Opublikowano Dodaj komentarz

Das ist, es ist czy es gibt?

Hallo moi mili, es gibt viele Fragen – jest dużo pytań, was der Unterschied ist – jaka różnica jest między taki wyrażeniami jak: es gibt, es ist, das ist. A ponieważ es ist heute Montag – jest dzisiaj poniedziałek, a w związku z tym nowy odcinek o niemieckim i das ist meine Antwort – A to jest moja odpowiedź, zapraszam:

DAS IST

Das ist” znaczy „to jest”. „Das” to „to, co pokazuję, to, co wskazuję”. Zwrotu tego użyjemy, żeby kogoś przedstawić albo żeby coś omówić, np. jak przyprowadzamy nową dziewczynę do domu, możemy powiedzieć:

Das ist mein Vater und das ist meine Mutter – To jest mój tata, a to jest moja mama. 

Albo kiedy koleżanka, która nam się podoba, pokazuje nam zdjęcie, na którym jest ona i jakiś facet, możemy z nadzieją zapytać?

Ist das dein Bruder? – To Twój brat?

A koleżanka może nam odpowiedzieć:

Nein, das ist mein Freund – nie, to jest mój chłopak. 

Albo kiedy ktoś postawi swoją butelkę obok naszej i teraz nie wiemy, która jest która, możemy wskazać jedną z nich i zapytać:

Ist das meine Flasche? – Czy to moja butelka. 

A ten ktoś wskaże nam wtedy tą drugą butelkę i powie:

Nein, das ist deine Flasche – nie, to jest Twoja butelka. 

Zwrotu „das ist” użyjemy też, kiedy oprowadzamy kogoś, np. po naszej firmie, powiemy wtedy:

Das ist unser Büro, das ist unsere Produktionshalle… – to jest nasze biuro, to jest nasza hala produkcyjna…   

ES IST

Zwrot „es ist” tłumaczymy najczęściej po prostu za pomocą jednego polskiego słowa – „jest”. Zwrotu tego używamy zazwyczaj, żeby powiedzieć „JAK” jest. Np. 

Es ist zu früh – jest zbyt wcześnie.

Es ist spät – jest późno.

Która godzina, to po niemiecku przecież:

Wie spät ist es? – która jest godzina? / dosł. jak późno jest? 

W odpowiedzi, kiedy podajemy godzinę, również użyjmy naszego zwrotu „es ist”:

Es ist neun Uhr – jest godzina 9. 

Es ist elf Uhr – jest godzina 11. 

Zwrot „es ist” używany jest też bardzo często, kiedy mowa o pogodzie. W odpowiedzi na pytanie:

Wie ist das Wetter? – Jaka jest pogoda?

używamy właśnie naszego zwrotu „es ist”, znów żeby powiedzieć, „jak” jest: 

Es ist heute warm – jest dzisiaj ciepło. 

Es ist heute kalt – jest dzisiaj zimno.

Po polsku mówi się, że „wieje silny wiatr”, Niemcy powiedzą raczej „jest wietrznie”

Es ist windig – jest wietrznie. 

My powiemy też „dzisiaj jest mgła”, Niemcy natomiast powiedzą raczej, że „jest mgliście”. 

Es ist neblig – jest mgliście.  

Kiedy o pogodzie mowa, „es ist” użyjemy też, w takich wyrażeniach jak:

Es ist ein schönes Wetter – jest ładna pogoda

Albo w takim zwrocie jak:

Es ist nur eine frage der Zeit – to tylko kwestia czasu

ES GIBT

Zwrot „es gibt” znaczy „jest, znajduje się lub znajdują się”. Zwrotu tego używamy, żeby poinformować naszego rozmówcę w ogóle o istnieniu czegoś w jakimś miejscu, np. 

Da um die Ecke gibt es eine gute Bar – tam za rogiem jest dobry bar. 

„Gibt es” używamy często w pytaniach, właśnie kiedy chcemy dowiedzieć się, czy coś gdzieś w ogóle jest, istnieje. Np. kiedy wchodzimy do hotelu obładowani ciężkimi walizkami i dowiadujemy się, że nasz pokój jest na najwyższym piętrze, możemy zapytać:

Gibt es hier einen Aufzug? – Czy jest tutaj jakaś winda?

Zauważcie, że po „gibt es” mamy Akkusativ. Czyli kiedy mamy rzeczownik rodzaju męskiego po „es gibt” „ein” zmieni się na „einen”. Dlatego właśnie pytamy: Gibt es hier einen Aufzug?

Podobnie, jeśli chcemy zapytać: „czy jest tutaj jakiś sklep?”, „sklep, czyli „ein Laden” po niemiecku jest rodzaju męskiego. Zapytamy więc:

Gibt es hier einen Laden? – czy znajduje się tutaj sklep / czy jest tutaj jakiś sklep?

Pamiętajcie też, że zwrotu „es gibt” używamy zarówno kiedy mówimy o jednej rzeczy, jak i kiedy mówimy i wielu rzeczach, np. 

In meiner Stadt gibt es eine Schule – w moim mieście jest jedna szkoła

In meiner Stadt gibt es zwei Schulen – w moim mieście są dwie szkoły

„Gibt es” w mowie skraca się często do „gibt’s”

In der Stadt gibt’s ein Kino – w mieście jest kino. 

PODSUMOWANIE

Dziś omówiliśmy sobie trzy zwroty:

„Das ist – to jest”, służy to tego, żeby coś wskazać i przedstawić:

Das ist meine Schwester – to jest moja siostra. 

„Es ist – jest”, służy do tego, żeby powiedzieć „jak jest”:

„Es ist warm – jest ciepło”

„Es ist” użyjemy też przy podawaniu godziny:

Es ist elf Uhr – jest godzina 11.

„Es gibt” znaczy „jest, znajduje się, znajdują się”. Zwrotu „es gibt” tego używamy, żeby poinformować naszego rozmówcę w ogóle o istnieniu czegoś w jakimś miejscu. Po „es gibt” mamy „Akkusativ” i zwrotu tego używamy zarówno kiedy mówimy o jednej rzeczy jak i o wielu rzeczach:

Es gibt viele Häuser in Berlin – w berlinie jest wiele domów. 

CYTAT NA DZIŚ

Es gibt zwei Arten sein Leben zu leben: entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eines. – są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Opublikowano Dodaj komentarz

Fühlen, spüren czy empfinden?

Czasami różnica między słowami: fühlen / spüren / empfinden, z których każde może oznaczać „czuć”, nie jest wcale łatwa do wyczucia. Zwłaszcza, że chodzi tutaj o „uczucia” czyli Gefühle. A w tych sprawach, musimy mieć dobre wyczucie, czyli gutes Gespür. Tym bardziej, że ostatecznie wszystko to kwestia wzajemnych odczuć, czyli Empfindungen. Jeśli macie jednak, przeczucie – Vorgefühl, że po tym nagraniu wszystko stanie się jasne, wasze przeczucie Was nie myli, zapraszam: 

FÜHLEN 

Słowo „fühlen” znaczy „czuć”. Kiedy mówimy, że czujemy coś – wir fühlen etwas, oznacza to najczęściej, że mamy w sobie jakieś uczucie czyli „wir haben ein Gefühl”.

Wir können Mitleid / Verachtung fühlen – możemy czuć współczucie / pogardę.

ich fühle Mitleid mit ihm – współczuję mu.

Słowo „fühlen”, a właściwie „fühlen sich” oznacza „czuć się”. I może posłużyć nam właśnie do tego, żeby przekazać „jakie uczucie nas przepełnia” np. 

ich fühle mich schuldig – czuję się winny, bo coś się wydarzyło – weil etwas geschehen ist.  

ich fühle mich verantwortlich für meine Familie – czuję się odpowiedzialny za moją rodzinę.  

Słowo to pozwala też wyrazić, „jak czujemy się całym ciałem”, kiedy ktoś zapyta nas „wie geht’s – co słychać”:

ich fühle mich wohl / unwohl – czuję się dobrze / niedobrze

ich fühle mich gesund / krank  – czuję się chory / zdrowy??????????????????

„Fühlen” może też dotyczyć zmysłu czucia, zwłaszcza dotyku. Np. 

man kann fühlen / tasten – można wyczuć / wymacać, ob man noch seine Brieftasche bei sich hat – czy mamy przy sobie jeszcze portfel.

Ein Arzt kann uns den Puls fühlen – lekarz może wyczuć u nas puls. 

SPÜREN

Jednak lepszym jeszcze słowem, do określania fizycznych odczuć, jest słowo „spüren”. „ Spüren” nie odnosi się już jak słowo „fühlen” do emocji i uczuć, tylko do czysto fizycznego odczuwania czegoś naszym ciałem. Beim Spüren geht es um unsere Sinnen – w przypadku spüren chodzi o nasze zmysły, czyli wszystko to, co wir können durch die Augen sehen – co możemy zobaczyć oczami, durch die Ohren hören – uszami usłyszeć, mit unseren Fingern tasten – naszymi palcami wyczuć lub mit der Nase riechen – co możemy wyczuć nosem (a tak przy okazji, kiedy mówimy o czuciu zapachu, najprecyzyjniejszym słowem jest właśnie „riechen – czyli „czuć zapach” – ich habe ein Parfüm gerochen – wyczułem / wywęszyłem perfum). 

Wróćmy jednak do naszego czysto fizycznego „spüren”. „Spüren – czuć” ogólnie możemy mit dem Körper – ciałem. 

Wenn ich Kopfschmerzen habe – kiedy mam ból głowy, wówczas „ich spüre einen Schmerz – fizycznie odczuwam ból. Dann muss ich eine Tablette nehmen – wówczas muszę jakąś tabletkę wziąć. A kiedy tą tabletkę wezmę, ich spüre die Wirkung – czyli „fizycznie” odczuwam działanie tabletki, bo ich spüre keinen Schmerz mehr – bo już nie odczuwam fizycznie bólu. Wtedy na pytanie, jak się czuję, mogę odpowiedzieć: „ich fühle mich gut – czuję się dobrze” 

„Spüren” czyli „fizycznie odczuwać”, „odczuwać zmysłami” np. dotyku możemy „die Kälte – zimno”, „die Wärme – ciepło, den Wind – wiatr, die Sonne – słońce”. Przy czym tutaj, ponieważ jest to zmysł dotyku – to ciepło, zimno lub wiatr możemy też „ fühlen”

Kiedy jakieś emocje są tak silne, że wywołują u nas fizyczne odczucia, wówczas takie odczucia również możemy „spüren” np. 

Er spürte Zorn in sich aufsteigen – on „fizycznie” poczuł, jak rośnie w nim gniew.

„Spüren”, ponieważ dotyczy właśnie fizycznego odczuwania zmysłami, będzie dotyczyło również zwierząt myśliwskich, które zmysłami wzroku i węchu szukają zwierzyny łownej. Wówczas powiemy, że die Hunde spüren nach Wild – Psy wyczuwają zwierzynę łowną.

EMPFINDEN

„Empfinden” natomiast dotyczy bardzo często silnych emocji, es geht um große / starke Emotionen, np. 

Wir können große Freude / Angst empfinden – możemy czuć wielką radość / strach

A skoro mowa o naprawdę silnych uczuciach, empfinden możemy też miłość np. 

sie empfinden immer noch viel füreinander. – oni wciąż dużo do siebie czują, czyli czują miłość. Bo gdyby tej miłości do siebie już nie czuli, wówczas moglibyśmy powiedzieć: sie emfinden nichts füreinander – oni nie czują nic do siebie. 

Słowo „empfinden” dotyczy też postrzegania czegoś za pomocą uczuć. Dlatego jeśli kogoś zaprosimy, a ta osoba nie dość, że nie przyjdzie, to jeszcze nas o tym wcześniej nie poinformuje, wówczas możemy powiedzieć, że wir empfinden das als beleidigend / unhöflich – uważamy (odczuwamy) to za obraźliwe / nieuprzejme. 

PODSUMOWANIE

FÜHLEN – dotyczy przede wszystkim uczuć: ich fühle Mitleid – czuję współczucie oraz tego jak się czujemy całym ciałem:, ich fühle mich wohl – czuję się dobrze. „Fühlen” może też dotyczyć zmysłu czucia, zwłaszcza dotyku: ein Arzt kann uns den Puls fühlen – lekarz może wyczuć u nas puls.

SPÜREN – odnosi się do czysto fizycznego odczuwania czegoś naszym ciałem, za pomocą naszych zmysłów. Wir können einen Schmerz / die Wirkung spüren. die Hunde spüren nach Wild – Psy wyczuwają zwierzynę łowną. Spüren może odnosić się do emocji, jeśli są one tak silne, że wyczuwalne fizycznie, jak np. Zorn – gniew. 

Zwłaszcza gdy mowa, o postrzeganiu za pomocą dotyku, czucia, słów „fühlen” i „spüren” często możemy używać zamiennie, np. „Schmerz – ból” można czysto fizycznie „spüren”, ale ponieważ to „ból” dotyczy dotyku, a czasem też emocji, można go również „fühlen”. 

EMPFINDEN – dotyczy silnych uczuć jak strach, radość i bardzo często miłość. „Empfinden” dotyczy też postrzegania czegoś za pomocą uczuć, czyli wir empfinden etwas als beleidigend – odbieramy coś za obraźliwe.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp