Opublikowano Dodaj komentarz

Small czy little?

Od 22.03. do 27.03.2020 trwają zapisy do nowej edycji “Autostrady do Płynności” – kursu, który zawiera moją metodę nauki języków obcych. Kurs zawiera między innymi mój mentoring – liczba miejsc jest ograniczona! Szczegóły znajdują się na stronie: https://autostradadoplynnosci.pl/marzec20/

W dzisiejszym nagraniu zajmiemy się często mylonymi słowami „little” i „small”. Słowa te mylone są nie bez powodu – oba mogą znaczyć „mały” i są sytuacje, kiedy można stosować je zamiennie. Jest jednak wiele sytuacji, kiedy poprawne będzie użycie tylko jednego lub tylko drugiego z tych słów, jakie to sytuacje, o tym powiemy sobie dzisiaj, zapraszam!

Oba słowa „small” i „little” mogą być używane zamiennie, jeśli mówimy o wielkości rzeczy:

She has a small house in the mountains / She has a little house in the mountains – ona ma mały dom w górach. 

Put it on the small plate / Put it on the little plate – połóż to na małym talerzyku.

 

Kiedy opisujemy dzieci, „little” będzie znaczyło raczej „młody” natomiast „small” będzie odnosiło się raczej do wzrostu dziecka, np. 

Emily is a polite little girl – Emily jest grzeczną dziewczynką = młodą dziewczyną.
Emily is a small girl – Emily jest mała / niska. 

There are several little children playing outside – na zewnątrz bawi się kilkoro dzieci (młodych dzieci)

Small children cannot use this swing because they may fall off – małe dzieci (nie mające odpowiedniego wzrostu) nie mogą używac tej hustawki, bo mogą wypaść.. 

Na dobrą sprawę to właśnie słowa „little” a nie „small” użyjemy, kiedy chcemy mówić o czymś zdrobniale, z pewnego rodzaju czułością, a także kiedy chcemy do zdania dodać jeszcze jakiś przymiotnik wyrażający nasze emocje, np.

She’s my sweet little girl – to moja słodziutka dziewczynka (= córka). 

Look at this poor little dog – spójrz na tego biednego pieska.

Słowa „little” w znaczeniu „mało” oraz „a little” w znaczeniu „trochę” użyjemy, żeby mówić o ilości czegoś niepoliczalnego. Więcej na ten temat mówiłem parę odcinków temu, więc zachęcam zainteresowanych do zajrzenia na blog „zapytajpoliglotę.pl, gdzie znajdziecie tamtą i inne darmowe lekcje angielskiego. Nie mniej jednak tutaj zobaczymy dwa przykłady:

We have little free time this afternoon, so we can’t finish our task – mamy mało wolnego czasu dziś po południu, więc nie damy rady skończyć nasze zadanie.  

We have a little free time this afternoon, so we can finish our task – mamy trochę wolnego czasu dziś po południu, więc moemy skończyć nasze zadanie.  

Ponadto słowa „little” użyjemy w zwrocie „a little bit of sth – troszeczkę / ciutkę / odrobinę czegoś”, np. „A little” i „a little bit” znaczą mniej więcej to samo, przy czym ta druga forma – „a little bit” brzmi nieco delikatniej, jest bardziej zdrobniała:

This coffee needs just a little bit more sugar. – potrzeba do tej kawy ciutkę więcej cukru. 

Just add a little bit of salt and the soup will be ready – dodaj jeszcze tylko ciutkę soli I zupa będzie gotowa. 

Słowo „little” używane jest też częściej w znaczeniu „not important – nieważny, mało istotny”, np. 

I had a little trouble with my car today. – miał drobne kłopoty z moim samochodem dzisiaj.

Don’t get so upset over such a little matter. – nie irytuj się taka drobnostką (dosł. Mało istotną sprawą)

Natomiast kiedy porównujemy dwie małe rzeczy pod względem rozmiaru, użyjemy tylko słowa „small – mały” a właściwie „smaller – mniejszy” oraz „smallest – najmniejszy”, np. 

Melons are generally smaller than watermelons – melony są zazwyczaj mniejsze od arbuzów.

That is the smallest cat I have ever seen! – to najmniejszy kot, jakiego kiedykolwiek widziałem. 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa użyjesz : „little” czy „small” w zdaniu:

Koty są zazwyczaj mniejsze od psów – Cats are usually … than dogs. 

Odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE

Oba słowa „small” i „little” mogą być używane zamiennie, jeśli mówimy o wielkości rzeczy: a small house / a little house – mały dom. 

Przy opisie rzeczy „little” znaczy „młody”, lub posłuży nam do zrobienia zdrobnienia, natomiast „small – niski / niewielkich rozmiarów”, np. 

A little boy – chłopczyk

A small boy – mały chłopiec

Zwrot: „a little / a little bit of sth: oznacza „trochę / troszeńkę czegoś”: a little sugar /  a little bit of sugar. – trochę / troszeńkę cukru. 

„Little” będzie znaczyło też „mało istotny: a little trouble – drobne kłopoty.

Natomiast kiedy porównujemy dwie małe rzeczy pod względem rozmiaru, użyjemy tylko słowa „small”: „The smallest spoon in the world – najmniejsza łyżeczka na świecie”. 

CYTAT

“If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito. – jeśli myślisz, że jesteś zbyt mały, żeby zrobić różnicę, spróbuj zasnąć z komarem w pokoju” ― The Dalai Lama.