Opublikowano Dodaj komentarz

Stressed, stressful oraz distressing, distressful

Don’t stress out – nie stresujące się, „everything’s gonna be all right – wszystko będzie dobrze”, jak mówią słowa piosenki. Even if the situation may be stressful – nawet jeśli sytuacja może być stresująca. A dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o stresie po angielsku, a dokładniej rozróżnimy sobie słowa stressed, stressful i distressing. 

STRESSED

Jeśli jesteśmy zestresowani, to po angielsku jesteśmy „stressed”. Np. Jak kolega w pracy chodzi wściekły jak osa, możemy komuś wyjaśnić:

He’s stressed, because the project deadline is approaching – on jest zestresowany, bo zbliża się deadline projektu.

Bardzo często zamiast samego „stressed” użyjemy „stressed out”:

Many people are stressed out about work – wiele ludzi stresuje się pracą

Możemy „być zestresowani – to be stressed out” albo czuć się zestresowani „to feel stressed out”. „Zestresować się” natomiast to „to get stressed out”:

Don’t get so stressed out over little things – nie stresuj się tak drobnostkami. 

STRESSFUL 

Przymiotnik „stresujący” to po angielsku „stressful” czyli dosłownie „pełny stresu”, np. 

I had a stressful day at work – miałem stresujący dzień w pracy. 

Driving in the city may be stressful – prowadzenie samochodu w mieście może być stresujące. 

Forma „stressing” w znaczeniu „stresujący”, czyli jako przymiotnik, chociaż bywa czasami używana, jest niepoprawna. Nie znajdziecie jej w słownikach Czyli jeśli mamy stresująca pracę, powiemy:

We have a stressful job – mamy stresującą pracę (a nie *stressing job).  

Stressing” jak najbardziej gramatycznie jest poprawne, ale jako czasownik, oznacza „podkreślając” np. 

In his speech he was stressing the importance of creativity – w swojej przemowie podkreślał, jak ważna jest kreatywność. 

Czyli jeszcze raz – poprawną formą „stresujący” jest „stressful”.

DISTRESSING / DISTRESSFUL 

Co jednak ciekawe, przygnębiający to zarówno „distressing” jak i „distressful”. Ta druga forma używana jest cześciej w amerykańskim angielskim, np.

The news were distressing / distressful – nowiny były przygnębiające 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa użyjesz : „stressed” czy „stressful” w zdaniu:

Don’t get so (…) out about the situation – nie stresuj się tak tą sytuacją.

Odpowiedzi napiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE

STRESSED – zestresowany

STRESSFUL – stresujący

DISTRESSING / DISTRESSFUL – przygnębiający

CYTAT NA DZIŚ

The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. – największą bronią przeciw stresowi jest nasza zdolność do wybierania jednej myśli nad inną —William James

Opublikowano 1 komentarz

Tener que, deber czy necesitar?

Cześć! Hoy tenemos que hablar de un asunto importante – Dziś musimy porozmawiać o pewnej ważnej kwestii. Kiedy używamy ‘tener que’, ‘deber’ i ‘necesitar’ – te trzy czasowniki często mylą się podczas nauki języka. Dlatego przygotowałem dla Was krótkie i proste wyjaśnienie. Nie będziecie mieć więcej wątpliwości! 🙂

TENER QUE

Tener que’ oznacza ‘musieć’. Słowniki często podają, że dotyczy szczególnie jakiegoś obowiązku, narzuconego nam przez inne osoby, np.

Tengo que estudiar más y mejorar mis notas – muszę więcej się uczyć i poprawić oceny.

El médico le dijo que tenía que comer menos dulces – Lekarz powiedział jej, że musi jeść mniej słodyczy.

Jednak wyjaśnienie ‘tener que’ jako ‘narzuconego z zewnątrz obowiązku’ nie jest wystarczające. A to dlatego, że możemy użyć tego słowa w wielu różnych sytuacjach.

Również, kiedy sami zdecydujemy, że musimy coś zrobić. Często tam, gdzie po polsku powiemy ‘powinnam’, po hiszpańsku będziemy mogli użyć ‘tener que’.

Tengo que comprarme un nuevo ordenador – Muszę/powinnam kupić sobie nowy komputer.

ODMIANA TENER (QUE)

Czasownik ‘tener’ odmienia się nieregularnie, jego odmianę znajdziecie na blogu zapytajpoliglotę – link jest w opisie filmu.

Yo tengo que – ja muszę

Tu tienes que – ty musisz

Él/ella tiene que – on/ona musi

Nosotros tenemos que – my musimy

Vosotros tenéis que – wy musicie

Ellos/ellas tienen que – oni/one muszą

DEBER

‘Deber’ również oznacza ‘musieć’, ‘powinno się’. Zazwyczaj używa się go, kiedy mówimy o zobowiązaniach, które narzucamy sobie sami. Jednak tak jak w przypadku ‘tener que’ jest od tej zasady wiele wyjątków, które omówimy dokładnie w dalszej części.

Debo estudiar más para obtener la beca – powinnam więcej się uczyć, aby otrzymać stypendium.

Debemos hacer más deporte – powinniśmy więcej ćwiczyć.

NECESITAR

‘Necesitar’ oznacza potrzebować, używamy go zazwyczaj odnośnie różnych potrzeb naturalnych, typu pragnienie, głód; ale również ciekawość, szczęście itd.

Necesito comer algo, tengo hambre – Potrzebuję/muszę coś zjeść, jestem głodny.

Max tiene que volver, su hija lo necesita – Max musi/powinien wrócić do domu, jego córka go potrzebuje.

TENER QUE/DEBER

Jak już wiecie, używamy ‘tener que’ i ‘deber’ mówiąc o jakimś obowiązku. Zgodnie z podstawową regułą, ‘tener que’ stosuje się, kiedy chodzi o jakiś narzucony z zewnątrz obowiązek, niezależny od nas. Natomiast ‘deber’ używamy mówiąc o zobowiązaniu, które narzucamy sobie sami, o czymś co ‘powinniśmy’ zrobić.

Jednak taka wyraźna różnica praktycznie zanikła w hiszpańskim. A to dlatego, że ‘deber’ kojarzy się bardziej z oficjalnymi wypowiedziami, językiem formalnym, więc w codziennej mowie ‘tener que’ brzmi dla Hiszpanów bardziej naturalnie.

Spójrzcie na przykłady gdzie możemy użyć obu czasowników:

Tengo que comprar pan – muszę kupić chleb.

Debo comprar pan – muszę kupić chleb.

Tenemos que vernos más a menudo – musimy/powinniśmy częściej się widywać.

Debemos vernos más a menudo – powinniśmy częściej się widywać

‘Deber’ używa się częściej w formalnych sytuacjach, wymieniając np. normy prawne, zasady:

Se debe pagar impuestos cada año – Należy płacić podatki każdego roku.

Los candidatos deben rellenar formularios antes del lunes – kandydaci muszą wypełnić wnioski do poniedziałku.

TENER QUE/NECESITAR

Tak jak już wspomniałem, ‘tener que’ oznacza ‘musieć’ i zazwyczaj odnosi się do obowiązków narzuconych nam z zewnątrz. Natomiast ‘necesitar’ znaczy ‘potrzebować’ i dlatego używamy go, mówiąc o naszych własnych dążeniach. Musimy/potrzebujemy coś zrobić, ponieważ jest to ważne dla NAS, jest to nam POTRZEBNE.

Necesito comer chocolate (porque tengo ganas) – muszę/potrzebuję zjeść czekoladę (bo mam ochotę).

Tengo que comer chocolate (porque tengo diabetes y me ha bajado la glucosa) – muszę zjeść czekoladę (ponieważ mam cukrzycę i spadł mi cukier).

Tienes que comer el desayuno – Musisz zjeść śniadanie.

Necesitas comer el desayuno para sentirte bien – Musisz zjeść śniadanie, żebyś dobrze się czuł.

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Za pomocą, którego słowa, ‘tener que’, ‘deber’ czy ‘necesitar’ uzupełnicie następujące zdanie?

Chce mi się pić. Muszę się napić czegoś. – Tengo sed. (…) beber algo..

Odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy:).

PODSUMOWANIE

Czasowniki ‘tener que’, ‘deber’ i ‘necesitar’ w wielu sytuacjach możemy zastąpić jednym polskim słowem ‘MUSIEĆ’.

Nie zawsze jednak możemy używać ich dowolnie:

‘Tener que’ stosujemy przede wszystkim do zobowiązań, które nie zależą od nas, ale również do zadań, które stawiamy sobie sami.

‘Deber’ używamy wobec naszych własnych postanowień oraz do obowiązków społecznych, moralnych. Jest to najbardziej formalny sposób, aby powiedzieć ‘musieć’

‘Necesitar’ oznacza ‘potrzebować’ i dlatego używamy go przede wszystkim mówiąc o potrzebach, nie dotyczy to żadnych praw czy narzuconych obowiązków. Służy do określania subiektywnie istotnych celów.

CYTAT

Si no tienes nada, debes actuar como si fueras dueño de todo. – kiedy nie masz nic, musisz zachowywać się, jakbyś posiadał wszystko. ~ Mena Massoud