wówczas zaproponuje nam jakieś zupełnie inne wino, czyli jeśli próbowaliśmy jakiegoś wina chilijskiego, kelner dla odmiany przyniesie nam wino austriackie).

Zobaczmy jeszcze jeden przykład. Jeśli np. jesteśmy „in a British pub – w brytyjskim pubie”, wypiliśmy piwo, które nie za bardzo nam smakowało, więc chcemy zamówić jakieś inne, powiemy:

Excuse me, but can I have a different beer? I didn’t like this one – Przepraszam, czy mogę poprosić o inne piwo. To mi nie smakowało. 

Nie mniej jednak czasami słów „another” i „different” możemy mimo wszystko użyć zamiennie. Ale tylko wtedy, kiedy słowo „another” znaczy „kolejny”, ale nie, kiedy znaczy „jeszcze jeden taki sam”. Pamiętacie przykład: 

I don’t like this bar. Let’s go to another one. – Nie podoba mi się ten bar. Chodźmy do kolejnego.  

Tutaj można by też użyć słowa „different” i powiedzieć:

I don’t like this bar. Let’s go to a different one. Nie podoba mi się ten bar. Chodźmy do innego.  

Gdybyśmy chcieli dzielić włos na czworo, „another bar” dosłownie znaczy „kolejny, następny bar” niekoniecznie „inny”, „a different bar” znaczy natomiast zdecydowanie „inny bar”, niż ten, w którym jesteśmy. Przy czym w praktyce te zdania zarówno po polsku jak i po angielsku zostaną w większości sytuacji zrozumiane tak samo. 

Zobaczmy jeszcze jeden przykład użycia obu słów zamiennie, przy bardzo subtelnej zmianie znaczenia.

Let’s meet another time. – spotkajmy się następnym razem. (takie zdanie wypowiemy, kiedy np. spotykamy znajomego, ale nie mamy teraz czasu iść z nim na kawę, żeby porozmawiać).

Let’s meet a different time – spotkajmy się innym razem (takiego zdania użyjemy, kiedy byliśmy umówieni np. na wtorek, ale coś nam wypadło, więc chcemy spotkać się w inny dzień)

Warto pamiętać, że tylko po słowie „different” w którym nacisk jest na inność, można postawić kropkę, zakończyć zdanie. 

Ellen isn’t like her sister. She’s different. – Ellen nie jest jak jest siostra. Ona jest inna. 

W tym zdaniu „different” jest jedynym rozsądnym wyborem. Ze słowem „another” zdanie to nie miałoby po prostu zbytnio sensu, bo znaczyłoby „jej siostra jest kolejna / jeszcze jedna taka sama”. Po słowie another zawsze pojawia się pytanie „another what„ – co kolejnego”, np.

Yesterday you met her sister Ann. But she has another sister. Her name is Ellen. Ellen is different. – Wczoraj spotkałeś jej siostrę Ann. Ale ona ma jeszcze jedną siostrę, która ma na imię Ellen. Ellen jest inna.     

A teraz zadanie dla Ciebie, wyobraź sobie, że siedzisz w restauracji i wypiłaś / eś sok pomarańczowy i chcesz jeszcze jeden taki sam sok. Jak powiesz po angielsku: „poproszę jeszcze jeden sok pomarańczowy” w znaczeniu jeszcze jeden, taki sam. Odpowiedzi napiszcie w komentarzach.

PODSUMOWANIE

Słowo „another” znaczy „jeszcze jeden taki sam”, kolejny”, natomiast słowo „different” znaczy inny, różniący się, mający inne cechy” 

Can I have another wine, please? – poproszę jeszcze jedno wino (kelner przyniesie nam to samo, niedobre, cierpkie wino).

Can I have a different wine, please? – poproszę inne wino (kelner wówczas zaproponuje nam jakieś zupełnie inne wino, czyli jeśli próbowaliśmy jakiegoś wina chilijskiego, kelner dla odmiany przyniesie nam wino austriackie).

Cytat na dziś:

“Those whose courses are different cannot lay plans for one another.„

Confucius

Opublikowano Dodaj komentarz

Fit, suit czy match?

Hej, czasami trudno jest dopasować odpowiednie słowo do danej sytuacji. Zwłaszcza, kiedy każde słowo zdaje się pasować. Dlatego dzisiaj zajmiemy się właśnie słowem „pasować” a na dobrą sprawę aż trzema angielskimi odpowiednikami tego słowa czyli „fit, suit, i match”. Powiemy sobie, do jakiego zdania pasuje każde z tych słów, zapraszam!

FIT

Słowo „fit” znaczy „pasować” w sensie „być w dobrym rozmiarze”, „mieć dobrą wielkość”

I’ve put on too much weight lately and my clothes don’t fit me anymore. – za bardzo ostatnio przytyłem i moje ubrania nie pasują już na mnie = nie mieszczę się już w one ubrania

This shirt doesn’t fit me, I need a bigger size. – ta koszula nie pasuje na mnie

That one fits me perfectly; it’s definitely the right size. – ta pasuje na mnie idealnie, to z pewnością odpowiedni rozmiar 

Which size do you think fits me better? – który rozmiar leży na mnie lepiej?

I hope this table will fit in our dining room. – mam nadzieję, że ten stół będzie miał odpowiednią wielkość do naszej jadalni

SUIT

Słowo „suit” oznacza „pasować”, kiedy mówimy o tym, że coś wygląda na kimś dobrze lub że jest odpowiednie do danej okazji np. 

What do you think, does this jacket suit me? – co myślisz, pasuje mi ta kurtka? (=dobrze wyglądam w tej kurtce?)

That dress really suits her, she should put it on. – ta sukienka naprawdę jej pasuje (= dobrze na niej wygląda), powinna ją założyć.  

Dark colors don’t suit me well – ciemne kolory nie pasują mi / = źle wyglądam w ciemnych kolorach.

A simple dark dress will suit the occasion – prosta ciemna sukienka będzie pasowała do okazji. 

Słowa „suit” możemy też używać, kiedy umawiamy się na spotkanie i chcemy powiedzieć, że jakaś godzina nam pasuje, np. 

What time suits you best? – która godzina najbardziej Ci odpowiada?

Does 2 pm suit you? – czy godzina 2 pasuje Ci?

3 pm would suit me better. – 3 pasowałaby mi bardziej. 

MATCH

Słowo „match” znaczy „pasować do siebie”, w znaczeniu „współgrać ze sobą”, „dobrze się komponować”. Słowa tego użyjemy np. do opisu dwóch elementów odzieży, np. spodni i koszuli, kiedy chcemy powiedzieć że pasują do siebie np. kolorystycznie:   

the shirt matches the pants – ta koszula pasuje do spodni (np. kolorystycznie dobrze się komponuje)

Does this bag match my shoes? – czy ta torebka pasuje do moich butów?

The curtainslookgreat they’re a perfect match for the sofa. – te zasłony wyglądają świetnie – idealnie pasują do sofy.  

yoursocksdon’tmatch – Twoje skarpetki nie pasują do siebie (= nie odpowiadają sobie = masz dwie różne skarpetki)

PODSUMOWANIE

Słowo „fit” znaczy „pasować” w sensie „być w dobry rozmiarze”, „mieć dobrą wielkość”: Does this jacket fit me? – czy ta kurtka pasuje na mnie / ma odpowiednią wielkość na mnie?

Słowo „suit” oznacza „pasować”, kiedy mówimy o stylu, o tym, że coś wygląda na kimś dobrze lub że jest odpowiednie do danej okazji np.  

Does this jacket suit me? – czy dobrze wyglądam w tej kurtce?

Does this jacket suit the occasion? – czy ta kurtka pasuje do okazji/jest odpowiednia do okazji?

Słowa „suit” możemy też używać, kiedy umawiamy się na spotkanie i chcemy powiedzieć, że jakaś godzina nam pasuje, np. What time suits you best? – która godzina najbardziej Ci odpowiada?

Słowo „match” znaczy „pasować do siebie”, w znaczeniu „współgrać ze sobą”, „dobrze się komponować”. Słowa tego użyjemy np. do opisu dwóch elementów odzieży, np. spodni i koszuli, kiedy chcemy powiedzieć że pasują do siebie np. kolorystycznie: Does this jacket match my pants? – czy ta kurtka pasuje do moich spodni / dobrze się komponuje z moimi spodniami?

Opublikowano Dodaj komentarz

This, that, these, those

Dzisiaj porozmawiamy sobie nieco o tym i o tamtym. Oraz o tych i o tamtych. Innymi słowy zajmiemy się słowami this, that, these i those. Mogliście słyszeć definicje, że „this” to jest coś bliżej nas, „that” to coś bardziej oddalone od nas. Ponieważ te definicje nie do końca wyjaśniają poprawne użycie tych słów, dziś spojrzymy sobie na to rozróżnienie świeżym okiem, zapraszam!

WYMOWA

Słowa this, that, these i those są baaardzo często używane w angielskim. Warto więc nauczyć się wymawiać je poprawnie, zwłaszcza, że wiele osób uczących się angielskiego na początku tych słów wymawia dźwięk „d”. A tam nie ma dźwięku „d”. Jest tam natomiast dźwięk, którego nie mamy w języku polskim, mianowicie dźwięk /ð/ zapisywany za pomocą literek „th”. Żeby go wymówić, powiedz najpierw „dada”. Zauważ, że gdy mówisz „dada” Twój język dotyka podniebienia przed zębami. Teraz więc powtórz jeszcze raz „dada”, tym razem jednak wymawiając dźwięk „d” wsadź czubek języka między zęby /ðaða/ – tak jak byś seplenił. 

Skoro najważniejszy element wymowy mamy już za sobą, przejdźmy do tego, co te słowa właściwie znaczą i jak ich używać. 

THIS VS. THAT

„This” na polski przetłumaczymy na „ten” albo „ta”, lub innymi słowy „ten, którego wskazuję (np. palcem” lub „ta (którą pokazuję palcem). Żeby lepiej zrozumieć użycie tego słowa, wyobraź sobie, że jesteś w sklepie i chcesz przyjrzeć się koszuli, która Ci się spodobała. Wskażesz ją więc palcem i powiesz:

Can you show me this shirt? – może pan pokazać mi tą koszulę? 

„This shirt” oznacza tutaj więc „tą koszulę, którą pokazuję”.

Na razie tyle, jeśli chodzi o słowo „this” czyli „ten”. Przyjrzyjmy się teraz słowu „that” czyli „tamten”. Czym różni się „ten” od „tamten” lub „this” od „that”? Ta różnica często jest wyjaśniana w taki sposób, że „ this” / „ten” to jest „ten bliżej”, natomiast „that” czyli „tamten” to jest „tamten dalej”. 

Zobaczmy to sobie na przykładzie sklepu i zakupu koszuli. Załóżmy, że kiedy prosisz sprzedawce o podanie „this shirt – tej koszuli” sprzedawca podaje Ci koszulę, która jest na półce obok Ciebie, podczas gdy Ty masz na myśli koszulę, która wisi na wieszaku dalej pod oknem. Powiesz wtedy:

I don’t want this shirt, I want that one -nie chcę tej koszuli (tej obok mnie), chcę tamtą (tam dalej, pod oknem). 

Zobaczmy kolejny przykład. Jesteś w restauracji i kelner proponuje Ci stolik tuż obok Ciebie przy wejściu, ty jednak chcesz usiąść przy stoliku, który jest głębiej w restauracji, np. przy oknie. Powiesz wtedy:

I don’t want this table, I want that table by the window – nie chcę tego stolika, chcę tamten stolik przy oknie. 

To rozróżnienie na „this” – czyli coś bliżej, i „that” – czyli coś dalej, jest ważne tak długo jak mówimy o dwóch rzeczach i chcemy je umiejscowić względem siebie. Czasami jednak chcemy wskazać tylko jedną rzecz, bez umiejscawiania jest względem drugiej. Np. wchodzimy do sklepu i chcemy, żeby sprzedawca podał nam kapelusz, który wpadł nam w oko. W takiej sytuacji oba zdania są poprawne:

Can you show me this hat? – możesz pokazać mi ten kapelusz.

Can you show me that hat? – możesz pokazać mi tamten kapelusz.

Po prostu – dla jednej osoby kapelusz, który jest oddalony o 3 metry to będzie „this hat – ten kapelusz”, a dla innej „that hat” – tamten kapelusz. Takie zdania bierzemy na wyczucie, tak jak po polsku. I naturalnie coś, co traktujemy za bliższe nam, określimy mianem „this”, a coś co traktujemy za dalsze od nas, to będzie „that”.

Zatem podsumowując „this” i „that” używamy jak polskiego „ten” i „tamten”.

THIS IS VS. THAT IS.

Wyobraź sobie kolejną sytuację: idziesz z nowo poznaną osobą ulicą i dochodzicie do Twojego domu, wskazujesz ręką na swój dom i mówisz:

This is my house – to jest mój dom.

Natomiast o domu, który jest dalej, możesz powiedzieć:

And that, that is the house of my friend – a tamten, tamten to dom mojej przyjaciółki.

Tego wyrażenia użyjesz też, jak przedstawiasz komuś kogoś np. przyprowadzasz swoją dziewczynę do domu po raz pierwszy. 

This is my mom and that is my dad – to jest moja mama, a to jest mój ojciec. (zwróć uwagę, że w takim wypadku mama stoi bliżej Ciebie, a tata dalej) 

THIS / THAT PRZY OKREŚLANIU CZASU

„This” użyjemy kiedy wypowiadamy się o najbliższej przeszłości lub przyszłości: 

This morning – dziś rano (I did a workout this morning – zrobiłem trening dziś rano).

This afternoon – dziś po południu (I saw her this afternoon – widziałem ją dziś popołudniu). 

This winter – tej zimy (we are going to Austria this winter – jedziemy do Austrii tej zimy).

„That” natomiast użyjemy, kiedy wypowiadamy się o wydarzaniach, które miały miejsce dawniej, np. 

That morning – tamtego ranka (I met him that morning, twenty years ago – spotkałem go tamtego ranka, 20 lat temu)

That afternoon – tamtego ranka (it was very cold, that afternoon when my daughter was born – było bardzo zimo, tamtego ranka, kiedy moja cork się urodziła).

That winter – (that winter, 20 years ago, when we renovated our house – tamtej zimy, kiedy wyremontowaliśmy dom, nie pojechaliśmy do Austrii)THIS VS. THAT – UTARTE ZWROTY

Zdanie „we talked about this and that” można przetłumaczyć na „rozmawialiśmy o tym i owym”.

Słowa „this” użyjemy w zwrotach:

this iswhere I live – tutaj mieszkam (dosł. To jest (to miejsce), gdzie mieszkam)

„Who is this” lub jego skróconej wersji „who’s this” użyjemy, kiedy odbieramy telefon i nie wiemy, kto mówi. W takim wypadku „who is this” oznacza „kto tam” a dosłownie „kim jest ta osoba, która mówi”. 

„go this way” – idź tędy

We should do it this way / like this – powinniśmy zrobić to w ten sposób

„In this case” – w tym przydaku np. „I don’t eat meat but in this case, I’ll make an exception – nie jadam mięsa, ale w tym przypadku zrobię wyjątek”

Słowa „that” użyjemy w zwrotach:

1. that’s it, we can call it a day – to by było na tyle / to już koniec, możemy zrobić fajrant.

2. W mowie potocznej, „that” użyjemy często zamiast „it”.

I like it = I like that – to mi się podoba

I know it = I know that – wiem to

3.
Kiedy chcesz wyrazić swoje odczucia w stosunku do czegoś, w języku potocznym rownież możemy użyć „that” zamiast „it”: 

it’s ok = that’s ok  – w porządku

it’s cool = that’s cool – to świetnie

it’s terrible = that’s terrible – to okropne

4. W piosenkach zamiast „this is” używa się „that’s”, bo wyrażenie to jest krótsze i pozwala zachować rytmikę. „that’s what I like” https://www.youtube.com/watch?v=IBpLCOdAxm4

THESE VS. THOSE

ZACZENIE

Jeśli rozumiesz już różnicę między „this” i „that” różnica między „these” i „those” będzie dla Ciebie prosta. Słowa te znaczą praktycznie to samo, z ta różnicą, że dotyczą liczby mnogiej:

This shirt – ta koszula

These shirts – te koszula. 

That shirt – tamta koszula

Those shirts – tamte koszuleI don’t mean
these shirts here, I mean those shirts over there – nie mam na myśli tych koszul tutaj, mam na myśli tamte koszule tam.

These buildings here belong to my family and those buildings there belong to my neighbor – te budynki tutaj należą do mojej rodziny, a tamte budynki tam należą do mojego sąsiada.

WYMOWA

Poprawną wymowę wszystkich słów wraz z wyjaśnieniami możesz usłyszeć na nagraniu.

UTARTE ZWROTY Z „THESE”

THIS IS VS. THESE ARE

Jak wskazujesz jedną rzecz, powiesz np. 

This is my car – to jest mój samochód. 

This is my child – to jest moje dziecko

Jeśli natomiast pokazujesz więcej rzeczy, powiesz

These are my cars – to są moje samochody. 

These are my children – to są moje dzieci

These days – w dzisiejszych czasach

Hospitals aren’t cheap these days – szpitale nie są tanie w dzisiejszych czasach

One of these days – wkrótce

we will meet one of these days – niedługo się spotkamy

UTARTE ZWROTY Z „THOSE”

one of those days – kiepski dzień
It was just one of those days when everything goes bad. – to był jeden z tych dni, kiedy wszystko nie wychodzi. 

PODSUMOWANIE

„This” oznacza „ten bliżej mniej”, „that” oznacza „ten dalej mnie”. „These” i „those” jest odpowiednikiem „this” i „that” jak mówimy o większej liczbie osób. 

This dog, that dog – ten pies, tamten pies

These dogs, those dogs – te psy, tamte psy

This shop, that shop – ten sklep, tamten sklep

These shops, those shops – te sklepy, tamte sklepy

Opublikowano Dodaj komentarz

In front of, before a może opposite lub across from?

„Przed” po angielsku to „before” czy „in front of”? Cóż zarówno jedno jak i drugie określenie jest poprawnym tłumaczeniem słowa „przed” jednak znaczenie tych słów jest inne. Dlatego dziś odpowiemy sobie na pytanie, kiedy używać „before” a kiedy „in front of”. Powiemy też sobie, jak poprawnie używać słów – „opposite” i „across from” zapraszam:

IN FRONT OF – oznacza „przed”, wyłącznie kiedy określamy położenie czegoś w przestrzeni, czyli kiedy chcemy powiedzieć, że coś znajduje się „przed” czymś. np. 

There is a garden in front of the house – przed domem just ogród. 

There’s a car parked right in front of our gate, and I can’t get out! – Jakiś samochód jest zaparkopwany przed naszą bramą, nie mogę wyjść.

BEFORE – dotyczy przede wszystkim umiejscowienia czegoś w czasie, czyli kiedy mówimy, że coś wydarzyło się lub wydarzy się przed innym wydarzeniem, np.

Wash your hands before dinner. – Umyj ręce przed kolacją. 

I will come before Christmas. – Przyjadę przed Bożym Narodzeniem.

We współczesnym angielskim „before” stosunkowo rzadko używane jest do określania położenia czegoś w przestrzeni. Jeśli już, słowo to używane jest do określenia kolejności, np. tego że jedna rzecz znajduje się przed drugą:

Your name comes before mine on the list. – Twoje imię jest przed moim na liście.

I ponieważ „before” używamy do określenia kolejności, a „in front of” do położenia czegoś w przestrzeni, zdarza się, że w jednym zdaniu możemy użyć zarówno „before” jak i „in front of”, jednak zmienimy wtedy nieco znaczenia zdania, np. 

The shop is before my house. – Sklep jest przed moim domem (to zdanie zakłada, że jeśli będziecie szli do mnie, to w pierwszej kolejności, zauważycie sklep, a dopiero potem, np. 5 minut później i trzy domy dalej, będzie mój dom)

The shop is in front of my house. – Sklep jest przed moim domem (to zdanie zakłada, że sklep znajduje się bezpośrednio przed moim domem)

Słowo „before” może oznaczać też „przed” w znaczeniu „w czyjejś obecności” np. „przed obliczem sądu – before the court”, „w obecności sędziego – before a judge

Before użyjemy też w wyrażeniu „right before my eyes / before my very eyes” czyli „na moich oczach”

He did it right before my eyes – on zrobił to na moich oczach 

DLA UŁATWIENIA: jeśli mówcie o położeniu czegoś w przestrzeni, kiedy jedna rzecz jest przed drugą, używajcie „in front of”, z kolei kiedy chcecie umiejscowić coś w czasie i powiedzieć, że jedna rzecz wydarzyła się przed inną, używajcie „before”. 

OPPOSITE / ACROSS FROM

Przejdźmy teraz do słów „opposite i across from”. Słowa te znaczą „naprzeciwko„ i można używać ich zamiennie. 

My house is opposite Ana’s house. / My house is across from Ana’s house.- Mój dom jest na przeciwko domu Ani.

Czym „naprzeciwko” czyli „opposite i across from” różni się od „przed” czyli „in front of”? Otóż naprzeciwko (opposite i across from) oznacza, że stoimy lub siedzimy przodem do siebie. Czyli jeśli powiemy „Peter is sitting opposite Jenny”, będziemy mieli na myśli, że Peter i Jenny siedzą po dwóch stronach tego samego stołu i są zwróceni do siebie twarzami, jak np. w restauracji. Założenie jest też często takie, że między jedną a drugą rzeczą lub osobami jest coś pomiędzy, np. stół jak w powyższym przykładzie.

Z kolei jeśli powiemy, że „Peter is sitting in front of Jenny” będziemy mieli na myśli,  że Peter siedzi w ławce, która jest przed ławką Jenny i oboje są zwróceni w tą samą stronę, czyli np. jak w szkole, ludzie siadają w ławkach ustawionych jedna za drugą.

Opublikowano Dodaj komentarz

Zostać – stay, become, was done?

Hej, dziś zajmiemy się w miarę częstym błędem, jaki popełniają osoby uczące się angielskiego, mianowicie kłopotliwym słowem „zostać”. No bo zostać można kimś, zostać można gdzieś, np w hotelu na parę nocy, a coś może zostać zrobione. Jak co niektórzy pewnie się już domyślają – w każdej z tych trzech sytuacji użyjemy innego angielskiego słowa – zapraszam!

STAY – oznacza zostać w jakimś miejscu, np.

We stayed at that hotel for a night. – Zostaliśmy w tamtym hotelu na noc

She stayed at home with us. – Ona została w domu nami

Stay in the car. – Zostań w samochodzie. 

BECOME – oznacza zostać / stać się kimś.

He became a doctor. – On został lekarzem.

His life has become very easy. – jego życie stało się bardzo proste.

Who do you want to become? – Kim chcesz zostać?

Warto zwrócić tutaj uwagę, że become odmienia się nieregularnie:

Become, became, have become

WAS + CZASOWNIK W 3CIEJ FORMIE – z kolei jeśli chcemy powiedzieć, że coś zostało zrobione, użyjemy czasownika „to be – być” oraz trzeciej formy czasownika:

The car was washed by him. – Samochód został umyty przez niego. 

The room was booked by me. – Pokój został zarezerwowany przeze mnie. 

The shopping was done by her. – Zakupy zostały zrobione przez nią. 

PODSUMOWANIE

Stay –  oznacza zostać w jakimś miejscu (we can stay here – możemy zostać tutaj)

Become – oznacza zostać / stać się kimś (she became a student – ona została studentką)

Be + czasownik w trzeciej formie – oznacza, że coś zostało zrobione (The car was washed by him. – Samochód został umyty przez niego.)

Opublikowano Dodaj komentarz

To me czy for me?

Hej, w dzisiejszej audycji odpowiemy sobie na pytanie, jak powiedzieć poprawnie po angielsku „dla mnie” – czy będzie to „for me” czy „to me”. Oraz jaka jest różnica między tymi wyrażeniami. Zapraszam.

TO ME – możemy często przetłumaczyć na „według mnie” lub „moim zdaniem” czyli za pomocą tego wyrażenia wygłosimy naszą opinię. Np.

She looks great to me. – Ona wygląda świetnie jak dla mnie / moim zdaniem

It makes no difference to me. – Jak dla mnie / moim zdaniem nie ma to znaczenia 

The book was very interesting to me. – Ta książka była bardzo interesująca jak dla mnie / moim zdaniem.

„To me” w wielu kontekstach będzie też znaczyć „do mnie” np. 

Send it to me – wyślij to do mnie

Tutaj używamy tego słowa tak samo jak w zdaniu „go to the shop – idź do sklepu”  

W przypadku niektórych czasowników, „to” w ogóle nie przetłumaczymy, bo po prostu te słowa wymagają „to” żeby zbudować poprawne zdanie, np. 


Listen to me – posłuchaj mnie

He sold his house to me. – on sprzedał swój dom mi

FOR ME – oznacza „dla mnie”, jednak w tym wypadku, najczęściej mówimy o tym, że odniesiona zostanie jakaś korzyść, materialna lub nie, lub innymi słowy – często chodzi o to, że coś dostaniemy np.

I have a present for you – mam prezent dla Ciebie (korzyścią jest ten prezent)

There is a letter for you – jest list dla Ciebie

Czyli „to me” przetłumaczymy najczęściej „do mnie (czyli wyrazimy celowość,) lub według mnie, jak dla mnie(wyrazimy opinię). „For me” natomiast będzie często wiązało się z odniesieniem jakiejś korzyści. Dlatego właśnie czasami w danym zdaniu będziemy mogli użyć obu wyrażeń – to me i for me, JEDNAK zmienimy w ten sposób nieco znaczenie takiego zdania, np. 

My dad thinks it’s important for me to study abroad. – Mój ojciec myśli, że studiowanie za granicą jest dla mnie ważne (= jest dla mnie korzystne, dlatego płaci za takie studia). 

My dad thinks it’s important to me to study abroad. – Mój ojciec myśli, że studiowanie za granicą jest dla mnie ważne (= moim zdaniem jest ważne)

Do it for me – Zrób to dla mnie (np. odbierz tą paczkę, bo ja nie mam czasu. To, co dana osoba zrobi dla nas, to będzie korzyść, dlatego używamy „for me”)

Do it to me – Zrób mi to – może być to dość odważne polecenie. Takie zdanie usłyszymy też w wyrażeniu np. How could you do it to me. – Jak mogłeś mi to zrobić? 

Write an email for me, please – Napisz email dla mnie / (w znaczeniu za mnie), bo np. nie mam czasu.  

Write an email to me, please – Napisz list do mnie, proszę. 

Czasami dane słowo zmieni znaczenie, w zależności czy połączymy je ze słowem „to” czy „for”, np. 

Good to – hojny, dobry, skory do pomocy

Good for – dobry dla zdrowia i dający szczęście

She was so good to me, when I broke my leg – on była taka dobra dla mnie, kiedy złamałem nogę 

Too much sugar isn’t good for me – zbyt duża ilość cukru nie jest dla mnie dobra / zdrowa.

Oczywiście zamiast „to me” możemy też wypowiedzieć się na temat innych osób i powiedzieć „to you, to her” itd., a zamiast „for me” możemy w zdaniu powiedzieć „for you, for us, for them” itd.

PODSUMOWANIE

„To me” przetłumaczymy najczęściej „do mnie (czyli wyrazimy celowość,) lub według mnie, jak dla mnie(wyrazimy opinię). „For me” natomiast będzie często wiązało się z odniesieniem jakiejś korzyści. Bywa jednak tak, że w danym zdaniu będziemy mogli użyć obu słów, JEDNAK zmienimy w ten sposób nieco znaczenie zdania.

Opublikowano Dodaj komentarz

Find vs. found

Hej, w dzisiejszej audycji wyjaśnimy sobie różnicę między często mylonymi słowami „find, found i founded”, czyli powiem Wam, jak po angielsku jest „znaleźć, zakładać i fundować”. 

FIND

Słowo „find” znaczy przede wszystkim „znaleźć” jak w zdaniach:


I cannot find my cellphone. – Nie mogę znaleźć mojej komórki.

Did you find anything? – Znalazłeś coś?

W tym znaczeniu „a find” może oznaczać znalezisko, np.:

He made his most spectacular finds in Africa. – On dokonał swoich największych znalezisk w Afryce.

Słowo to może też znaczyć „uważać coś o kimś lub czymś” np. 

I find this soup delicious. – Uważam, że ta zupa jest wyborna. – zauważcie, że kiedyś po polsku również można by powiedzieć, „znajduję tą zupę wyborną”. Współcześnie może nie brzmi to najlepiej, ale takie użycie tego słowa znajdziemy w starszych tekstach, jak np. w Trylogii Sienkiewicza.  

„Find” w połączeniu z „out” czyli „find out” znaczy „dowiedzieć się”

They cannot find out that I’m here. – Oni nie mogą dowiedzieć się, że jestem tutaj. 

How did you find out about this secret? – Jak dowiedziałaś się o tej tajemnicy. 

Kiedy mówimy o przeszłości, słowo „find” odmienia się nieregularnie, i zmienia się w „found” np. 

I found my cellphone. – Znalazłem swoją komórkę.  

I found the conversation with her very interesting – dosł. „Znalazłem rozmowę z nią bardzo interesującą” co przetłumaczymy na „moim zdaniem, rozmowa z nią była interesująca”.

We found out about everything. – Dowiedzieliśmy się o wszystkim.

I to tyle,  jeśli chodzi o słowo „find – znajdować”, które w przeszłości zmienia się w „found”. W języku angielskim mamy jeszcze jedno słowo, które brzmi:

FOUND – słowo to znaczy „fundować i zakładać coś, w znaczeniu zakładania np. instytucji, uniwersytetu, głównie poprzez zapewnienie odpowiednich funduszy”, np. 

They want to found a school.  – Oni chcą założyć szkołę.  

Zauważcie, że słowo „found – zakładać, fundować coś” brzmi jak przeszła, nieregularna forma słowa „find – znajdować”. I stąd całe to zamieszanie. I o ile „find – znajdować” zmienia się w przeszłości w nieregularne „found”. To teraźniejsze słowo „found – zakładać, fundować coś” odmienia się w przeszłości regularnie i zmienia się w „founded” np. 

The monastery was founded in the 15th century – Ten zakon został założony w XV. wieku.

PODSUMOWANIE

Dla podsumowania zobaczmy sobie po 2 zdania w formach teraźniejszej i przeszłej z tymi dwoma słowami. – „find – znajdować” i „found – zakładać, fundować” –

I cannot find a university. – Nie mogę znaleźć uniwersytetu.  

I cannot found a university. – Nie mogę założyć uniwersytetu. 

I found a good university. – Znalazłem dobry uniwersytet. 

I founded a good university. – Założyłem dobry uniwersytet. 

Opublikowano Dodaj komentarz

Lay vs. Lie – leżeć, kłaść czy kłamać?

W dzisiejszej audycji zajmiemy się słowami, których poprawne użycie przysparza kłopotów nawet rodzimym Amerykanom i Brytyjczykom. Mianowicie zajmiemy się słowami „lay” i „lie” lub, innymi słowy, powiemy sobie, jak po niemiecku leżeć, kłaść i kłamać. Na koniec dam wam też wytrych, jak nauczyć się radzić sobie z tymi słowami – zapraszam!

Zanim jednak zaczniemy, chciałem podzielić się z Wami dobrą informacją – praktyczny kurs mówienia – Angielski w Podróży jest już gotowy. Znajdziecie w nim mnóstwo gotowych zdań, z najprzydatniejszym w podróżach słownictwem. Ponadto nagrania audio do osłuchiwania się, żeby łatwiej było Wam zrozumieć angielski oraz specjalne nagrania do ćwiczenia mówienia. Więcej o Angielskim w Podróży pod tym linkiem: http://bit.ly/2M4n1je

*LAY*

Zacznijmy od słowa „lay”. Słowo to znaczy „kłaść”. Słowo to często możemy zastąpić słowem ”put”. A skoro oznacza ono „kłaść” w zdaniu zawsze musimy określić TO, CO KŁADZIEMY np. 

Lay your bag next to mine. – Połóż swoją torbę obok mojej. 

Kiedy chcemy powiedzieć „położyłem”, czyli użyć tego słowa w formie przeszłej, powiemy „laid”

I laid my computer on the table. – Położyłem mój komputer na stole. 

I laid my head on the pillow and fell asleep. – położyłem głowę na poduszce I zasnąłem

He is laying bricks for the new house. – on kładzie cegły na nowy dom

LAY – dodatkowe znaczenia

Lay eggs – składać jajka
Lay the table – nakrywać do stołu

Birds lay eggs – ptaki składają jajka

I had laid the table before I served the dinner – nakryłem do stołu zanim podałem kolację

Podsumowując słowo „lay – kłaść coś” odmieniamy następująco:

To lay / laid / have laid / laying


*LIE – LEŻEĆ*

Lie oznacza „leżeć” – czyli słowa tego użyjemy, do określania tego, że znajdujemy się w pozycji horyzontalnej np. 

She is lying on the sofa – ona leży na sofie

He likes to lie in his hammock – on lubi leżeć w swoim hamaku. 

Słowo to może też oznaczać „położyć się” – wtedy bardzo często występuje ze słowem „down” – „lie down”:

I want to lie down for a moment – chcę się na chwilę położyć

*** zwróćcie uwagę, że forma przeszła od „lie – leżeć / kłaść się” to „lay” – „I lay down – ja położyłem się”. I stąd właśnie wynika zamieszanie związane z tymi słowami bo przeszła forma od słowa „lie (leżeć / położyć się) – czyli „lay” brzmi i wygląda tak samo jak forma teraźniejsza słowa „lay” – kłaść coś. Żeby lepiej to zobrazować, przyjrzyjmy się dwóm przykładom ze słowem „lie” i „lay” 

She likes to lie on her bed (lie – leżeć). – Ona lubi leżeć na swoim łóżku.

She lay down on her bed (lie – leżeć). – Ona położyła Sie na swoim łóżku.

He can lay his suitcase here (lay – kłaść coś). – On może położyć swoją walizkę tutaj.

He laid his suitcase on the floor (lay – kłaść coś). – on położył swoją walizkę na podłodze.  

Podsumowując słowo „lie – leżeć, kłaść się” odmieniamy następująco:

To lie / lay / have lain / lying – kłaść (się) / leżeć

LIE – KŁAMAĆ

Na ten moment mam nadzieję, że różnica między „lay- kłaść coś” i „lie – leżeć” jest na ten moment jasna. Bo jeśli tak, czas dodać oliwy do ognia. Mianowicie w językach mamy tak zwane homofony. Homofony to np. dwa słowa, które brzmią tak samo ALE ZNACZĄ COŚ INNEGO. Po polsku taki homofonami są słowa „może” i „morze”. W języku angielskim takimi homofonami są słowa „lie – leżeć” i „lie – które zapisuje się i wymawia tak samo, ale które znaczy KŁAMAĆ”.

If you lie, your nose will grow. – Jeśli będziesz kłamać, urośnie Ci nos.

Stop lying to me. – Przestań mnie okłamywać!

Słowo to – „lie – kłamać” – ma inną odmianę w czasie przeszłym niż „lie – leżeć”. On skłamał to „he lied”.

On skłamał – he lied (lie – kłamać)

On się położył – he lay (lie – leżeć)

Zaraz Wam wytłumaczę jak zapamietać poprawną odmianę „lie – leżeć” i „lie –  kłamać”. Najpierw jednak zobaczmy sobie parę zdań ze słowem kłamać:

She has lied so many times. – Ona skłamała już tak wiele razy.

He lied about the accident. – On skłamał w temacie tego wypadku.

ROZPISKA 

To lay / laid / have laid / laying – kłaść coś 

To lie / lay / have lain / lying – kłaść (się) / leżeć

To lie / lied / have lied / lying – kłamać

JAK SIĘ NAUCZYĆ TEJ ODMIANY

Jak mogłeś zauważyć przed chwilą, zapamiętywanie tej odmiany poprzez zapamiętywanie tabelki graniczy z cudem. Zapamiętywanie tabelek jest bardzo mało efektywnym podejście. Jak więc nauczyć się tej odmiany, tak żeby używać tych słów poprawnie i swobodnie?

NAUCZ SIĘ CAŁYCH ZDAŃ Z TYMI SŁOWAMI. To takie proste – zapamiętaj np. 5 zdań, w których użyte jest słowo „lay down” np. 

He lay down on the ground – on położył się na ziemi

She lay down on the bed – ona położyła się na łóżku

Itd. Dzięki temu nauczysz się używać tych słów poprawnie w kontekście. Gdyby które z tych słów wciąż sprawiało Ci trudności, doucz się kilku dodatkowych zdań z tym słowem. 

A SKORO O ZDANIACH MOWA…

Pamiętaj, że od dziś dostępny jest ANGIELSKI W PODRÓŻY – czyli praktyczny kurs angielskiego z gotowymi zdaniami, które na pewno przydadzą Ci się podczas wyjazdów zagranicznych. Poza starannie dobranym słownictwem, które zostało użyte w kontekście, dodatkowo w kursie otrzymasz nagrania audio do osłuchiwania się, które zostały stworzone przez rodowitego Amerykanina, a dzięki temu zaczniesz rozumieć lepiej angielski ze słuchu. Ponadto w kursie są też specjalne ćwiczenia mówienia – bo to umiejętność mówienia jest najważniejsza. Więcej na temat Angielskiego w Podróży pod tym linkiem: http://bit.ly/2M4n1je