Opublikowano Dodaj komentarz

Wäre, würde, hätte

Bardzo często pojawiają się pytania o słowa „wäre, würde, hätte – co te słowa znaczą, po co nam one i jak ich używać – na te wszystkie pytania odpowiemy sobie w dzisiejszym odcinku!

Würden

Jeśli chcielibyśmy po niemiecku pogdybać, powiedzieć co „byśmy” zrobili, najczęściej użyjemy słowa „würden”, np. 

Ich würde für dich alles machen – Ja bym dla Ciebie wszystko zrobił. 

Ich würde gerne mitkommen, aber ich habe keine Zeit – chętnie bym poszedł, ale nie mam czasu (dosł. Ja bym chętnie poszedł, ale nie mam czasu).

Tej formy „bym, byś, itd.” Używamy bardzo często, żeby uczynić naszą prośbę uprzejmiejszą. Porównajcie:

Helfen Sie mir? – pomoże mi Pan?

Würden Sie mir bitte helfen? – pomógł by mi Pan? (dosł. By Pan mi proszę pomógł).

Gibst du mir Pfeffer? – Dasz mi pieprz?

Würdest du mir bitte Pfeffer geben? – Podałbyś mi proszę pieprz (dosł. Byś mi proszę pieprz dał)

Gehst du mit mir ins Café? – idziesz ze mną do kawiarni. 

Würdest du mit mir ins Café gehen? – poszłabyś ze mną do kawiarni?

„Würden” podobnie jak polskiego „by” używamy również żeby komuś poradzić. Bardzo często w takich zdaniach użyjemy też wyrażenia „an deiner Stelle – na Twoim miejscu”, np. 

An deiner Stelle würde ich Deutsch lernen – na Twoim miejscu, uczyłbym się niemieckiego. 

Würden odmieniamy przez osoby:

Ich würde – ja bym..

Du würdest – ty byś.

Er / sie / es würde – on / ona / ono by.

Wir würden – my byśmy.

Ihr würdet – wy byście.

Sie / sie würden – Pan / Pani by, oni by

Podsumowując, würden jest odpowiednikiem polskiego „by” i słowo to łączymy z różnymi czasownikami:

Ich würde sagen – ja bym powiedział. 

Ich würde fragen – ja bym zapytał. 

Ich würde mich freuen – ja bym się cieszył.

Jest jednak kilka wyjątków od tej reguły. Wszystkich wymieniać tutaj nie będę, ale powiemy sobie o dwóch, bardzo często używanych. Mowa tutaj o słowach „sein – być” i „haben – mieć”. Żeby powiedzieć „ja bym miał”, albo „ja bym był” możnaby użyć „würden”:

Ich würde sein – ja bym był. 

Ich würde haben – ja bym miał. 

Niemcy jednak najczęściej zamiast „würden” w tego typu wyrażeniach użyją odmienionej formy „sein” i „haben”, czyli odpowiednio „wären” i „hätten”. 

Ich wäre – ja bym był. 

Ich hätte – ja bym miał.

Zobaczmy to sobie na przykładach:

Wenn ich mehr Zeit hätte, wäre ich glücklich – gdybym więcej czasu miał, byłbym szczęśliwy. 

Wenn ich reich wäre, hatte ich eine Insel – gdybym był bogaty, miałbym wyspę. 

Form „wären” i „hätten” używamy więc również, żeby sformować uprzejmiejsze zdanie:

Wären Sie so freundlich? – byłby Pan tak miły?

Hättest du Lust, ins Kino zu gehen? – miałabyś ochotę, iść do kina?

„Wären” i „hätten” odmieniamy oczywiście przez osoby:

Ich wäre – ja bym..

Du wärest – ty byś.

Er / sie / es wäre – on / ona / ono by.

Wir wären – my byśmy.

Ihr wäret – wy byście.

Sie / sie wären – Pan / Pani by, oni by

Ich hätte – ja bym..

Du hättest – ty byś.

Er / sie / es hätte – on / ona / ono by.

Wir hätten – my byśmy.

Ihr hättet – wy byście.

Sie / sie hätten – Pan / Pani by, oni by

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Dlatego biorąc pod uwagę to, o czym dzisiaj Wam powiedziałem, jak zapytacie po niemiecku:

(…) du heute Zeit für mich? – miałbyś dzisiaj czas dla mnie?

Poprawną odpowiedź podamy na naszych Social Mediach w piątek!

PODSUMOWANIE

  1. Würden używamy w zdaniach w których „gdybamy” lub gdy chcemy być uprzejmiejsi: Ich würde gehen – ja bym poszedł, würdest du mir helfen? – byś mi pomógł. 
  2. W przypadku niektórych słów zamiast formy złożonej z würden używamy specjalnie odmienionego czasownika. Żeby powiedzieć „ja bym był” zamiast „Ich würde sein” powiemy „ich wäre”, a żeby powiedzieć „ja bym miał” zamiast „ich würde haben” powiemy „ich hätte”. 

Vincent van Gogh

Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren? – Czymże byłoby życie, gdybyśmy nie mieli odwagi trochę zaryzykować 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *