Opublikowano Dodaj komentarz

Dass czy damit?

Hallo, po nagraniu na temat słówka „damit” (znajdziecie je tutaj), Kamil zadał bardzo dobre pytanie w komentarzach. Zapytał mianowicie o słowo „dass – że”, a dokładnie, czym różni się „dass – że” od „damit”. Ich weiß, dass das Thema wichtig ist – wiem, że ten temat jest ważny. Also damit ihr alles verstehen könnt, mache ich dieses Video – więc żebyście wszystko zrozumieć mogli, robię to wideo. Zapraszam! 

DASS – ŻE

Zacznijmy do tego, co właściwie znaczy słowo „dass” (z dwoma literkami „ss”). A oznacza ono, „że”:

ich freue mich, dass du da bist – cieszę się, że tu jesteś

Schade, dass du schon gehen musst – szkoda, że już musisz iść

Ich freue mich, dass du mir geschrieben hast – cieszę się, że do mnie napisałaś. 

SŁOWA Z „DASS”

Naturalnie zarówno po niemiecku, jak i po polsku – „dass – że” używamy najczęściej po niektórych słowach, np. 

Ich weiß, dass – wiem, że

Ich verstehe, dass – rozumiem, że

Ich vermute, dass – przypuszczam, że

Ich freue mich, dass – cieszę się, że

I wiele więcej.

DASS – BUDOWA ZDANIA

Warto pamiętać, że kiedy budujemy zdanie z „dass” – odmieniony czasownik lub innymi słowy najważniejsza czynność w zdaniu – idzie na koniec. 

es ist schon spät – jest późno

Ich weiß, dass es schon spät ist – wiem, że już późno jest

du lernst Deutsch – ty uczysz się niemieckiego

Ich freue mich, dass du Deutsch lernst – cieszę się, że Ty niemieckiego się uczysz.  

DASS VS. DAMIT

Wiemy już jak używać „dass”, wyjaśnijmy sobie więc czym „dass” różnic się od „damit”. Otóż „dass” oznacza najczęściej „że” i służy do tego, żeby połączyć dwa zdania np. 

Ich weiß – wiem

Du verstehst mich – ty mnie rozumiesz

Ich weiß, dass du mich verstehst – wiem, że mnie rozumiesz (łączymy dwa zdania za pomocą „dass – że)

Schade – szkoda

Sie hat den Zug verpasst – ona spóźniła się na pociąg

Schade, dass sie den Zug verpasst hat – szkoda, że ona na pociąg się spóźniła (łączymy dwa zdania za pomocą „dass – że).

„Damit – żeby” natomiast najcześciej używamy do tego, żeby wyrazić pożądany cel naszego działania, np. 

Ich spreche langsam, damit du mich verstehen kannst – mówię powoli, żebys mogła mnie zrozumieć. (celem jest to, żebyś mnie zrozumiała)

Ich fahre schnell, damit ich den Flug nicht verpasse – jadę szybko, żebym nie spóźnił się na lot (celem jest to, żebym się nie spóźnił)

UWAGA – WYJĄTKI, WYJĄTECZKI

*mamy oczywiście wyjątki, czyli sytuacje / zwroty, w których „dass” użyjemy w znaczeniu „żeby”, np. „Sieh zu, dass – dopilnuj tego, żebyś”:

Sieh zu, dass du pünktlich bist! – dosł. dopilnuj tego, żebyś był punktualnie. 

To są jednak wyjątki i zajmiemy się nimi może w dzielnym odcinku. Na razie jednak, żeby uniknąć zbędnego zamieszania, najłatwiej zapamiętać generalną zasadę, która sprawdza się prawie zawsze. A brzmi ona: jeśli chcecie powiedzieć „że” używajcie „dass”, a jeśli będziecie chcieli powiedzieć „żeby” używajcie „damit”. 

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa „ DAMIT”, czy „DASS” użylibyście w zdaniu:


Ich habe gehört, (…) du Vater geworden bist – słyszałem, że zostałeś ojcem.

Odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy:).

PODSUMOWANIE

DASS – ŻE (ŁĄCZY DWA ZDANIA)

DAMIT – ŻEBY (SŁUŻY NAM, ŻEBY WYRAZIĆ CEL NASZEGO DZIAŁANIA)

 

Cytat na dziś

„Ich weiß, dass ich nichts weiß. – Wiem, że nic nie wiem.” Sokrates 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *