Opublikowano Dodaj komentarz

Who, which czy that?

Słowo “który” po angielsku ma aż trzy odpowiedniki – są to słowa “which”, “that” i “who”. Dzisiaj dowiecie się, kiedy używać którego z tych słów.  

WHO

Słowo „who” możemy tłumaczyć jako „kto”, „kim” zazawyczaj w pytaniach:

Who is who – kto jest kim?

Who is this man? – kim jest ten mężczyzna?

“Who” możemy używać też w znaczeniu „który”/”którzy”, itd. „Who” ZAWSZE odnosi się do ludzi, np.

The boy who is sitting in the corner is my brother – chłopak, który siedzi w rogu to mój brat.

The person who came is my friend –  ta osoba, kóra przyszła, to mój przyjaciel.

WHICH

Słowo “which” również oznacza „który/która”, itp., używa się go zazwyczaj w odniesieniu do rzeczy, zwierząt i miejsc lub innymi słowy – do wszystkiego co NIE JEST ludźmi:

He went to Paris which is the capital of France.

– On pojechał do Paryża, który jest stolicą Francji.  

The car which is standing at the end of the street belongs to me – ten samochód, który stoi na końcu ulicy należy do mnie.

THAT = WHO/WHICH

Przejdźmy teraz do słowa “that”. “That” również znaczy “która, który, które”. Jednak słowo to jest nieco mniej formalne, bardziej potoczne, czyli bardziej należy do języka mówionego, niż literackiego.  Ponadto “that” często możemy stosować zamiennie zarówno z “who” jak i z “which”. Oznacza to, że “that” odnosi się zarówno do ludzi, jak i do rzeczy i zwierząt.

The woman who / that lives in the apartment next door is my friend – kobieta, która mieszka w mieszkaniu obok, to moja przyjaciółka.

Pine is a tree which / that is evergreen – sosna jest drzewem, które jest zimozielone.

THAT VS. WHO / WHICH 

Na czym więc polega różnica między “that” a “who” i “which”.

Wyłącznie „who” lub „which”, użyjemy, kiedy chcemy podać jakąś dodatkową informację, bez której zdanie nadal ma sens. That użyjemy tylko w zdaniach, w których informacja po słowie “który” jest niezbędna do tego, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi w zdaniu, np. 

I have many cousins. One of the cousins, who by the way is blond, is a lawyer – mam wielu kuzynów. Jeden z tych kuzynów, który tak swoją drogą jest blondynem, jest prawnikiem. (informacja o kolorze włosów w tym zdaniu jest nieistotna, dlatego nie możemy w tym zdaniu użyć słowa “that”).

I have five cousins. The cousin that has blond hair is a lawyer – mam 5 kuzynów. Ten kuzyn, który ma blond włosy, jest prawnikiem. (w tym zdaniu informacja po “który” jest niezbędna. Bez tej informacji, nie wiemy, o którym kuzynie mowa. Dlatego możemy użyć słowa “that”. 

My cousin, who by the way, was also born here, is coming tomorrow – mój kuzyn, który (nawiasem mówiąc) również się tutaj urodził, przyjeżdża jutro.

I have two cousins. One of my cousins was born here and the other in New York. And this cousin that was born here is coming tomorrow – mam dwóch kuzynów. Jeden z moim kuzynów urodził się tutaj, a drugi w Nowym Jorku. I ten kuzyn, który urodził się tutaj, przyjeżdża jutro. (informacja po “który” jest niezbędna, bo bez tej informacji nie wiemy, o którego kuzyna chodzi – dlatego możemy użyć that).  

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa użyjesz : „who” czy „which” w zdaniu:

 

Film, w który obejrzałem wczoraj, jest dobry – The movie, (…) I watched yesterday, is good.  

Odpowiedzi napiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy.

PODSUMOWANIE

Who, which, that – wszystkie znaczą „który/które”, itp.

Who – odnosi się do ludzi.

Which – odnosi się głównie do zwierząt i rzeczyu.

That – odnosi się do przedmiotów, osób, zwierząt, itd.

W niektórych przypadkach „that” można używać zamiast „who” lub „which”, pod warunkiem, że podajemy informację niezbędną do zrozumienia treści zdania.

 CYTAT NA DZIŚ

 Education is the most powerful weapon which you can use to change the world – edukacja jest najpotężniejszą bronią, której można użyć by zmienić świat” – Nelson Mandela

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *