Opublikowano Dodaj komentarz

11 słów, które użyjesz zamiast ‘machen’

Wszyscy znamy słowo „machen – robić”. Jest ono nie tylko bardzo przydatne, ale też często używane. I podobnie jak z wieloma często używanymi słowa, używane bywa nieco za często. Dlatego w dzisiejszym odcinku poznasz 11 słów, których możesz użyć w swoich wypowiedziach zamiast „machen”- tak, żeby nie powtarzać się i wysławiać się bardziej elokwentnie po niemiecku.


1. Ich muss etwas in der Stadt machen – muszę coś w mieście zrobić.

W kontekście załatwiania spraw w mieście, zamiast słowa „machen” możemy dosłownie użyć słowa „załatwiać – erledigen”

Ich muss etwas in der Stadt erledigen – muszę coś w mieście załatwić.


„Erledigen
” możemy użyć też w kontekście robienia prac domowych:

Ich mache jetzt Hausaufgaben / Ich erledige jetzt Hausaufgaben – zrobię zadania domowe. 

2. Ich mache einen Kaffee – zrobię kawę. 

W tym wypadku możemy użyć tez słów „zubereiten – przygotować”:

Ich bereite einen Kaffee zu – przygotuję kawę.

3. Ich mache einen Kuchen – zrobię ciasto.

W tym wypadku możemy użyć słowa baken – piec:

Ich bake einen Kuchen – upiekę ciasto.   4. Ich habe heute viele Sachen gemacht – robiłem dzisiaj wiele rzeczy. 

W tym kontekście zamiast „robić” możemy użyć słowa „zajmować się” i powiedzieć „zajmowałem się dzisiaj wieloma rzeczami”. W niemieckim mamy aż trzy różne słowa do wyboru, które będą miały znaczenie zajmowania się czymś: sich beschäftigen, sich befassen, sich auseinandersetzen. 

Ich habe mich heute mit so vielen Sachen beschäftigt – zajmowałem się dzisiaj wieloma rzeczami.

Ich habe mich heute mit so vielen Sachen befasst – zajmowałem się dzisiaj wieloma rzeczami.

Ich habe mich heute mit so vielen Sachen auseinandergesetzt – zajmowałem się dzisiaj wieloma rzeczami.

5. Mein Freund macht eine Party – mój kolega robi imprezę. 

Tutaj możemy użyć słów „veranstalten„ – urządzać” albo „organisieren” -organizować”.

Mein Freund veranstaltet eine Party – mój kolega urządza imprezę.

Mein Freund organisiert eine Party – mój kolega organizuje imprezę.

6. Die Firma macht Möbel. – Ta firma robi meble. 


W tym wypadku lepszym słowem będzie rozdzielnie złożone „herstellen – produkować”.

Die Firma stellt Möbel her – ta firma produkuje meble. 

7. Ich habe einen Deutschkurs gemacht. – zrobiłem kurs niemieckiego.

W kontekście nauki bardziej na miejscu będzie słowo „absolvieren – ukończyć”, zwłaszcza że słowo to zakłada, że jesteśmy absolwentami. 

Ich habe einen Deutschkurs absolviert. – ukończyłem kurs niemieckiego.

Ewentualnie, jeśli nie chcemy określić, czy ten kurs ukończyliśmy, czy nie, możemy użyć słowa „besuchen – odwiedzać”.

Ich habe einen Deutschkurs besucht. – chodziłem na kurs niemieckiego (dosł. Odwiedzałem).

 

ZADANIE

Jakie inne synonimy słowa „machen” znacie? – napiszcie w komentarzach!

 

Cytat na dziś

“Der kürzeste Weg, um vieles zu erledigen, ist immer nur eine Sache zu machen. – najszybszym sposobem, żeby wiele dokonać, jest robienie jednej rzeczy na raz” – Samuel Smiles.

Opublikowano Dodaj komentarz

Nie mów więcej ‘auf was’ – worauf, woran, womit, wobei, worüber, wovon

Dołącz do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/niemieckizapytajpoliglote

Podczas gdy w zeszłym odcinku zajmowaliśmy się słówkiem „da” dzisiaj zajmiemy się słówkiem „wo”, które pojawia się w takich wyrażeniach jak worauf, woran, womit, wobei, worüber, wovon, zapraszam!

WORAUF

Zacznijmy od „worauf”. Jak łatwo zauważyć w „worauf” mamy słówko „auf”, które znajdziemy np. w zwrocie: „Ich warte auf – czekam na”, gdzie „auf” znaczy „na”. Kiedy pytamy „na co czekasz” zamiast „auf was” użyjemy właśnie naszego tytułowego „wo” które dokleimy do „auf”. Zapytamy więc:

Worauf wartest du? – na co czekasz?

Zwróćcie uwagę, że dla ułatwienia wymowy, między „wo” i „auf” wcisną jeszcze „r”. I to „r” Niemcy wsadzają zawsze, kiedy po „wo” mamy słówko zaczynające się na samogłoskę, czyli na „a, o, u, i lub e”.  

WORAN

Dobrym tego przykładem jest kolejne wyrażenie, czyli „woran”. Zauważcie, że w tym wyrażeniu mamy słówko „an”, które spotkamy np. w zwrocie „ich denke an – myślę o”. Żeby zapytać „o czym myślisz?” znów użyjemy „wo” i powiemy: 

Woran denkst du? –  o czym myślisz?

WOFÜR

Przejdźmy teraz do „wofür”, w którym słychać słówko „für. Für” spotkamy np. w wyrażeniu: „ich interessiere mich für… – interesuję się…” w którym to po „für” określamy, czym się interesujemy, np. 

Ich interessiere mich für Sport – interesuję się sportem. 

Żeby jednak zadać pytanie „czym się interesujesz” znowu zamiast „für was” użyjemy naszego „wo” i zapytamy:

Wofür interessierst du dich? – czym się interesujesz?

WOÜBER, WOBEI, WOMIT 

Czyli słówko „wo” znaczy „co / czym” i słówko to doklejamy do „auf, an, mit, bei, über, von” itd. Na koniec jeszcze kilka zdań, gdzie będziecie mogli to zauważyć:

Wobei kann ich helfen? – w czym mogę pomóc?

Wovon erzählst du? – o czym opowiadasz?

Worauf freust du dich? – na co się cieszysz?

Worüber sprechen Sie? – o czym Pan mówi?  

Womit soll ich anfangen? – od czego powniewienm zacząć?

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jak więc zapytasz po niemiecku:

(…) warten wir? – na co czekamy?

Poprawną odpowiedź podamy na naszych Social Mediach w piątek!

PODSUMOWANIE

Wo” znaczy „co / czym” i służy do zadawania pytań. 

Wo” przyklejamy do auf, an, mit, bei, über, von: worauf, woran, womit, wobei, worüber, wovon. 

Jeśli po „wo” mamy samogłoskę, w środek wsadzamy jeszcze „r” dla ułatwienia wymowy. 

Cytat na dziś

„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.” – “Muzyka wyraża to, co powiedziane być nie może, ale o czym milczeć się nie da.“

Viktor Hugo

Opublikowano Dodaj komentarz

DA (darauf, daran, damit, dabei, darüber, davon).

W komentarzach często pojawia się pytanie, o to skąd się bierze i co oznacza „da”, w takich wyrażeniach jak darauf, daran, darfür, damit. Dlaczego czasami słyszycie „ich warte auf” a czasami „ich warte darauf”. Dzisiaj długo oczekiwany odcinek, w którym znajdziecie odpowiedzi na te pytania:).

DARAUF

Zacznijmy od „darauf”. Jak łatwo zauważyć w „darauf” mamy słówko „auf”, które znajdziemy np. w zwrocie: „Ich warte auf – czekam na”, gdzie „auf” znaczy „na”. 

Ich warte auf sie – czekam na nią

Ich warte auf ihn – czekam na niego

Kiedy chcemy powiedzieć, „czekam na to”, to zamiast „ich warte auf das” Niemcy użyją słówka „da” które przykleją do „auf” i powiedzą:

Ich warte darauf – czekam na to. 

Zwróćcie uwagę, że dla ułatwienia wymowy, między „da” i „auf” wcisną jeszcze „r”. I to „r” Niemcy wsadzają zawsze, kiedy po „da” mamy słówko zaczynające się na samogłoskę, czyli na „a, o, u, i lub e”.  

DARAN

Dobrym tego przykładem jest kolejne wyrażenie, czyli „daran”. Zauważcie, że w tym wyrażeniu many słówko „an”, które spotkamy np. w zwrocie „ich denke an – myślę o” np. 

Ich denke an sie – myślę o niej

Ich denke an ihn – myślę o nim 

Kiedy Niemiec jednak będzie chciał powiedzieć „myślę o TYM”, znów doda „da” do „an”, a ponieważ „an” zaczyna się na samogłoskę (a), wciśnie tam jeszcze „r” i powie:

Ich denke daran – myślę o tym

DARFÜR

Przejdźmy teraz do „darfür”, w którym słychać słówko „für. Für” spotkamy np. w wyrażeniu: „ich interessiere mich für… – interesuję się…” w którym to po „für” określamy, czym się interesujemy, np. 

Ich interessiere mich für Sport – interesuję się sportem. 

ich interessiere mich für Kunst – interesuję się sztuką. 

Gdyby ktoś nam zadał pytanie „interessierst du dich für Sprachen? – interesujesz się językami?” a my zamiast w odpowiedzi powtarzać całe zdanie: „tak, interesuję się językami”, chcieli odpowiedzieć krótko: „tak, interesuję się TYM”, znów użyjemy naszego słówka „da”, które dokleimy do „für” i powiemy:

ich interessiere mich dafür – interesuję się tym. 

DARÜBER, DABEI, DAMIT 

Czyli słówko „da” znaczy „to / tym” i słówko to doklejamy do „auf, an, mit, bei, über, von” itd. Na koniec jeszcze kilka zdań, gdzie będziecie mogli to zauważyć:

Ich helfe dir dabei – pomogę ci przy tym

Ich erzähle dir davon – opowiem Ci o tym

Ich freue mich darauf – cieszę się na to. 

Wir sprechen darüber – rozmawiamy o tym.  

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Dlatego biorąc pod uwagę to, o czym dzisiaj Wam powiedziałem oraz to, że „opowiadać o” to „erzählen von”, jak powiecie „opowiedz mi o tym”:

Erzähl mit (…) – opowiedz mi o tym

Poprawną odpowiedź podamy na naszych Social Mediach w piątek!

PODSUMOWANIE

Da” znaczy „to / tym” i pozwala krótko odpowiedzieć na pytanie. 

Da” przyklejamy do auf, an, mit, bei, über, von: darauf, daran, damit, dabei, darüber, davon. 

Jeśli po „da” mamy samogłoskę, w środek wsadzamy jeszcze „r” dla ułatwienia wymowy. 

Cytat na dziś

Was es wert ist, zu haben, ist es wert, darauf zu warten! – jeśli coś jest warte tego, żeby to mieć, warte jest też tego, żeby na to poczekać“

Marlin Monroe

Opublikowano Dodaj komentarz

20 codziennych czynności po niemiecku – sprawdź czy znasz je wszystkie!

Zanim zaczniemy krótka informacja, dla osób, które chcą nauczyć się niemieckiego. Otwieramy zapisy na kolejną edycję kursu Niemiecki w 3 Miesiące. Jest to intensywny kurs niemieckiego online, na żywo, prowadzony przeze mnie. W kursie poznasz najważniejsze słownictwo i zwroty do komunikacji, wyjaśnię Ci najważniejsze zasady gramatyki – w rozumiały sposób oraz przećwiczysz mówienie oraz rozumienie, dzięki nagraniom stworzonym przy udziale rodzimych Niemców. Lekcje odbywają się 2 razy w tygodniu na specjalnej platformie online, między lekcjami będziesz otrzymywać dodatkowe materiały do nauki mówienia, pisania i czytania po niemiecku. Pełny opis kursu znajdziesz na https://zapytajpoliglote.pl/niemiecki-w-3-miesiace/. Jak w każdej edycji mamy limit miejsc, więc jeśli zależy Ci na nauczeniu się niemieckiego, warto się pospieszyć.

W dzisiejszym odcinku, przygotowałem dla Was 20 słów i zwrotów, które pozwolą Wam opisać przebieg waszego dnia, czyli wasz Tagesablauf. Zapraszam.

1. Aufwachen – budzić się. 

Ich wache früh auf – budzę się wcześniej. 

2. Aufstehen – wstawać.

Ich stehe um halb sieben auf – wstaję wpół do siódmej.

3. Sich die Zähne putzen – szczotkować / myć sobie zęby (dosł. Czyścić).

W tym zwrocie słowo „sich” znaczy „sobie”. Pamiętajcie, że w języku niemieckim słowo „sobie” jest inne dla każdej osoby:

Ich putze mir die Zähne. – myję sobie zęby (dosł. myję sobie zęby).

du putzt dir Zähne. – myję sobie zęby (dosł. myjesz tobie zęby).

er/sie/es putzt sich die Zähne. – on / ona / ono myją sobie zęby (dosł. myją sobie zęby).

wir putzen uns die Zähne. – myję sobie zęby (dosł. my myjemy nam zęby).

ihr putzt euch die Zähne. – myję sobie zęby (dosł. myjecie wam zęby).

sie putzen sich die Zähne. – myję sobie zęby (dosł. oni myją sobie zęby).

O ile „putzen” znaczy „czyścić / pucować” to słowem, które dosłownie po niemiecku znaczy „myć” jest „waschen”. 

4. Sich waschen – myć się. 

Pamiętajcie, że „sich waschen” jest czasownikiem zwrotnym – oznacza to, że mamy tutaj słowo „sich” które w tym wypadku oznacza „się. I również „się” po niemiecku jest inne dla każdej osoby:

Ich wasche mich – myję się (dosł. ja myję mnie) 

du wäschst dich – ty myjesz się (dosł. ty myjesz ciebie). 

er/sie/es wäscht sich – on / ona / ono myje się. 

wir waschen uns – my myjemy się (dosł. my myjemy nas). 

ihr wascht euch – wy myjecie się (wy myjecie „was”). 

sie waschen sich – oni myją się. 

Zamiast „sich „wachen” możemy powiedzieć. 

5. Duschen – brać prysznic.

Ich dusche (mich) – biorę prysznic. 

6. Sich rasieren – golić się.

Ich rasiere mich – golę się (dosł. ja golę mnie) 

du rasierst dich – ty golisz się (dosł. ty golisz ciebie). 

er/sie/es rasiert sich on / ona / ono gogli się. 

wir rasieren uns – my golimy się (dosł. my golimy nas). 

ihr rasiert euch wy golicie się (wy golicie „was”). 

sie rasieren sich – oni golą się. 

7. Sich anziehen – ubierać się. 

Ich ziehe mich schnell an – ubieram się szybko. 

8. Sich schminken – malować się. 

W tym słowie bardzo dobrze możemy zobaczyć różnicę między „się” i „sobie” po niemiecku:

Ich schminke mir die Augen – maluję sobie oczy. 

Ich schminke mich – maluję się. 

9. Frühstücken / das Frühstück essen. 

Po niemiecku można dosłownie powiedzieć „zjeść śniadanie” czyli „das Frühstück essen”. Nie mniej jednak Niemcy używają powszechnie słowa „frühstücken” czyli nieco już zapomnianego w języku polskim „śniadać”

Ich frühstücke – śniadam. 

Ich esse das Frühstück – jem śniadanie. 

 

Warto zapamiętać tutaj jeszcze zwrot „zum Frühstück” czyli „na śniadanie”.

Was isst du zum Frühstück – co jesz na śniadanie. 

10. Zur Arbeit / in die Arbeit gehen.

Ich gehe zur Arbeit – idę do pracy. 

11. Eine Pause machen – robić sobie przerwę.

Am Mittag mache ich eine Pause – w południe robię sobie przerwę. 

14. Feierabend machen – kończyć pracę. 

Ich mache um 17 Feierabend. – kończę pracę o 17. 

12. Nach Hause züruckkommen. 

Ich komme nach Hause züruck – wracam do domu. 

13. Zu Mittag essen – jeść obiad.  

Ich esse zu Mittag – jem obiad. 

Zwrócicie uwagę, że „zu Mittag essen” należy traktować jako stały, utarty zwrot, bo samo słowo obiad, to „das Mittagessen”. Niemcy jednak nie powtarzają dwa razy słowa „essen” i nie mówią „ich esse das Mittagessen”, tylko krócej: „Ich esse zu Mittag – jem obiad”. Samo słowo ”das Mittagessen” pojawi się np. W taki zwrocie, jak:  

Das Mittagessen ist fertig. – Obiad jest gotowy. 

15. Zu Abend essen – jeść kolację.  

Ich esse zu Abend – jem kolację. 

Podobnie jak w przypadku słowa „obiad”, kolacja to „das Abendesssen”. Niemcy jednak nie powtarzają dwa razy słowa „essen” i nie mówią „ich esse das Abendesssen”, tylko krócej: „Ich esse zu Abend – jem obiad”. Samo słowo ”das Abendessen” pojawi się np. w takich zwrotach, jak:  

Das Abendessen ist fertig. – Kolacja jest gotowa.

Wir sind zum Abendessen eingeladen.  – jesteśmy na kolację zaproszeni. 

16. Sich ausziehen – rozbierać się. 

Ich ziehe mich aus – rozbieram się. 

17. Bügeln – prasować. 

Ich bügle mein Hemd für morgen – prasuję sobie koszulę na jutro. 

Das Bügeleisen – żelazko. 

18. Baden – kąpać się. 

Ich bade – kąpię się. 

Zwróćcie tutaj uwagę, że choć po polsku „kąpać się” jest słowem zwrotnym (ma „się”), to po niemiecku, tego się „nie ma” mówimy więc po prostu „ich bade – kąpię (się)”.

19. Den Wecker stellen – nastawiać budzić.

Ich stelle den Wecker auf sechs – nastawiam budzić na szóstą. 

20. Ins Bett gehen. – iść do łóżka. 

Ich gehe ins Bett – idę do łóżka. 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Dlatego biorąc pod uwagę to, o czym dzisiaj Wam powiedziałem, jak powiecie po niemiecku:

(…) esse ich einen Joghurt – na śniadanie jem jogurt. 

Poprawną odpowiedź podamy na naszych Social Mediach w piątek!

Cytat na dziś

Jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. – każdy dzień jest szansą, żeby robić to, co byś chciał.

Opublikowano Dodaj komentarz

Das Wetter – pogoda

Dzisiaj „porozmawiamy sobie o pogodzenie – wir werden über das Wetter sprechen”. Tak, żebyście nie tylko potrafili odpowiedzieć na pytanie: „Wie ist das Wetter heute? – jaka jest pogoda dzisiaj?”, ale też zrozumieć „die Wettervorhersage – prognozę pogody”. Zapraszam!

Gdy „jest ładna pogoda”, powiemy: das Wetter ist schön. Es scheint die Sonne – świeci słońce. Ewentualnie możemy powiedzieć Es ist sonnig – Jest słonecznie. Und es ist warm – i jest ciepło. Zwróćcie tutaj uwagę, że gdy mówimy JAK jest (ciepło, zimno, wietrznie itd), po niemiecku zawsze powiemy „es ist – jest”. Nigdy nie powiemy tylko „ist”, np. 

Es ist kalt – Jest zimno

Es ist windig – Jest wietrznie

Es ist frostig – Jest mroźnie

Es ist neblig – jest mgliście

Ewentualnie możemy powiedzieć, że to NAM jest ciepło lub zimno. Wówczas użyjemy zwrotów:

Mir ist warm / kalt – mi jest ciepło / zimno.

Gdy “pogoda się zmienia”, powiemy „das Wetter schlägt um”.

Natomiast, gdy es ist bewölkt. – jest pochmurnie, możemy powiedzieć es sieht nach Regen aus. – zbiera się na deszcz. Jak sytuacja staje się poważniejsza, powiemy „es kommt ein Gewitter – nadchodzi burza. Co ciekawe, Niemcy mają nie tylko rzeczownik „burza – das Gewitter” ale też czasownik „gewittern – dosł. burzować”. Używamy go w zwrocie „es gewittert – „dosł. burzuje”, a niedosłownie „właśnie jest burza”. A jak przy burzy jesteśmy, gdy „błyska”powiemy: es blitzt, a gdy „grzmi”, powiemy „es donnert”. W takiej sytuacji Niemiec może zakrzyknąć „So ein Mistwetter! – ależ paskudna pogoda!”

Tak jak nie ma dymu bez ognia, tak nie ma też burzy bez deszczu. Gdy zaczyna ledwie kropić, powiemy „es tröpfelt – kropi”. Bo „kropla” to „der Tropfen”. Ewentualnie możemy powiedzieć „es nieselt – mży”. Następnie „es regnet – pada deszcz”. A kiedy już leje jak z cebra powiemy „Es regnet in Strömen.” A jeśli pada tylko przelotnie powiemy „Es gibt Regenschauer”. 

Jeśli pada deszcz ze śniegiem, powiemy „es gibt Schneeregen” jako, że „der Schnee” to „śnieg” a „der Regen” to „deszcz”. Natomiast jak pada tylko śnieg, powiemy „Es schneit – pada śnieg”. 

Kiedy „pada grad” powiemy „Es hagelt”. A gdy deszcz ustaje, powiemy der Regen läßt nach. A jak już znowu wyjdzie słońce, powiemy: es hat sich aufgeheitert – rozpogodziło się. 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Dlatego biorąc pod uwagę to, o czym dzisiaj Wam powiedziałem, jak powiecie „jest dzisiaj bardzo zimno”. Poprawną odpowiedź podamy na naszych Social Mediach w piątek!

Cytat na dziś

„Nicht jede Wolke erzeugt ein Gewitter. – nie każda chmura rodzi burzę“

William Shakespeare

Opublikowano 2 komentarze

Jak pytać o godzinę po niemiecku?

W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak podawać godzinę po niemiecku. Zapraszam!

O godzinę pytamy za pomocą zwrotów:

Wieviel Uhr ist es? – która godzina jest?

Wie spät ist es? – która godzina jest? (dosł. jak późno jest?)

Odpowiadamy za pomocą wyrażenia:

Es ist (…) Uhr – jest (…) godzina

Es ist acht Uhr – jest 8 godzina 

Es ist vier Uhr – jest 4 godzina

W językum mówionym bardzo często pomijamy słowo Uhr – godzina:

Es ist acht (Uhr) – jest 8 (godzina).

Szczególna uwaga należy się godzinie pierwszej, bo w zależności, czy dodamy to słowo Uhr, czy nie, zmieni się nieco forma:

Es ist eins – jest pierwsza (bez słowa Uhr, mówimy „eins”)

Es ist ein Uhr – jest pierwsza godzina (ze słowem Uhr, mówimy „ein”)

Gdy używamy bardziej formalnego niemieckiego lub gdy chcemy bez wszelkiej wątpliwości zostać poprawnie zrozumiani godziny będziemy podawali za pomocą liczb o 1-24:

Es ist achtzehn Uhr – jest godzina 18

Es ist dreiundzwanzig Uhr – jest godzina 23

W mowie potocznej jednak godziny podaje się za pomocą licz o 1-12. Czyli w przypadku godziny 18. powiemy: es ist sechs Uhr – jest godzina szósta, a w przypadku godziny 23. powiemy: es ist elf Uhr – jest godzina 11.

W takich wypadkach kontekst sytuacyjny podpowie już naszemu rozmówcy, czy chodzi o szóstą rano, czy szóstą wieczorem. Ewentualnie, dla większej klarowności, możemy dodać jeszcze takie słowa jak:

Morgens – rano

Vormittags – przedpołudniem

Mittags – w południe

Nachmittags – po południu

Abends – wieczorem

Nachts – w nocy

Es ist sechs Uhr morgens – jest szósta rano

Es ist sechs Uhr abends – jest szósta wieczorem

Kiedy podajemy niepełne godziny, w mowie bardziej formalnej powiemy:

Es ist achtzehn Uhr dreißig – jest godzina osiemnasta trzydzieści

Natomiast w języku potocznym powiemy:

Es ist halb sechs – jest wpół do szóstej

Es ist halb vier – jest w pół do czwartej. 

Kwadrans po niemiecku to das Viertel, przy podawaniu godziny pomijamy jednak rodzajnik „das” i powiemy:

Es ist Viertel vor zwei – jest kwadrans przed drugą.

Ewentualnie możemy też powiedzieć:

Es ist ein Uhr fünfundvierzig – jest godzina pierwsza czterdzieści pięć

Es ist fünfzehn vor zwei – jest za piętnaście druga (dosł. jest piętnaście przed drugą)

A jak jesteśmy już przy słowie „vor – przed”, warto też wspomnieć słowo „nach – po”, np. 

Es ist zehn vor drei – jest 10 minut przed 3. 

Es ist zehn nach drei – jest 10 minut po 3.

Odpowiednikiem polskiego zwrotu „zaraz będzie trzecia ósma” jest zwrot:

Es ist gleich drei – zaraz będzie trzecia

Es ist gleich acht – zaraz będzie ósma

Ze słowem „gleich”, które w tym wypadku przetłumaczymy na zaraz. Ewentualnie możemy powiedzieć:

Es ist kurz vor drei – dosł. zaraz krótko przed trzecią

Es ist kurz vor acht – dosł. zaraz krótko przed ósmą

Żeby zapytać „o której godzinie coś się wydarzy”, użyjemy zwrotu:

Um wie viel Uhr? – o której godzinie?

Um wie viel Uhr wollen Sie abreisen? – o której godzinie chce Pan wyjechać?

W odpowiedzieć powiemy:

Um (…) Uhr – o (…) godzinie

Um zehn Uhr – o dziesiątej godzinie 

Um halb elf – o w pół do jedenastej

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Dlatego biorąc pod uwagę to, o czym dzisiaj Wam powiedziałem, jak powiecie: 

Wir treffen uns um (…) – spotykamy się o wpół do drugiej

PODSUMOWANIE

Dzisiaj powiedzieliśmy sobie jak podawać godzinę po niemiecku. Najważniejsze zwroty do zapamiętania to:

Wie viel Uhr ist es? – która godzina jest?

Um wie viel Uhr? – o której godzinie?

A w odpowiedzi możemy powiedzieć:

Es ist drei Uhr – jest godzina 3. 

Um drei Uhr – o godzinie trzeciej. 

Cytat na dziś

„Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen – to nie chodzi o to, że mamy zbyt mało czasu, tylko o to, że zbyt dużo czasu nie wykorzystujemy.

Seneca

Opublikowano 2 komentarze

40 podstawowych zwrotów po niemiecku

Niemiecki 40 podstawowych zwrotów

Nowy rok jest idealnym czasem, żeby zacząć naukę języka. Dlatego w dzisiejszym odcinku zebrałem dla was 40 podstawowych zwrotów na początek nauki niemieckiego. Zwrotów, które wykorzystacie na pewno jadąc do Niemiec. Zapraszam!

 1. Hallo – Witam (uniwersalne powitanie)
 2. Guten Morgen – dzień dobry (dosł. dobrego ranka)
 3. Guten Tag – dzień dobry
 4. Guten Abend – dobry wieczór
 5. Wie geht’s – co słychać?
 6. Es geht mir gut – u mnie wszystko w porządku
 7. Auf wiedersehen – do widzenia 
 8. Tschüss – cześć (na pożegnanie)
 9. Einen schönen Tag noch – miłego dnia
 1. Ja, bitte – tak proszę
 2. Nein, danke – nie dziękuję
 3. Vielen Dank – dziękuję
 4. Gern Geschehen – nie ma za co
 5. Kein Problem – nie ma problemu
 6. Entschuldigung – przepraszam
 7. Ich weiß es nicht – nie wiem tego
 8. Es tut mir Leid – przykro mi
 9. Macht nichts – nic nie szkodzi
 10. In Ordnung – w porządku 
 11. Sprechen Sie Englisch? – mówi pan po angielsku?
 12. Ich verstehe nicht – nie rozumiem
 13. Können Sie bitte wiederholen? – czy może Pan powtórzyć
 14. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch – mówię tylko trochę po niemiecku
 15. Wie heißen Sie? – jak się Pan nazywa?
 16. Ich heiße Kamil – nazywam się Kamil
 17. Woher kommen Sie? – skąd Pan pochodzi?
 18. Ich komme aus Polen – pochodzę z Polski
 19. Ich bin Polnisch – jestem Polakiem
 20. Ein Bier bitte – piwo, proszę
 21. Prost – na zdrowie
 22. Die Rechnung, bitte – rachunek proszę
 23. Kann ich bitte zahlen? – czy mogę zapłacić?
 24. Ich möchte mit Karte zahlen – chciałbym zapłacić kartą
 25. Ich möchte bar zahlen – chciałbym zapłacić gotówką
 26. Ich habe mich verlaufen / Ich habe mich verfahren – zgubiłem się (idąc) / zgubiłem się (jadąc)
 27. Ich suche… (einen Supermarkt) – szukam… (supermarketu
 28. Wo ist…(die Toilette) – gdzie jest toaleta
 29. Ich möchte nach Hamburg – chcę jechać do Hamburga
 30. Eine Fahrkarte bitte – bilet proszę
 31. Wie viel kostet das? – ile to kosztuje?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cytat na dziś

Sprache ist der Schlüssel zur Welt. – Język jest kluczem do świata.

Wilhelm von Humboldt

Opublikowano Dodaj komentarz

Beenden, enden, zu ende, alle, schluss

Ponieważ stary rok dobiega końca, zajmiemy się dzisiaj słowem „kończyć” po niemiecku. Wyjaśnimy sobie różnicę między „enden” i „beenden”. Poznamy także różne ciekawe, potoczne zwroty, które usłyszycie na codzień, a które dotyczą „zakańczania” czegoś.

ENDEN / BEENDEN

Różnica między słowami „beenden” i „enden” będzie dla Was dość prosta do wychwycenia. „Beenden” bowiem znaczy „zakańczać coś”, innymi słowy jest jakiś sprawca, jakaś osoba, która decyduje się coś zakończyć. „Enden” natomiast znaczy „kończyć się”. Coś kończy się zazwyczaj samo z siebie – po prostu dobiega do końca. Zobaczmy to na przykładach:

Das Buch endet auf eine überraschende Art und Weise – ta książka kończy się w zaskakujący sposób. 

Der Schriftsteller hat sein Buch beendet – pisarz zakończył swoją książkę (=skończył ją pisać)

Die Reise endet hier. – podróż kończy się tutaj.

Wir beenden die Reise hier. – my kończymy podróż tutaj.

Die Deutschstunde endet um 13 Uhr – lekcja niemieckiego kończy się o 13

Der Lehrer hat die Deutschstunde pünktlich beendet – nauczyciel zakończył lekcje niemieckiego punktualne

ZU ENDE GEHEN / SEIN

A jak przy słowie „enden” jesteśmy, warto wymienić zwrot:

Zu Ende gehen – dobiegać końca

Der Tag geht zu Ende – dzień dobiega końca

Das Jahr geht zu Ende – ten rok dobiega końca

A jak coś już się skończy, użyjemy zwrotu „zu Ende sein – być zakończonym”

Der Film ist zu Ende – Film się skończył

Das Jahr ist zu Ende – ten rok się zakończył

Samo „zu Ende” dosłownie znaczy do końca, np. 

Hast du das Buch zu Ende gelesen? – skończyłeś czytać książkę / przeczytałeś książkę do końca?

ALLE

Kolejnym ciekawym wyrażeniem, tym razem z języka potocznego jest „alle sein – skończyć się”. Zwrotu tego użyjemy zazwyczaj, jak zużyjemy jakiś produkt w domu. Wówczas powiemy:

Der Kaffee ist alle – kawa się skończyła

Das Brot ist alle – chleb się skończył.

MIT ETWAS SCHLUSS MACHEN

Kolejnym potocznym zwrotem jest „mit etwas Schluss machen – skończyć coś”. Np. Rozmawiając przez telefon z kolegą możemy powiedzieć:

Ich muss Schluss machen, denn es klingelt an der Tür – muszę kończyć, bo ktoś dzwoni do drzwi.

FERTIG

Kiedy ukończymy jakąś czynność, np. jedzenie, albo pracę, możemy też użyć zwrotu „mit etwas fertig sein – zakończyć coś”. „Fertig” dosłownie znaczy „gotowy”.

Bist du fertig mit dem Essen? – skończyłeś jeść? (dosł. jesteś z jedzeniem gotowy?)

Ich bin mit der Arbeit fertig – skończyłem pracę (dosł. jestem z pracą gotowy). 

A jak o pracy mowa, dzień pracujący możemy zakończyć wykrzyknikiem: Feierabend! – fajrant! 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakie więc słowa użyjecie w zdaniu:

Der Tee ist (…) – herbata się skończyła.

PODSUMOWANIE
W dzisiejszym odcinku wyjaśniliśmy sobie różnice między słowami:

Beenden – kończyć. 

Enden – kończyć się.

Omówiliśmy sobie ponadto zwroty

Zu Ende gehen – dobiegać ku końcowi

Zu Ende sein – być zakończonym

Alle sein – skończyć się

Schluss machen – zakończyć coś

Mit etwas fertig sein – coś zakończyć

Cytat na dziś

„Jede Ende ist ein neuer Anfang – Każdy koniec jest nowym początkiem”.

Opublikowano Dodaj komentarz

Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne po niemiecku

SERIA DARMOWYCH WEBINARÓW O SKUTECZNEJ NAUCE JĘZYKA:

zaczynamy w poniedziałek 28 grudnia o godzinie 18:00 na YouTube, Facebooku i na Instagramie! Bądź z nami na żywo od 28.12.2020 do 3.01.2021!

Witam Kochani, ponieważ przed nami święta i Nowy Rok, zebrałem dla Was życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne, które możecie wysłać Waszym przyjaciołom i współpracownikom w Niemczech. Zapraszam serdecznie!

Zacznijmy do tego, że słowo „wünschen” znaczy życzyć:

Ich wünsche Ihnen… – życzę Panu / Pani

Ich wünsche dir… – życzę Tobie

Ich wünsche deiner Familie… – życzę twojej rodzinie

Życzyć możemy „frohe Weinachten – wesołych Bożego Narodzenia”, fröhliche Weinachten – radosnych świąt Bożego Narodzenia albo ”schöne Weihnachten – pięknych świąt Bożego Narodzenia”.

Ich wünsche Ihnen frohe Weinachten – życzę Panu / Pani radosnych świąt Bożego Narodzenia

Ich wünsche deiner Familie schöne Weihnachten – życzę twojej rodzinie pięknych świąt Bożego Narodzenia

Jeśli piszemy np. mail albo smsa do kogoś, kto jest wyznania chrześcijańskiego, możemy napisać:

Frohe Weihnachten! – Wesołego Bożego Narodzenia

Frohes Weihnachtsfest! – Wesołej Uczty Wigilijnej

Fröhliche Weihnachten!- radosnego Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

Jeśli natomiast nasz rozmówca jest innego wyznania bezpieczniejszym, bo bardziej poprawnym politycznie pozdrowieniem jest:

Ein frohes Fest! – Wesołych Świąt (dosł. wesołej uczty)

Frohe Festtage!  – wesołych dni świątecznych

ŻYCZENIA NOWOROCZNE 

Jeśli o życzenia Noworoczne chodzi, Niemcy używają zwrotów:

Frohes Neues Jahr – Radosnego Nowego Roku

Alles gute im Neuen Jahr – wszystkiego dobrego w Nowym Roku

Wyrażeniem, które często usłyszymy jest też:

Einen guten Rutsch ins Neue Jahr – dobrego przejścią w Nowy Rok

„Rutsch”, które tutaj przetłumaczyliśmy na „przejście” pochodzi o słowa rutschen – „ślizgać się„. „Einen guten Rutsch ins Neue Jahr” można by więc też przetłumaczyć na „dobrego wślizgnięcia się w Nowy Rok”. Czasami Niemcy mówią też krócej, „Guten Rutsch”, co oczywiście niedosłownie i niedokładnie, ale bardziej sytuacyjnie można przetłumaczyć na „do siego roku!”.

To tyle na ten rok:

Ich wünsche Euch frohe Weinachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr

Cytat na dziś

„Fett wird man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr – sondern zwischen Neujahr und Weihnachten! – nie tyjemy między Bożym Narodzeniem na Nowym Rokiem, tylko między Nowym Rokiem a Bożym Narodzeniem!”

Harald Schmidt

Opublikowano 1 komentarz

23 najważniejsze czasowniki z posiłkowym „sein” (w zdaniach)

Choć najczęściej mówiąc o przeszłości, do zbudowania zdania używamy słowa „haben – mieć” bywa że musimy użyć słowa „sein – być”. Dlatego w dzisiejszym odcinku zebrałem dla Was 23 najczęściej używane słowa, które tworzą przeszłość z „sein”. Ponadto wyjaśnię Wam dlaczego używamy „sein”. Zapraszam serdecznie!


RUCH Z PUNKTU A DO PUNKTU B
Po pierwsze „sein” używamy ze słowami, które dotyczą przemieszczania się z punktu A do punktu B.

Gehen – iść (forma przeszła: gegangen)

Ich bin nach Hause gegangen – poszedłem do domu

Kommen – przychodzić, przyjeżdżać (forma przeszła: gekommen):

Wir sind vor einer Stunde gekommen – przyszliśmy godzinę temu.

Fahren – jechać (forma przeszła: gefahren)

Wir sind nach Deutschland mit dem Auto gefahren – pojechaliśmy do Niemiec samochodem

Tutaj warto dodać, że są sytuacje, kiedy przeszłość z ”fahren” buduje również z „haben”. Jeśli ten temat by Was interesował, w opisie zostawię Wam link do odcinka na temat tego, kiedy mówi się „ich bin gefahren” a kiedy „ich habe gefahren”.

A tak swoją drogą, skoro o „fahren” mowa, słowa tego używamy też, gdy mowa o pływaniu lub też przemieszczaniu się statkiem:

Mit dem Schiff fahren – płynąć statkiem

Ana ist mit dem Schiff aus dem Hafen gefahren – Ana wypłynęła statkiem z portu

Z kolei gdy pływamy za pomocą siły własnych rąk i nóg użyjemy słowa „schwimmen”, forma przeszła to „geschwommen”. A ponieważ i w tym wypadku przemieszczamy się z punktu A do B, mówiąc o przeszłości, użyjemy słowa sein.

Ich bin durch den Fluss geschwommen. – przepłynąłem przez rzekę

Sein w przeszłości użyjemy też w przypadku innych słów dotyczących przemieszczania się z punktu A do punktu B, jak: 

Fliegen – latać (forma przeszła: geflogen)

Meine Mutter ist von Frankfurt nach Köln geflogen – moja mama poleciała z Frankfurtu do Koloni

Fallen – spadać (forma przeszła: gefallen)

Er ist aus dem Bett gefallen – on spadł z łóżka

Laufen – biec (forma przeszła: gelaufen)

Ich bin gelaufen – pobiegłem

Wandern – powędrować (forma przeszła: gewandert)

Ich bin gewandert – powędrowałem

Spazieren – spacerować (forma przeszła: spaziert)

Ich bin spaziert – pospacerowałem

A tażke joggen – truchtać, rennen – szybko biegać i sprinten – biec sprintem, czyli słowa związane z przemieszczaniem się różnym tępem i na różne sposoby:

ZMIANA STANU

Kolejną grupą słów, które tworzą przeszłość z „sein” są słowa, dotyczące zmiany stanu:

Einschlafen – zasnąć (forma przeszła: eingeschlafen) – tutaj ze stanu czuwania przechodzimy w stan uśpienia:

Das Baby ist endlich eingeschlafen – dziecko nareszcie zasnęło. 

Aufwachen – obudzić się (forma przeszła: aufgewacht) – tutaj mamy sytuację odwrotną – ze stanu uśpienia przechodzimy w stan czuwania:

Ich bin um sieben Uhr aufgewacht – obudziłem się o 7

Gebären – rodzić się (forma przeszła: geboren)

Wann bist du geboren? -kiedy się urodziłeś?

Sterben – umierać (forma przeszła: gestorben)

Er ist vor zwei Jahren gestorben – on umarł przed 2 laty

Werden – stawać się (forma przeszła: geworden)

Es ist kalt geworden – zrobiło się zimno

Zerbrechen – tłuc się (forma przeszła: zerbrochen)

Der Teller ist zerbrochen – talerz stłukł się

INNE

Inne warte wymienienia, bo często używane słowa, tworzące przeszłość z „sein” to

Geschehen – dziać się (forma przeszła: geschehen)

Passieren – dziać się (forma przeszła: passiert) 

Was ist geschehen? / Was ist passiert? – co się stało?

Aufstehen – wstawać (forma przeszła: aufgestanden)

Ich bin heute früh aufgestanden – wstałem dzisiaj wcześnie

Bleiben – zostawać (forma przeszła: geblieben)

Ich bin gestern zu Hause geblieben – zostałem wczoraj w domu

Wachsen – rosnąć (forma przeszła: gewachsen)

Seine Schwester ist gewachsen – jego siostra dorosła

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Dlatego biorąc pod uwagę to, o czym dzisiaj Wam powiedziałem, jakiego słowa „hat” czy „ist” użyjecie w zdaniu

Es (…) warm geworden – zrobiło się ciepło

PODSUMOWANIE

„Sein” do budowania przeszłości używa się głównie w przypadku słów dotyczących:

 1. słów dotyczących przemieszczania się z punktu A do punktu B: gehen, kommen, fahren, schwimmen itd. 
 2. słów dotyczących zmiany pozycji lub stanu, tak długo jak nie są to czasowniki zwrotne: einschlafen, aufwachen, werden
 3. Takich słów jak: geschehen, wachsen, passieren.

Cytat na dziś

In der Politik passiert nichts zufällig. Wenn es doch passiert, war es so geplant.  W polityce nic nie dzieje się przypadkowo, a jeśli coś się jednak wydarzy, było to zaplanowane.

Franklin Delano Roosevelt