Opublikowano Dodaj komentarz

Dann czy denn?

Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czym różnią się słowa „dann” i „denn”. Zapraszam!

DANN

„Dann” oznacza „potem, wtedy, następnie”. „Dann” używamy, żeby zazwyczaj umiejscowić czynności w czasie, tzn. żeby powiedzieć że zrobiliśmy najpierw jedną rzecz, dann – następnie drugą rzecz, następnie – dann trzecią rzecz itd. np. 

Zuerst dusche ich mich, dann gehe ich schlafen – najpierw biorę prysznić, potem / następnie idę spać. 

Zuerst komme ich nach Hause, dann lese ich ein Buch – najpierw wrócę do domu, potem poczytam książkę. 

Dann” pozwala nam więc określić, że coś będzie działo się jako „następne w kolejce”. I już w zależności od sytuacji raz przetłumaczymy „dann” na „potem”, innym razem na „wtedy”

Was machen wir – co robimy?

Zuerst muss ich das Geld ausziehen – najpierw muszę wypłacić pieniądze.

Was machen wir dann? – co wtedy zrobimy / co zrobimy jako następne. 

Dann gehen wir ins Kino – potem pójdziemy do kina. 

DENN

„Denn” oznacza natomiast „bo, ponieważ”. Dzięki „denn” możemy określić przyczynę:

Er ist zu spät gekommen, denn er hatte eine Panne – on przyjechał spóźniony, bo złapał gumę.

Ich gehe heute nicht ins Kino, denn ich habe keine Zeit – nie idę dzisiaj do kina, bo nie mam czasu. 

„Denn” służy nam też żeby wzmocnić nieco zdanie, nadać mu więcej wyrazu, np. 

Wo sonst – gdzie indziej?

Wo denn sonst? – a gdzieżby indziej?

Warum? – dlaczego?

Warum denn? – dlaczegóż to?

Was ist passiert? – co się stało?

Was ist denn passiert? – cóż się stało?

DANN VS. DENN

Porównajmy teraz sobie „dann – następnie, później” i „denn – ponieważ”.

Ich habe gegessen, dann habe ich meine Freundin angerufen – zjadłem, a następnie zadzwoniłem do koleżanki.

Ich habe gegessen, denn ich Hunger hatte – zjadłem, bo byłem głodny

ZADANIE

Język to przede wszystkim praktyka. Jakiego więc słowa „DANN”, czy „DENN” użylibyście w zdaniu:

Ich bleibe zu Hause, (…) ich bin beschäftigt.  – Zostaję w domu, bo jestem zajęty.  

PODSUMOWANIE

DANN – „potem, wtedy, następnie.

DENN – ponieważ, a także żeby wzmocnić nieco zdanie (warum denn – czemuż).

Cytat na dziś

„Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. – najpierw Cię ignorują, potem wyśmiewają, potem zwalczają, a potem zwyciężasz“.

Mahatma Gandh