Opublikowano Dodaj komentarz

Custom vs. habit

Na pytanie, jak powiedzieć poprawnie to po angielsku „Oni mają dziwne zwyczaje„: 

„they have strange customs” 

czy

„they have strange habits”. 

Odpowiem jak profesor Miodek na pytanie, jak jest poprawnie „Irak” czy „Iran”. Otóż obie wersje są poprawne, tylko oznaczają coś innego. Dlatego w dzisiejszej audycji powiemy sobie, kiedy zwyczaj to „custom”, a kiedy „habit”.

CUSTOM – to, cytując za słownikiem, «powszechnie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania w pewnych okolicznościach». Czyli „customs – zwyczaje” będą najczęściej dotyczyły całej społeczności, np. Polaków:

We have the custom of painting eggs at Easter – mamy zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc.

In America, there is a custom to have turkey for Thanksgiving dinner. – w Ameryce jest zwyczaj jedzenia indyka na Święto Dziękczynienia. 

Często mówi się „an old custom – stary zwyczaj”, „an ancient custom – starożytny zwyczaj” lub „a local custom – lokalny zwyczaj”. „Zwyczaje możemy też łamać – we can break customs”. 

„Custom” nie musi dotyczyć od razu całych narodów. Może dotyczyć mniejszych społeczności, np. rodziny:

It’s our family custom to eat breakfast together. – W naszej rodzinie mamy zwyczaj jadania śniadań razem.

Czasami zamiast „custom” możemy usłyszeć też słowo „customary – powszechnie przyjęty” np. 

In the USA, It’s customary to tip the waiter. – w USA powszechne jest dawanie napiwku kelnerowi. 

HABIT

Czasami słowa „custom” możemy użyć, żeby mówić o „zwyczajach” danej osoby. Jednak znaczenie cześciej, kiedy mówimy przyzwyczajeniach, nawykach pojedynczych osób, a nie całych społeczności, użyjemy słowa „habit”.

I am in the habit of getting up early – mam zwyczaj wstawać wcześnie. 

I got into the habit of running every second day – nabrałem nawyku biegania co drugi dzień.

Jeśli np. popalamy sobie, we are developing a bad habit – rozwijamy zły nawyk. „A bad habit” często przetłumaczymy też „na nałóg”, np. 

A smoke habit – nałóg palenia.

Wtedy, „we have to break such a bad habit – musimy przełamać taki nałóg”. Albo „change the habit – zmienić nawyk”. Bo jak pisał Charles Duhigg w książce „the power od habits – siła nawyku”, większość rzeczy w życiu robimy „out of habit” czyli z przyzwyczajenia. A na dobre tory może sprowadzić nas np. książka Stephena Coveya – 7 habits of highly effective people – 7 nawyków wysoce efektywnych ludzi. 

PODSUMOWANIE

CUSTOM: to zwyczaj, tradycja, którą ma zazwyczaj większa grupa osób. Rzadziej słowa tego używa się, kiedy mowa o jednej osobie. 

HABIT: to nawyk, przyzwyczajenie danej osoby. 

CYTAT NA DZIŚ

The chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken – Łańcuchy nawyku są zbyt lekkie, żeby dało się je poczuć dopóki nie staną się zbyt ciężkie, żeby się z nich wyrwać. 

Warren Buffett


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *