Opublikowano Dodaj komentarz

Jak powiedzieć po niemiecku ‘urodziłem się w Polsce’?

Od dłuższego już czasu pytacie, jak poprawnie powiedzieć: “urodziłem się w Polsce”. Czy powinniśmy mówić “ich bin in Polen geboren” czy może “ich wurde in Polen geboren”. A może “Ich bin in Polen geboren worden”. 

Ich bin in Polen geboren

Czasownik “gebären” znaczy “rodzić się”. W czasie przeszłym, żeby powiedzieć, że się urodziliśmy “gebären” odmieniamy na “geboren”. Jak pewnie już wiecie, żeby zbudować zdanie w czasie przeszłym potrzebujemy czasownika pomocniczego – “haben” albo “sein”. W przypadku “rodzenia się”, podobnie jak w przypadku “wstawania”, czy “zasypiania” czasownikiem pomocniczym jest “sein”. 

Powiemy więc:

Ich bin aufgestanden. – Wstałem. 

Ich bin eingeschlafen. – Zasnąłem.

Ich bin geboren. – Urodziłem się. 

 

Żeby odmienić to ostatnie wyrażenie przez osoby, będziemy odmieniać tylko czasownik “sein”. Powiemy więc:

Ich bin geboren. – Urodziłem się.

Du bist geboren. – Ty się urodziłeś się.

Er, sie, es ist geboren. – On, ona, ono urodziło się.

Itd. 

Możemy oczywiście określić, gdzie się urodziliśmy, np. 

Ich bin in Polen geboren. – Ja urodziłem się w Polsce. 

Sie ist in Krakau geboren. – Ona urodziła się w Krakowie. 

Możemy też zadać pytanie:

Wo bist du geboren? – Gdzie się urodziłeś?

Wiemy już, że forma “ich bin geboren” jest poprawna. Co więc z formą “ich wurde geboren?”. Ta forma również jest poprawna. 

Jeśli ta audycja pomaga Ci w nauce niemieckiego, daj łapkę w górę, udostępnij to nagranie i napisz komentarz – dzięki temu bardzo pomożesz nam rozwijać ten kanał – dzięki!  

Ich wurde geboren

Czasownik “werden” używany jest w tak zwanej “stronie biernej”, czyli kiedy mówimy, że coś “zostało zrobione”. Na przykład, jeśli chcemy powiedzieć, że “zupa została ugotowana” albo “kolacja została zjedzona”, użyjemy formy przeszłej od “werden”, czyli “wurde” i powiemy:

Die Suppe wurde gekocht. – Zupa została ugotowana.  

 

Das Abendbrot wurde gegessen. – Kolacja została zjedzona. 

“Wurde” znaczy tutaj “został” lub “została”. W podobny sposób zamiast mówić, że się urodziliśmy, możemy powiedzieć, że “zostaliśmy urodzeni”, czyli:

Ich wurde in Polen geboren. – Zostałem urodzony w Polsce. 

Możemy też zapytać:

Wo wurdest du geboren? – Gdzie zostałaś urodzona?

Czasownik “werden” możemy odmienić na jeszcze jeden sposób w czasie przeszłym, i zamiast mówić: “Ich wurde” możemy też powiedzieć: “ich bin worden / geworden”. Dlatego “Zostałem urodzony w Polsce.” to zarówno:

Ich wurde in Polen geboren. – Zostałem urodzony w Polsce.

Ich bin in Polen geboren worden. – Zostałem urodzony w Polsce.

Obie formy znaczą dokładnie to samo – są to tylko dwa różne sposoby, na budowanie czasu przeszłego. Podsumowując, wszystkie zdania są poprawne:

Ich bin in Polen geboren. – Ja urodziłem się w Polsce.

Ich wurde in Polen geboren. – Zostałem urodzony w Polsce.

Ich bin in Polen geboren worden. – Zostałem urodzony w Polsce.

Zadanie

Uzupełnij zdanie:

Er (…) in Deutschland geboren. – On urodził się w Niemczech.

Zadanie – odpowiedź

Twoją odpowiedź zapisz w komentarzach, a w piątek sprawdź nasze Social Media, żeby poznać poprawne rozwiązanie tego zadania. A jeśli jeszcze nas nie subskrybujesz, przycisk sub i dzwoneczek! Żeby nie przegapić żadnej lekcji

Spróbuj naszej apki i naucz się niemieckiego szybciej

Hallo, wie gehts, czy ty też szukasz kursu niemieckiego od podstaw. Czemu więc nie spróbujesz naszej aplikacji Język w 15 Minut. Znajdziesz w niej krótkie praktyczne lekcje, przydatne zwroty, inteligentny system powtórek, nauczysz się mówić i rozumieć ze słuchu. Kliknij w ten link I zacznij naukę: https://jezykw15minut.pl/de.

Zitat

‘Niemand wird geboren, um einen anderen Menschen zu hassen. – Nikt nie urodził się po to, żeby nienawidzić drugiego człowieka’ – Nelson Mandela

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *