Opublikowano Dodaj komentarz

Monate – miesiące po niemiecku

Jak powiedzieć po niemiecku „w tym miesiącu, w zeszłym / przyszłym miesiącu, na początku na końcu miesiąca, jak brzmią nazwy miesięcy po niemiecku? – w dzisiejszym odcinku wszystko na temat miesięcy po niemiecku – zapraszam! 

Miesiąc po niemiecku to „der Monat”, słowo to, jak pewnie trafnie zauważyliście, jest rodzaju męskiego – ma rodzajnik „der”. I również każdy miesiąc jest rodzaju męskiego. „Der Januar – styczeń, „der Februar – luty, der März – marzec” itd. Przy czym, jak podajemy w zdaniu miesiąc z nazwy, zazwyczaj nie dodamy rodzajnika, np. 

Ich mag November nicht – nie lubię października

Dezember ist ein kalter Monat – grudzień jest zimnym miesiącem

Pamiętajcie, że nazwy miesięcy zapisujemy dużymi literami. 

Miesiące to Monate. Zwróćcie tutaj uwagę na akcent na pierwszej sylabie /MOOOnate, a nie /moNAAte/, jak zdarza się wymawiać osobom uczącym się. Może i nie tak istotny detal, ale teraz już wiecie:).

Żeby powiedzieć, że coś ma miejsce „w” jakimś miesiącu, użyjemy słowa „im”: 

im Januar – w styczniu

im Februar – w lutym

im März – w marcu

im April – w kwietniu

im Mai – w maju

im Juni – w czerwcu

im Juli – w lipcu

im August – w sierpniu

im September – we wrześniu

im Oktober – w październiku

im November – w listopadzie

im Dezember – w grudniu

Np. 

Ostern ist mal im März, mal im April – Wielkanoc jest raz w Marcu, raz w kwietniu. 

Ich habe im September Geburtstag – mam urodziny we wrześniu. 

Weihnachten ist im Dezember – Boże Narodzenie jest w grudniu. 

Jeli o nazwy miesięcy chodzi, warto dodać że w Austrii i Szwajcarii, ale też czasem na południu Niemiec, na styczeń zamiast „Januar” mówi się czasem „Jänner”.  

Żeby powiedzieć na początku, w środku i na koniec miesiąca, użyjemy form „Anfang, Mitte i Ende”, np. 

Anfang Mai – na początku maja

Mitte Mai – w połowie maja

Ende Mai – pod koniec maja

Ich fliege nach Spanien Anfang August – lecę do Hiszpanii na początku sierpnia. 

Ende Juli mache ich Urlaub – pod koniec lipca robię sobie urlop. 

„W tym miesiącu”, to „diesen Monat” albo „in diesem Monat”:

Diesen Monat habe ich viel zu tun – w tym miesiącu mam dużo do zrobienia. 

„W zeszłym miesiącu to „letzten Monat”:

Letzten Monat war ich an der See – w zeszłym miesiącu byłem nad morzem. 

W przyszłym miesiącu” to „nächsten Monat”. Zwróćcie uwagę, że NIE TRZEBA tutaj dodawać słowa „im” (mówić „im nächsten Monat”), wystarczy samo “nächsten Monat”:

Nächsten Monat kommt unser Freund – w przyszłym miesiącu przyjeżdża nas przyjaciel. 

„Co miesiąc” natomiast to „jeden Monat”, np. 

Jeden Monat fahre ich nach Deutschland – co miesiąc jeżdżę do Niemiec.  

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Dlatego biorąc pod uwagę to, o czym dzisiaj Wam powiedziałem, jak powiecie „pod koniec lutego jadę w góry:

(…) fahre ich ins Gebirge – pod koniec lutego jadę w góry. 

Poprawne odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, to jest dla Was sprawdzimy. 

Cytat na dziś

Der schönste Monat für das Herz
ist und bleibt der Monat März. 

Najpięknięjszym miesiącem dla serca jest i pozostaje miesiąc Marzec”

Deutsches Sprichwort

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *