Opublikowano Dodaj komentarz

Jak wypożyczyć samochód w Niemczech?

Witam Was serdecznie w nowym nagraniu z serii “Niemiecki w Podróży’. Tematem tego odcinka jest wynajem samochodu.

Autovermietung

Wo kann ich ein Auto mieten?  – Gdzie mogę wynająć samochód? 

Ein Auto mit Klimaanlage.  – Samochód z klimatyzacją. 

Ist das ein Handschaltgetriebe oder Automatikgetriebe?  – Czy to jest skrzynia ręczna, czy automatyczna? 

Ist das Benzin oder Diesel?    Czy to jest benzyna czy diesel? 

Ich möchte ein Auto für fünf Tage mieten.  – Chciałbym wynająć samochód na 5 dni. 

Wie hoch ist die Kaution? – Jak wysoka jest kaucja? 

Ich nehme das Auto. – Wezmę ten samochód. 

Wo ist das Auto geparkt?  – Gdzie jest zaparkowany samochód? 

Das Auto hat leichte Kratzer. – Samochód ma niewielkie zarysowania. 

Gibt es eine Tankstelle in der Nähe?  – Czy jest jakaś stacja benzynowa w pobliżu? 

Bitte voll auftanken. – Do pełna proszę. (dosł. pełny bak, proszę) 

Cytat:

„Wenn du schnell gehen willst, dann gehe alleine. Wenn du weit gehen willst, dann musst du mit anderen zusammen gehen.” – Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz dojść daleko idźcie razem.

Opublikowano Dodaj komentarz

Dann czy denn?

Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czym różnią się słowa „dann” i „denn”. Zapraszam!

DANN

„Dann” oznacza „potem, wtedy, następnie”. „Dann” używamy, żeby zazwyczaj umiejscowić czynności w czasie, tzn. żeby powiedzieć że zrobiliśmy najpierw jedną rzecz, dann – następnie drugą rzecz, następnie – dann trzecią rzecz itd. np. 

Zuerst dusche ich mich, dann gehe ich schlafen – najpierw biorę prysznić, potem / następnie idę spać. 

Zuerst komme ich nach Hause, dann lese ich ein Buch – najpierw wrócę do domu, potem poczytam książkę. 

Dann” pozwala nam więc określić, że coś będzie działo się jako „następne w kolejce”. I już w zależności od sytuacji raz przetłumaczymy „dann” na „potem”, innym razem na „wtedy”

Was machen wir – co robimy?

Zuerst muss ich das Geld ausziehen – najpierw muszę wypłacić pieniądze.

Was machen wir dann? – co wtedy zrobimy / co zrobimy jako następne. 

Dann gehen wir ins Kino – potem pójdziemy do kina. 

DENN

„Denn” oznacza natomiast „bo, ponieważ”. Dzięki „denn” możemy określić przyczynę:

Er ist zu spät gekommen, denn er hatte eine Panne – on przyjechał spóźniony, bo złapał gumę.

Ich gehe heute nicht ins Kino, denn ich habe keine Zeit – nie idę dzisiaj do kina, bo nie mam czasu. 

„Denn” służy nam też żeby wzmocnić nieco zdanie, nadać mu więcej wyrazu, np. 

Wo sonst – gdzie indziej?

Wo denn sonst? – a gdzieżby indziej?

Warum? – dlaczego?

Warum denn? – dlaczegóż to?

Was ist passiert? – co się stało?

Was ist denn passiert? – cóż się stało?

DANN VS. DENN

Porównajmy teraz sobie „dann – następnie, później” i „denn – ponieważ”.

Ich habe gegessen, dann habe ich meine Freundin angerufen – zjadłem, a następnie zadzwoniłem do koleżanki.

Ich habe gegessen, denn ich Hunger hatte – zjadłem, bo byłem głodny

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa „DANN”, czy „DENN” użylibyście w zdaniu:

Ich bleibe zu Hause, (…) ich beschäftigt bin.  – Zostaję w domu, bo jestem zajęty.  

PODSUMOWANIE

DANN – „potem, wtedy, następnie.

DENN – ponieważ, a także żeby wzmocnić nieco zdanie (warum denn – czemuż).

Cytat na dziś

„Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. – najpierw Cię ignorują, potem wyśmiewają, potem zwalczają, a potem zwyciężasz“.

Mahatma Gandhi

Opublikowano 1 komentarz

Vor czy bevor?

Dziś odpowiemy sobie na pytanie, czym różnią się słowa „vor” i bevor” – zapraszam!

VOR

„Vor” znaczy „przed”. Za pomocą „vor” możemy określić, że albo:

  • coś ma miejsce przed czymś w czasie. np. vor der Arbeit, jogge ich – przed pracą, biegam. 
  • Ktoś lub coś znajduje się przed kimś lub czymś w przestrzeni – jak w kolejce do sklepu, np. Er sitzt zwei Reihen vor uns – on siedzi dwa rzędy przed nami. 

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania, jeśli chodzi o słowo „vor – przed” jest to, że po tym słowie stawiamy rzeczownik, lub innymi słowy najczęściej pojedyncze słowo jak „praca, szkoła, dom, osoba, okres czasu np. rok, miesiąc” itd.:

Vor dem Haus – przed domem

Vor dem Kino – przed kinem

Vor der Arbeit – przed pracą

Vor der Schule – przed szkołą

„Vor” używa się w szczególności do określania, ile czasu temu coś się działo. Wówczas dosłownie mówimy:

Vor einer Woche – przed tygodniem (= tydzień temu)

Vor zwei Monaten – przed dwoma miesiącami (= dwa miesiące temu)

Vor einem Jahr – przed rokiem – przed rokiem (= rok temu)

Pamiętajcie, że po „vor” mamy Dativ, tzn. „Der” i „das” zmieni się na „dem”, a „die: zmieni się na „der”: np.

Das Haus —> vor dem Haus

Die Arbeit —> vor der Arbeit

 

BEVOR

„Bevor” przetłumaczymy na „zanim”. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że po „bevor” mamy czynność, np. 

Bevor ich abreise – zanim odjadę

Bevor ich gehe – zanim pójdę

Bevor ich esse – zanim zjem

Drugą istotną kwestią jest to, że w zdaniu z „bevor” nie tylko zawsze jest czasownik, ale ten czasownik idzie na koniec:

Ich gehe in Urlaub – idę na urlop
ALE

Bevor ich in Urlaub gehe – zanim na urlop pójdę

Ich esse das Frühstück – jem śniadanie 

ALE

Bevor ich das Frühstück esse – zanim śniadanie zjem

Kolejne zdanie będzie zaczynam się od czynności – bo czynności lubią się ze sobą stykać w zdaniu:

Bevor ich in Urlaub gehe, will ich noch einiges erledigen – zanim na urlop pójdę, chcę jeszcze parę spraw załatwić.

Bevor ich das Frühstück esse, muss ich dir etwas erzählen – zanim śniadanie zjem, muszę Ci co opowiedzieć. 

 

VOR VS. BEVOR

Porównajmy teraz sobie „vor – przed” oraz „bevor” zanim:

Vor der Arbeit, esse ich das Frühstück – przed pracą, jem śniadanie (tutaj mamy tylko rzeczownik – praca).

Bevor ich zur Arbeit fahre, esse ich das Frühstück – zanim do pracy pojadę, zjem śniadanie (tutaj mamy czynność – pojadę).

Vor dem Urlaub, will ich noch einiges erledigen – przed urlopem, chcę jeszcze parę spraw załatwić. (tutaj mamy tylko rzeczownik – praca).

Bevor ich in Urlaub gehe, will ich noch etwas erledigen – zanim na urlop pójdę, chcę jeszcze coś załatwić. (tutaj mamy czynność – pójdę).

 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa „vor”, czy „bevor” użylibyście w zdaniu:

(…) dem Haus ist ein kleiner Garten – Przed domem jest mały ogród.  

 

PODSUMOWANIE

VOR – przed. Po „Vor” mamy rzeczownik.

Bevor – zanim. Po „Bevor” mamy czynność.

 

Cytat na dziś

„Niemand weiß, was er kann, bevor er’s versucht. – nikt nie wie, czego może dokonać, zanim nie spróbuje“.