Opublikowano 2 komentarze

On, in, to czy the island?

Osoby, które uczą się już jakiś czas angielskiego, wiedzą, że „na” to po angielsku „on”. Np. „jestem na plaży” to po angielsku „I am on a beach”. Albo jestem na wyspach kanaryjskich to będzie „I am… no właśnie „on” czy „in” the Canary Islands? I jak powiedzieć w takich razie jeszcze „lecę na Wyspy Kanaryjskie”. W tym artykule odpowiemy sobie na te pytania:

IDĘ NA PLAŻĘ / NA BASEN / NA WYSPY / NA LODOWISKO

Zacznijmy od tego, że jak idziemy dokądś, po polsku raz powiemy „idę do” a innym razem „idę na”, np. „idę do sklepu”, ale „idę na plażę”. Zdania, w których po polsku mamy słowo „do” są zazwyczaj dość łatwe do przetłumaczenia i większość osób tłumaczy poprawnie słowo „do” na angielskie „to” i mówi np.

Idę do sklepu – I am going to the shop

Idziemy do banku – we are going to the bank. 

Błędy, i to nawet u osób, które mówią płynnie, pojawiają się, kiedy zamiast słowa „do” w zdaniu mamy słowo „na”, jak w „idę na plażę”. W takich sytuacjach wiele osób ma tendencję do tłumaczenia dosłownie słowa „na” na angielskie „on”. Jednak, o ile słowo „on” rzeczywiście znaczy „na”, słowa tego użyjemy wyłącznie kiedy chcemy określić że coś fizycznie znajduje się „na czymś” np.

The computer is on the table – komputer jest na stole.

I am on a beach – jestem na plaży.

Jak w takim razie powiedzieć „idę NA basen” albo „idę NA plażę” lub „lecę NA Wyspy Kanaryjskie. W takich sytuacjach po angielsku zawsze powiemy dosłownie „idę do basenu” i „idę do plaży” analogicznie do wyrażenia „idę do sklepu” czyli:

I am going to the swimming pool – idę na basen.

I am going to the beach – idę na plażę

Come to the Canary Island – przyjedź na Wyspy Kanaryjskie. 

I will go to the party with Margaret – pójdę na imprezę z Margaret.

Podsumowując, gdy mówimy, że idziemy do konkretnego miejsca, użyjemy po angielsku słowa „to” które na polski przetłumaczymy czasem na „do” (jak w I’m going to the shop – idę do sklepu), a czasem na „na” jak „I am going to the beach – idę na plażę”. 

Mamy oczywiście drobne wyjątki od tej reguły bo: „idę NA randkę” – przetłumaczymy na „I’m going ON a date”, a „chodźmy na pizzę” przetłumaczymy na „let’s go for pizza”. Przy czym zauważ, że w tym wypadku, tak na dobrą sprawę, nie określamy, że idziemy „do jakiegoś miejsca” tylko że idziemy na swego rodzaju „event” jak „randka” czy „pizza”. Więc toi tak naprawdę nie są wyjątki.

IN AN ISLAND / ON AN ISLAND

Zacznijmy od poprawnej wymowy słowa „wyspa” po angielsku. Słowo to wymawia się bez literki „s”, czyli mówimy /ajlend/ a nie /ajslend/. To drugie słowo, czyli /ajslend/ oznacza Islandię – Iceland czyli dosłownie „Krainę lodu” od słów „ice – lód” i „land – ziemia, ląd”.

My jednak przejdźmy do tego, jak powiedzieć, „jestem na wyspie”. Tutaj mamy dwie możliwości. W zależności od sytuacji możemy powiedzieć I am … in the island albo on the island”. Kiedy zatem używać „in” a kiedy „on?

IN THE ISLAND – znaczy „na wyspie” kiedy mamy na myśli wyspę rejon administracyjny danego państwa lub państwo, w tym, grupę wysp. Dotyczy często, choć nie tylko większych wysp np. 

I live in the Canary Islands – Na Wyspach Kanaryskich (rejon administracyjny Hiszpanii)
I live in Mallorca – mieszkam na Majorce (wyspa jako rejon administracyjny Hiszpanii)
He lives in Iceland – on mieszka w Islandii (Kraj, duża wyspa)
I have a home
in the Hawaiian islands – mam dom na Hawajach (zbiór wysp, rejon administracyjny)

Tutaj używamy tej formy analogicznie do tego, jak mówimy o miastach czy państwach:

I am in New York – jestem w Nowym Yorku

I am in the USA -jestem w Stanach Zjednoczonych

ON THE ISLAND – znaczy „na wyspie”, kiedy przez wyspę mamy na myśli trwały fragment lądowej powierzchni Ziemi, który jest otoczony ze wszystkich stron wodą. Innymi słowy, kiedy nie mówimy o kraju czy państwie tylko o obszarze geograficznym – kawałku lądu wystającym z wody. Dotyczy często, choć nie tylko mniejszych wysp np.

Robinson Crusoe lived on an island – Robinson Crusoe mieszkał na wyspie (=spłachetku lądu wystąjcym z ziemi)

They live on Long Island – oni mieszkają na Long Island (mała wyspa, kawałek lądu wystający z ziemi)

Here, on Necker Island – tutaj, na wyspie Necker (https://www.youtube.com/watch?v=8CAgx-yIBXw) (mała wyspa, kawałek lądu wystający z ziemi)

PORÓWNANIE

Biorąc pod uwagę powyższe, czasami obie opcje – z „in” i z „on” są poprawne. Osoba mówiąca Wyłącznie kontekst lub to, co dana osoba ma na myśli.

He has a house somewhere in the Hawaiian islands. – on a dom gdzieś na Hawajskich Wyspach (w regionie administracyjnym – to tak jakby powiedzieć – on mieszka gdzieś na Podlasiu) He has a home on one of the Hawaiian islands – on ma dom na jednej z Hawajskich Wysp (mowa o wyspie, jako terenie geograficznym)

UPROŚCIMY TO SOBIE – CZYLI WNIOSKI I JAK TO ZAPAMIĘTAĆ

W praktyce, choć nie jest to najprecyzyjniejsza definicja, kiedy mówisz o większości znanych wysp, czyli np. takich, które są np. turystycznymi kurortami jak np. Majorka czy Teneryfa, powiemy in the island (in Mallorca, in Tenerife)

Jak mówisz o małych wysepkach często powiemy on the island. Np. Gdybyśmy mówili o spłachetku terenu jakim była np. Wyspa Robinsona Crusoe, powiedzielibyśmy „on the Island”. 

Najprostszym sposobem, żeby zapamiętać to, jak mówić „na wyspie” jest nauczenie się całych krótkich zdań z konkretną wyspą. Np. 

I live in Mallorca – mieszkam na Mallorce

I have a house in Mallorca – mam dom na Majorce

She works in Mallorca – ona pracuje na Mallorce

W momencie, jak zapamiętasz gotowe zdania, w których powtarza się ten sam schemat (tzn. „in Mallorca) automatycznie będziesz używać tej formy poprawnie później w rozmowie.