Opublikowano Dodaj komentarz

May I? vs. Can I?

„Czy mogę otworzyć okno?” to „can I open the window?” czy może „may I open the window?”. A jeśli obie formy są poprawne i „móc” to zarówno „can” jak i „may” jaka jest między nimi różnica? Na to pytanie odpowiem w dzisiejszej audycji. 

CAN 

Słowo „can” znaczy „potrafić” i „móc”. Często słyszymy pytania:

Can you speak English? – Czy potrafisz mówić po angielsku?

How can I help you? – Jak mogę Ci pomóc?

Co natomiast oznacza słowo „may”? Otóż słowo to oznacza również „móc”. Zatem obu słów – „can” oraz „may” możemy używać, żeby zapytać o pozwolenie. Czyli oba pytania:

Can I open the window?

May I open the window?

przetłumaczymy na „czy mogę otworzyć okno?”. Jaka jest więc różnica? A taka, że słowo „may” jest uprzejmiejsze i bardziej oficjalne od „can”. Na dobrą sprawę dobrym tłumaczeniem „may I” jest często „czy wolno mi coś zrobić?”. W związku z tym „may” użyjemy w bardziej oficjalnych sytuacjach, np. na audiencji u królowej brytyjskiej możemy usłyszeć:

You may sit down – może pan usiąść (oficjalnie)

Z kolei kiedy widzimy starszą osobę niosącą ciężkie siatki, możemy zapytać ją z szacunkiem:

May I help you madam? – mogę Pani pomóc (oficjalnie), madam?. 

Słowo „may” spotkamy też w słowie „maybe – być może”. Np. 

Maybe, it will rain – być może będzie padać. 

Maybe, he will be late – być może  on się spóźni. 

I na dobrą sprawę tam gdzie słowo „móc” możemy zamienić na „być może coś się stanie” powinniśmy używać słowa „may” a nie słowa „can”

It may rain – możliwe, że będzie padać / może padać. (zamiast „maybe, it will rain – być może będzie padać”).

he may be late – możliwe, że on będzie spóźniony / on może być spóźniony

he may come any time now – on może przyjść teraz w każdej chwili (=możliwe, że on przyjdzie w każdej chwili)

he may still be at work – on może być jeszcze w pracy (możliwe, że on wciąż jest w pracy).

A jeśli chodzi o wyrażanie takiej potencjalnej możliwości, „may” usłyszymy też w w zwrocie „may as well” np. 

I may as well do nothing – mogę równie dobrze nic nie robić.

you may as well tell the truth – równie dobrze możesz powiedzieć prawdę. 

Słowo „may”  na dobrą sprawę pochodzi od starogermańskiego słowa oznaczającego „mieć moc coś zrobić”. Czyli jest to takie słowo „sprawcze”. Dlatego właśnie „may” używane jest w znaczeniu „niechaj coś się stanie / oby coś się stało”. I w tym znaczeniu słowa tego użyjemy np. w życzeniach:

May the New Year bring you happiness and peace – niech Nowy rok przyniesie Ci szczęście i pokój

May you be happy – obyś był szczęśliwy

A także w zwrocie:

come what may – niech się dzieje co chce (dosł. niech przyjdzie co może).

ODMIANA

Zdanie ze słowem „may” buduje się następująco:

I may – ja mogę. (Stwierdzenie).

I may not – ja nie mogę. (Przeczenie).

May I? – mogę? (Pytanie).

PODSUMOWANIE

Słowo „can” znaczy „potrafić” oraz „móc. 

Słowo „may” nie ma znaczenia „potrafić coś zrobić”. „May” znaczy tylko „móc” i służy do:

  • pytania o pozwolenie (May I open the window?) i jest wtedy uprzejmiejsze i bardziej oficjalne niż słowo „can”.
  • do wyrażania potencjalnego prawdopodobieństwa, It may rain – możliwe, że będzie padać.
  • „may” znaczy też „niechaj” i „oby” i słowa tego użyjemy np. w  życzeniach: may you be happy – obyś był szczęśliwy
  • Ponadto „may” spotkamy w zwrotach „may as well” np. I may as well do nothing – mogę równie dobrze nic nie robić. oraz w słowie „maybe – być może”. 

CYTAT NA DZIŚ

May the Force be with you – niech moc będzie z Tobą

Obi Wan Kenobi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *