Opublikowano Dodaj komentarz

Bringen, holen czy abholen?Hej, w dzisiejszej audycji zajmiemy się słowami „bringen” i „holen”. Choć oba słowa można przetłumaczyć jako przynieść, jest między nimi
znacząca różnica. Powiemy sobie też, kiedy używać słowa „abholen”.
Zapraszam:

PRZYNIEŚĆ CZYLI… BRINGEN CZY HOLEN

Słowo „bringen” zakłada ruch w jedną stronę, czyli jesteśmy np. w miejscu A i zanosimy coś do miejsca B. Z kolei słowo „holen” zakłada ruch tam i z powrotem. Tzn. idziemy z punktu A do punktu B, żeby coś wziąć, a następnie to coś do punktu A. Zobaczmy to sobie na przykładach:

SYTUACJA 1: Ja jestem w pokoju, a druga osoba jest w kuchni. Chcę poprosić tą osobę, żeby przyniosła mi z kuchni sok. Powiem więc:

Bring mir bitte einen Saft – przynieś mi proszę sok. (Użyłem słowa „bringen”, bo ta osoba wykona ruch tylko w jedną stronę, z punktu A do punktu B, z kuchni do pokoju.

SYTUACJA 2: Jestem z tą osobą razem w pokoju. Jestem zajęty, proszę więc tą osobę, czy może pójść do kuchni i przynieść mi sok. Powiem więc:

Hol mir bitte einen Saft – przynieś mi proszę sok. (Użyłem słowa „holen”, bo ta osoba wykona drogę tam i z powrotem, tzn. z punktu A (pokoju), pójdzie do punktu B (kuchni) po sok i przyniesie mi go do punktu A (pokoju).

Ponieważ, w przypadku „holen” musimy najpierw po coś pójść, żeby to przynieść, „holen” często wystąpi w zdaniu z „gehen – iść”

Ich gehe in die Küche und ich hole etwas zu essen – idę do kuchni i przyniosę coś do jedzenia.

Zobaczmy kolejny przykład:

SYTUACJA 1: Jestem w hotelu i portier wnosi moją walizkę. Mogę mu powiedzieć:
Bringen Sie meinen Koffer ins Zimmer – proszę zanieść moją walizkę do pokoju.

W takiej sytuacji portier wykonuje tylko drogę z punktu A (np. recepcji) do punktu B (mojego pokoju).

SYTUACJA 2: Do mojego domu przyjeżdża moja cocia, siada w pokoju i mówi:

Könntest du bitte meinen Koffer aus dem Auto holen – możesz przynieść moją walizkę z samochodu?

W tym wypadku znowu mamy drogę A – B – A, bo muszę wyjść z domu z pustymi rękami, wziąć walizkę z samochodu i wrócić do domu.

Mam nadzieję, że teraz różnica między bringen i holen jest w miarę jasna.

Porównajmy więc sobie teraz słowo „bringen” ze słowem „abholen” czyli „odebrać coś / kogoś”.

BRINGEN tak jak wspominałem może znaczyć „zanieść coś” ale też „zawieźć” lub „zaprowadzić” gdzieś jakąś osobę. Ruch tutaj jest znowu w jedną stronę, z punktu A do punktu B. Powiemy więc:

Ich muss meine Tochter zur Schule bringen. – Muszę moją córkę do szkoły zawieźć. (ruch z A do B /z domu do szkoły)

Z kolei jakbym chciał odebrać moją córkę ze szkoły, użyję czasownika rozdzielnie złożonego „abholen”.

Ich hole meine Tochter von der Schule ab. – odbiorę moją córkę ze szkoły.

Zauważcie, że słowo „abholen” oznacza odebrać kogoś / coś. Czyli zakłada, że coś na nas czeka do odbioru – np. dziecko w szkole, marynarka u krawca. Zwróćcie też uwagę, że w przypadku „abholen” znowu mamy do czynienia z ruchem „do i z powrotem” lub A-B-A. No bo muszę najpierw jechać z domu do szkoły z pustym samochodem, zabrać ją ze szkoły i wrócić znowu do domu.

Zobaczmy jeszcze jeden przykład:

Kannst du mich zum Flughafen bringen? – możesz mnie zabrać na lotnisko? (ruch z A do B /z domu na lotnisko).

Kannst du mich vom Flughafen abholen? – możesz mnie z lotniska zabrać? (ruch z A – B – A /z domu na lotnisko i z powrotem do domu).

Oczywiście słowa „abholen” możemy używać też, kiedy mówimy o rzeczach, np.

Holen Sie ihr Gepäck ab. – niech Pan odbierze swój bagaż (np. na lotnisku)

PODSUMOWANIE

Bringen – znaczy „przynieść / przyprowadzić / zabrać kogoś gdzieś” i zakłada ruch w jedną stronę, z punktu A do punktu B.

Holen – zakłada ruch w dwie strony, tam i spowrotem, czyli z punktu A, do B, gdzie bierzemy daną rzecz, i z powrotem do punktu A.

Abholen – znaczy „odebrać”. Tego słowa użyjemy, jak polskiego odebrać, kiedy coś gdzieś na nas czeka do odbioru. „Abholen” również zakłada ruch tam i z powrotem.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *