Opublikowano Dodaj komentarz

Dni tygodnia po hiszpańsku – los días de la semana

Hej, w dzisiejszym nagraniu poznamy Los día s de la semana – dni tygodnia po hiszpańsku, a także zwroty z tymi dniami, zapraszam. 

¿QUÉ DÍA ES HOY?

Los día s de la semana – dni tygodnia po hiszpańsku brzmią następująco:

lunes – poniedziałek

martes – wtorek

miércoles – środa

jueves – czwartek

viernes – piątek

sábado – sobota

domingo – niedziela

Pytanie, jaki „dzisiaj jest dzień?”, to po hiszpańsku:

¿Qué día es hoy? – Jaki dzisiaj jest dzień?

Na takie pytanie możemy odpowiedzieć:

Hoy es miércoles – dzisiaj jest środa.

Ayer fue martes – wczoraj był wtorek. 

Mañana es jueves – jutro jest czwartek. 

Żeby powiedzieć „w poniedziałek”, albo „we wtorek”, przed dniem tygodnia postawimy słówko „el”. 

el lunes – w poniedziałek

el martes – we wtorek

el miércoles – w środę

el jueves – w czwartek

el viernes – w piątek

el sábado – w sobotę

el domingo – w niedzielę. 

„El” jest na dobrą sprawę rodzajnikiem męskim i dosłownie można to słowo przetłumaczyć jako „ten”. „El sábado – w sobotę”. Jednak kiedy mówimy o dniach tygodnia, „el” tłumaczy się jako „w”. 

Hay una fiesta el sábado. – w sobotę jest impreza.

Nie róbcie przypadkiem jednego z najczęstszych błędów, jaki robią osoby uczące się hiszpańskiego, i nie tłumaczcie „w” w wyrażeniach „w poniedziałek, we wtorek itd” dosłownie, czyli za pomocą słowa „en”. „W poniedziałek, we wtorek, w środę itd. To zawsze będzie EL lunes, EL martes, EL miercoles. 

Voy al trabajo el martes – idę do pracy we wtorek. 

Voy de viaje el sábado – wyjeżdżam w sobotę. 

Llamaré mis amigos el domingo – zadzownię do moich przyjaciół w niedzielę. 

Żeby zamiast w poniedziałek, powiedzieć w poniedziałki, albo zamiast we wtorek, powiedzieć we wtorki, zamiast rodzajnika „el” przed dniem tygodnia postawimy „los”. Nic jednak nie zmienimy, jeśli chodzi o nazwę dnia tygodnia, poza sobota i niedziela, bo tam dodamy „s” na koniec:

el lunes – w poniedziałek

los lunes – w poniedziałki

el martes – we wtorek

los martes – we wtorki

el miércoles – w środę

los miércoles – w środy

el jueves – w czwartek

los jueves – w czwartki

el viernes – w piątek

los viernes – w piątki

el sábado – w sobotę

los sábados – w soboty

el domingo – w niedzielę

los domingos – w niedziele

Takiej formy ze słowem „los” użyjemy, żeby opisać coś, co dzieje się regularnie w jakiś dzień tygodnia, np. Na drzwiach niektórych restauracji możemy zobaczy tabliczkę:

Cerrado los miércoles y los jueves. – zamknięte w środy i czwartki. 

W szpitalu można z kolei zobaczyć tabliczkę

Los días de visita son los martes y los viernes. – Dni odwiedzin są we wtorki i w piątki. 

Czasami możemy usłyszeć też wyrażenie ze słowem „todos”. Np. „todos los lunes – we wszystkie poniedziałki” albo „todos los domingos – we wszystkie niedziele”, np. 

Almorzamos juntos todos los domingos – jemy wspólnie obiad we wszystkie niedziele. 

W przyszły poniedziałek, wtorek, środę itd to „el próximo lunes / el próximo martes, el próximo miércoles y etcétera, por ejemplo / na przykład:

El próximo lunes es mi cumpleaños – w następny poniedziałek są moje urodziny. 

Lo necesito para el próximo viernes – potrzebuję tego na przyszły piątek

Z kolei w zeszły poniedziałek, w zeszły wtorek itd. to:

el lunes pasado – w zeszły poniedziałek

el martes pasado – w zeszły wtorek

el miércoles pasado. -w zeszłą środę itd. 

el jueves pasado – w zeszły czwartek

el viernes pasado – w zeszły piątek

el sábado pasado – w zeszłą sobotę. 

el domingo pasado – w zeszłą niedzielę.

El martes pasado estaba en una playa del Caribe – w zeszły wtorek byłem na plaży na karaibach. 

El jueves pasado me fui a España – w zeszły czwartek wyjechałem do Hiszpanii. 

PODSUMOWANIE

Dni tygodnia po hiszpańsku to

lunes – poniedziałek

martes – wtorek

miércoles – środa

jueves – czwartek

viernes – piątek

sábado – sobota

domingo – niedziela

Wszystkie dni tygodnia są rodzaju męskiego. Żeby powiedzieć „w” dany dzień tygodnia używamy słowa „el”, el lunes – w poniedziałek, el martes – we wtorek itd. We wtorki, to los martes, w środy los miercoles, w czwartki – los jueves itd. 

W przyszłą środę to ”el próximo miércoles”, w przyszły czwartek, el próximo jueves. 

W zeszły piątek, to „el viernes pasado”, w zeszłą sobotę – El sábado pasado – w zeszłą sobotę.

Kiedy mówimy jaki dzień jest dzisiaj, lub był wczoraj, lub był jutro, nie używamy słowa „el”, nie ma tam tego słowa: Hoy es miércoles – dzisiaj jest środa.

CYTAT NA DZIŚ

Un día sin reír es un día perdido – dzień bez uśmiechu to dzień stracony

Charles Chaplin


Opublikowano Dodaj komentarz

Acordarse i recordar

Możemy znacznie poprawić to, jak mówimy po hiszpańsku, unikając małych, prostych błędów. A jednym z najczęstszych błędów jest niepoprawne użycie słów recordar i acordarse – czyli „pamiętać”. Dlatego dzisiaj wyjaśnimy sobie, kiedy używać jednego słowa, a kiedy używać tego drugiego i, co najważniejsze, jak używać obu poprawnie.

Oba słowa acordarse i recordar brzmią dość podobnie, bo oba pochodzą od łacińskiego słowa „cor”, czyli serce. Starożytni Rzymianie wierzyli, że pamięć mamy właśnie sercu. W wielu kontekstach acordar i recordar możemy używać zamiennie. Np. zdanie „nie pamiętam adresu mojego przyjaciela” możemy przetłumaczyć zarówno na:

No me acuerdo de la dirección de mi amigo.

No recuerdo la dirección de mi amigo.

RÓŻNICA W BUDOWIE ZDANIA

Zwróćmy jednak uwagę na parę różnic, w tym, jak zbudowane jest zdanie. Po pierwsze więc „acordarse” jest tak zwanym czasownikiem zwrotnym, tzn. mówimy:

(yo) me acuerdo (de algo) – przypominam sobie (o czymś)
(tu) te acuerdas (de algo) – przypominasz sobie (o czymś)

(ella) se acuerda (de algo) – on przypomina sobie (o czymś)

Po drugie, jeśli po słowie „acordarse” chcemy kontynuować zdanie, musimy zawsze dodać słówko „de”, czyli mówimy zawsze „yo me acuerdo de algo”. Najlepszym odpowiednikiem hiszpańskiej konstrukcji jest polskie „ja przypominam sobie o czymś”. Czyli w przypadku acordarse zawsze musi być wyrażona ta zwrotność (ja przypominam SOBIE – yo ME acuerdo) oraz trzeba dodać słówko „de”, jeśli chcemy kontynuować zdanie (yo me acuerdo DE algo – o czymś).

Z kolei słowo „recordar” nie jest zwrotne, tzn. mówimy po prostu:

(yo) recuerdo (algo) – ja pamiętam (coś)
(tu) recuerdas (algo) – ty pamiętasz (coś)
(ella) recuerda (algo) – ona pamięta (coś)

Jeden z najczęstszych błędów polega na tym, że osoby uczące się hiszpańskiego mówią „me recuerdo” czyli mieszają te dwa czasowniki. Dlatego podsumowując, tak długo jak chcemy przekazać sens „pamiętać coś” możemy użyć acordarse i recordar ale zdania będą wyglądały następująco:

No me acuerdo de su nombre – nie przypominam sobie jego imienia

No recuerdo su nombre – nie pamiętam jego imienia

DODATKOWE RÓŻNICE W ZNACZENIU

Przyjrzyjmy się teraz dodatkowym znaczeniom obu słów, czyli sytuacjom, w których użyjemy tylko jednego słowa lub tylko drugiego. A zaczniemy od „recordar”. 

RECORDAR

1. „Recordar” może znaczyć „przypominać komuś o czymś” np. 


Recuérdame comprar calcetines – przypomnij mi, żebym, kupił skarpetki

Recuérdame lo que te dijo – przypomnij mi, co ci powiedział

2. „Recordar” może też znaczyć, że „ktoś nam kogoś / coś przypomina”, np.

Me recuerdas a mi hermano – przypominasz mi mojego brata
Este olor me recuerda a la cocina de mi abuela – ten zapach przypomina mi kuchnię mojej babci. 

Zwróć uwagę, że w takiej sytuacji musimy użyć słówka „a”, żeby określić „kogo lub co” dana osoba lub rzecz mi przypomina” – „me recuerdas a mi hermano”.

Tutaj też możesz zadać sobie pytanie: „jak to „me recuerda”?” przecież mówiliśmy, że słowo „recordar” nie jest zwrotne i że mówimy albo „me acuerdo” albo po prostu „recuerdo”. Zgadza się – recordar nie jest zwrotne. Zwrotność oznacza, że to JA SOBIE coś przypominam – czyli ja sam zwracam się do siebie, TY SOBIE coś przypominasz, a ONA SOBIE przypomina. Z kolei w przypadku „recordar” mówimy, że to ktoś inny przypomina MI, TOBIE lub JEJ (a nie sam sobie). Po prostu mamy tak naprawdę dwa różne słowa „me” jedno oznaczające „mi” a drugie oznaczające „sobie”. Tą różnicę najłatwiej zaobserwujesz na następnym przykładzie, gdzie obie formy się nie pokrywają: 

Ella no se acuerda de mi nombre – ona nie przypomina SOBIE mojego imienia

Recuérdale mi nombre – przypomnij JEJ mojego imię (można by też powiedzieć: Tu recuerda a ella – przypomij TY jej

3. Osoby, które mówią po angielsku, czasami błędnie używają słowa „recordar” w znaczeniu „nagrywać”. Ostatecznie „recordar” przypomina angielskie słowo „nagrywać” czyli „record”. Jednak nagrywać wideo po hiszpańsku to „grabar un video”.   

ACORDAR(SE)

1. Jeśli chcesz zakończyć zdanie pytaniem „pamiętasz?”, rodowity Hiszpan użyje w takiej sytuacji tylko „te acuerdas?” Np. 

Ana dijo algo interesante ayer, ¿te acuerdas? – Ana powiedziała coś interesującego wczoraj, pamiętasz?   

W takiej sytuacji nigdy nie spytamy „recuerdas” bo przy słowie recordar trzeba zawsze określić, „co pamiętamy”.

2. Nie pomyl „acordarse” zwłaszcza w odmienionej formie. „me acuerdo – pamiętam /przypominam sobie” z popularnym zwrotem „de acuerdo – który można przetłumaczyć na „zgadzam się” lub „w porządku”. Czyli np. powiemy:

Me acuerdo de él – pamietam go

Nos vemos a las siete – widzimy się o 7

De acuerdo – w porządku / zgadzam się

PODSUMOWUJĄC:

  1. ACORDARSE – jest zwrotne, czyli zawsze trzeba powiedzieć „me acuerdo, te acuerdas, se acuerda”. Żeby kontynuować zdanie, zawsze trzeba dodać słówko „de” – me acuerdo de ella – pamiętam ją. Jeśli chcesz zakończyć zdanie pytaniem, „pamiętasz” poprawne będzie tylko pytanie ¿te acuerdas? – pamiętasz?”. Nie pomyl „me acuerdo de – pamiętam o” ze zwrotem „de acuerdo” który oznacza „w porządku, zgadzam się).
  2. RECORDAR – nie jest zwrotne i nie stawiamy po nim „de”. Powiemy więc „recuerdo algo – pamiętam coś, np. La recuerdo – pamiętam ją. Recordar może też znaczyć „przypominać komuś coś” – „recuérdame donde vives – przypomnij mi gdzie mieszkasz” lub „przypominać komuś o czymś – este lugar m recuerda a mi casa” – to miejsce przypomina mi mój dom. 

A na koniec jeszcze odmiana obu słów w teraźniejszości:

(yo) recuerdo

(tú) recuerdas

(él) recuerda

(ns) recordamos

(vs) recordáis

(ellos) recuerdan

(yo) me acuerdo

(tú) te acuerdas

(él) se acuerda

(ns) nos acordamos

(vs) os acordáis

(ellos) se acuerdan